Erhvervsøkonomi | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Erhvervsøkonomi

- virksomheden i organisatorisk, økonomisk og strategisk belysning

Christian Knudsen giver et samlet overblik over den erhvervsøkonomiske disciplin. 2. udgaven af Erhvervsøkonomi er blevet gennemgående revideret og udvidet med to nye temaer. Bogen belyser fem forskellige temaer om virksomheden og med brug af Danfoss som en gennemgående case:

1) Virksomhedens organisationsbiografi
2) Virksomhedens horisontale og...

Read more

Christian Knudsen giver et samlet overblik over den erhvervsøkonomiske disciplin. 2. udgaven af Erhvervsøkonomi er blevet gennemgående revideret og udvidet med to nye temaer. Bogen belyser fem forskellige temaer om virksomheden og med brug af Danfoss som en gennemgående case:

1) Virksomhedens organisationsbiografi
2) Virksomhedens horisontale og vertikale grænser
3) Virksomhedens ejerstruktur, styring og ledelse
4) Virksomhedens strategi
5) Virksomhedens innovative aktiviteter og approprieringsstrategier.

Inden for disse temaer præsenterer Christian Knudsen en række forskellige teoretiske perspektiver på virksomheden, og han viser, hvorledes de kan bruges til at analysere forskellige aspekter af en specifik virksomhed.

Et overordnet formål med bogen er, at læseren skal kunne bruge bogens mange forskellige virksomheds-perspektiver til at lave en samlet og mangefacetteret virksomhedsanalyse. I slutningen af hvert kapitel er der derfor en opgave, der hjælper læseren til enten enkeltvis eller i teams at analysere forskellige erhvervsøkonomiske aspekter af konkrete virksomheder.

I bogen sætter Christian Knudsen også fokus på, at læseren skal kunne forstå og sammenligne de mange teoretiske perspektiver på virksomheden, som findes i erhvervsøkonomien, og dermed i fremtiden bedre kunne orientere sig i disciplinen. Det sker ved, at læseren løbende bliver orienteret om, på hvilke dimensioner forskellige teorier adskiller sig fra hinanden. Forskellige billeder af, hvad en virksomhed er, vil nemlig gøre det muligt at udtale sig om mange forskellige aspekter af denne.

Efter at have læst denne bog vil læseren ikke blot kunne orientere sig inden for erhvervsøkonomien samt være i stand til at analysere mange forskellige aspekter af en virksomhed. Han eller hun vil også få en indsigt i nogle af de langsigtede udviklingstendenser, som nutidens erhvervsliv er underlagt. 

Denne bog kan læses sideløbende med forfatterens anden bog: Økonomisk psykologi: Adfærdsøkoniomiske perspektiver på virksomhedens organisering, økonomiske grænser og identitet, som belyser de samme fem temaer, men fra et adfærdsøkonomisk perspektiv.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
2. Edition (2014), 
415 pages
Price
415,-
ISBN 9788759318683

Aditional information

 NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

 

Forord til 2. udgaven 15

 

Prolog

Kapitel 1: Introduktion til erhvervsøkonomi som fag 23

Tema 1: Virksomhedens organisationsbiografi

Kapitel 2: Iværksætteren og virksomhedens etablering 39

Kapitel 3: Strukturering og formalisering af virksomheder i vækst fra et tværsnitsperspektiv

Kapitel 4: Livscyklus-modeller og Danfoss udvikling 81

Tema 2: Om virksomhedens horisontale og vertikale grænser  

Kapitel 5: De økonomiske grænser for virksomhedens størrelse og vækst 109

Kapitel 6: Virksomhedens diversifikationsmønster 133

Kapitel 7: Virksomhedens vertikale grænser 155

Kapitel 8: Hybriderelationer og commitment-problemet 179

Tema 3: Virksomhedens ejerstruktur, styring og ledelse

Kapitel 9: Virksomhedens ejerstruktur og agency-problemet 207

Kapitel 10: Virksomhedens styring: Incitamentsaflønning og monitorering af ledelsen 225

Kapitel 11: Virksomheden og dens ansatte: Inkomplette kontrakter og HR-politikken 243

Tema 4: Virksomhedens strategi

Kapitel 12: Brancheanalyse og Michael Porters Five Forces-model: en analyse af muligheder og trusler i virksomhedens omgivelser 263

Kapitel 13: Ressourcebaseret strategi: En evaluering af virksomhedens styrker og svagheder 295

Kapitel 14: Om virksomhedens corporate-strategi 309

Tema 5: Virksomhedens innovative aktiviteter og appropieringsstrategier

Kapitel 15: Virksomhedens innovative 331

Kapitel 16: Virksomheden og approprieringsproblemet: Hvordan undgås innovationer at blive imiteret? 335

Epilog

Kapitel 17: Om at orientere sig i det erhvervsøkonomiske univers 371

Litteratur 389

Ordforklaringer 395


Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.