Kompendium i Immunologi | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Kompendium i Immunologi

Kompendium i Immunologi omfatter og illustrerer de fundamentale koncepter i basal og klinisk immunologi. Kompendiet er rettet mod studerende på de sundhedsvidenskabelige uddannelser, herunder medicinstuderende, veterinærstuderende, farmacistuderende og odontologistuderende.

For at overskueliggøre faget og dermed optimere læringsprocessen for de...

Read more

Kompendium i Immunologi omfatter og illustrerer de fundamentale koncepter i basal og klinisk immunologi. Kompendiet er rettet mod studerende på de sundhedsvidenskabelige uddannelser, herunder medicinstuderende, veterinærstuderende, farmacistuderende og odontologistuderende.

For at overskueliggøre faget og dermed optimere læringsprocessen for de studerende er der i kompendiet anvendt skematiske figurer, flowcharts, tabeller samt farvekoder.

De basale afsnit introducerer det innate og det adaptive immunsystem, immunceller, antistoffer og antigener samt andre komponenter i immunsystemet og deres respektive interaktioner. De kliniske afsnit dækker overfølsomhedsreaktioner, transplantationer, cancer og vaccinationer.

Publisher: Kompendieforlaget
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2022), 
100 pages
Price
190,-
ISBN 9788771731170
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2022), 
100 pages
Price
171,-
ISBN 9788771731453

Aditional information

Kapitel 1: Generelt om immunsystemet 5
    Immunologiens basale begreber 5
    Immunsystemets celler 6
    Immunsystemets inddeling 7
    Immunsystemets lymfoide organer og væv 8
Kapitel 2: Det innate immunforsvar 11
    Receptorer i det innate immunforsvar 11
    Celler i det innate immunsystem 18
    Reaktionsmekanismer i det innate immunsystem 28
Kapitel 3: Komplementsystemet 33
    Den alternative aktiveringsvej 34
    Den klassiske aktiveringsvej 36
    Lectin-aktiveringsvej 37
    Komplementsystemets funktioner 38
Kapitel 4: Adaptiv immunitet 41
Kapitel 5: MHC-proteiner 45
    Opbygning af MHC-I 46
    Opbygning af MHC-II 46
    Processering og præsentation af proteiner via MHC-I 47
    Processering og præsentation af proteiner via MHC-II 48
    Opsamling af MHC: Forskelle og ligheder 50
    Krydspræsentation af antigener 50
Kapitel 6: T-lymfocytter 53
    T-cellereceptoren 53
    Opbygning af T-cellereceptoren 53
    TCR-komplekset 54
    Modning af T-lymfocytter 55
    Aktivering af T-lymfocytter 58
    Cirkulation og migration af T-lymfocytter 66
    T-lymfocytters effekt og funktion 68
    Bekæmpelse af T-cellesystemet 71
Kapitel 7: B-lymfocytten 73
    B-cellereceptoren 73
    Opbygning af B-cellereceptoren 73
    BCR-komplekset 77
    Opsamling af BCR og TCR: Forskelle og ligheder 77
    Modning af B-lymfocytter 77
    Opsamling af B- og T-cellemodning: Forskelle og ligheder 80
    Aktivering af B-lymfocytter 80
    Opsummering af affinitetsmodning og isotype-skift 86
    B-lymfocytters effekt og funktion 87
    Oversigt over Fc-receptorer 90
Kapitel 8: Diversitet af antigenreceptorer 91
    Kombinatoriel diversitet 91
    Junktionel diversitet 92
    Opsummering 93
Kapitel 9: Immunologisk tolerance 95
    T-celletolerance 96
    B-celletolerance 98
Kapitel 10: Autoimmunitet 101
    Autoimmun sygdom betinget af infektion eller traume 102
Kapitel 11: Immundefekt 103
    Defekter i det innate immunsystem 104
    Defekter i lymfocytmodning 105
    Defekter i lymfocytaktivering 106
    Human Immundefekt Virus: HIV 106
    Acquired Immuno Deficiency Syndrome: AIDS 110
Kapitel 12: Transplantation 111
    Transplantationstyper 111
    Transplantation og Human Leukocyte Antigen: HLA 111
    Genkendelse af MHC-molekyler (af recipientens T-lymfocytter) 112
    Afstødning af transplantater 113
    Hæmatopoietisk stamcelletransplantation 115
    Blodtransfusion 116
Kapitel 13: Hypersensitivitetsreaktioner 119
    Type 1 hypersensitivitetsreaktion 119
    Type 2 hypersensitivitetsreaktion 122
    Type 3 hypersensitivitetsreaktion 123
    Type 4 hypersensitivitetsreaktion 123
    Oversigt over sygdomme ved hypersensitivitetsreaktioner 124
Kapitel 14: Vaccination 125
    MHC og vacciner 126
    Adjuvans 126
    Konjugatvacciner 127
Kapitel 15: Cancer 129
    Tumor-antigener 129
    Immunevasion 130
    Immunterapi 130

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.