Grundlæggende virksomhedsøkonomi | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Grundlæggende virksomhedsøkonomi

Grundlæggende virksomhedsøkonomi gennemgår begreber og de regnskabsforhold, som en iværksætter skal kende, når han eller hun starter egen virksomhed. Der er illustrative eksempler og opgaver, som konkret viser, hvordan man gør. Bogen giver desuden indblik i, hvad en god forretningsplan bør indeholde, og hvilke forskellige selskabsformer der...

Read more

Grundlæggende virksomhedsøkonomi gennemgår begreber og de regnskabsforhold, som en iværksætter skal kende, når han eller hun starter egen virksomhed. Der er illustrative eksempler og opgaver, som konkret viser, hvordan man gør. Bogen giver desuden indblik i, hvad en god forretningsplan bør indeholde, og hvilke forskellige selskabsformer der findes.

Grundlæggende virksomhedsøkonomi kan også bruges som opslagsbog for iværksættere, der skal have indsigt i det mest grundlæggende, når det handler om regnskab og økonomi i forbindelse med etablering af en virksomhed.

Denne bog er til økonomiuddannelser, hvor den studerende har brug for en introduktion eller et brush up på grundlæggende virksomhedsøkonomi. Det kan være i fag på bygningskonstruktøruddannelserne, autoteknologuddannelsen eller på efteruddannelser som akademiuddannelserne i ledelse og økonomi, på handelsøkonom- eller finansøkonomuddannelserne, hvor de studerende kommer med forskellige baggrunde.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2022), 
157 pages
Price
200,-
ISBN 9788759340912
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2022), 
157 pages
Price
180,-
ISBN 9788759341674

Aditional information

Forord 9

Anvendte forkortelser 11

Indledning 13

1. Virksomhedsformer 15
    Enkeltmandsvirksomhed 17
    Interessentselskab 19
    Anpartsselskab (ApS) 20
    Aktieselskab (A/S) 22
    Iværksætterselskab (IVS) 24
    Regnskabet 24

2. Regnskab 25
    Budget 27
    Regnskabsloven 28

3. Opstart af en virksomhed (eksempel) 31
    Afskrivninger 34
    Renter 34
    Skat 34
    Moms 35
    Investering 35
    Finansiering 35
    Balancen ved opstart 35
    Årsregnskab år 1 37
    Balancen ved årets afslutning 38
    Kommentarer til regnskabet 39

4. Budget 41
    Forklaring til omkostningssortering 43
    Standardopstilling for et resultatbudget 45
    Likviditetsbudget 46
    Opstillingen af likviditetsbudget 48
    Balancen 52
    Aktiver 52
    Passiver 54

5. Regnskabsgennemgang 57
    Kommentarer til regnskaberne 59

6. Overvejelser ved opstilling af budgettet 67
    Dannelse af omsætningen 69
    Definition på omsætning 69
    Afsætning 70
    Omsætning – konsulentvirksomheden 71
    Omsætning – entreprenørvirksomheden 72

7. Afsætning/omsætning 73
    Teoretisk vinkel 75
    Grafisk fremstilling 75

8. Omkostninger 79
    Omkostningsbegrebet 81
    Opdeling af omkostningerne 81
    Omkostningsstyring 82
    Overvågning rent teoretisk 82 Grafisk fremstilling 82
    Variable omkostninger 82
    Proportionale omkostninger 83
    Degressive og progressive omkostninger 83
    Kapacitetsomkostninger 84
    Forløbet 85
    Samlede totale omkostninger 85
    Forkortelser opsummeret 86
    Beregning 86
    Sammentegning af STO 87
    Yderligere sammentegning 88
    De resterende typer af omkostninger 89

9. Afskrivninger 91
    Afskrivningsmetoder 93
    Den lineære metode 93
    Saldometoden 94
    Produktionsintensitetsmetoden 95
    Hvilken omkostningstype er afskrivninger? 95

10. Renter 97
    Renter af egenkapital 99
    Renter af fremmedkapital 100
    Beregning af ydelserne 102

11. Styring af virksomheden 103
    Grundlag 105
    Optimering 105
    Tabelmetoden 106
    Grafisk løsning 107

12. Nøgletal 109
    Nøgletal til belysning af rentabilitet 112
    Nøgletal til belysning af indtjeningsevnen 115
    Nøgletal til belysning af kapitaltilpasningen 117

13. Kalkulation 125
    Definition 127
    Fordelingskalkulation 128
    Bidragskalkulation 128
    Retrograd kalkulation 129

14. Forretningsplanen 131
    Forretningsplanens indhold 135
    1. Sammenfatning og baggrundsoplysninger 135
    2. Idégrundlag og mission 137
    3. Personlige forudsætninger 139
    4. Forretningsbeskrivelse 139
    5. Organisering af virksomheden 148
    6. Virksomhedens udvikling og strategi 149
    7. Budgetter og finansiering 150
    8. Risici 155

Litteraturliste 157

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.