At undersøge læring | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

At undersøge læring

Viden om læring og læreprocesser spiller i dag en central rolle i mange forskellige sammenhænge og danner baggrund for vurderinger og afgørelser med vidtrækkende betydning. Dette gælder ikke mindst inden for pædagogik og didaktik, udvikling af læringsressourcer, organisationsudvikling, arkitektur og design af uddannelsesinstitutioner, samt...

Læs mere

Viden om læring og læreprocesser spiller i dag en central rolle i mange forskellige sammenhænge og danner baggrund for vurderinger og afgørelser med vidtrækkende betydning. Dette gælder ikke mindst inden for pædagogik og didaktik, udvikling af læringsressourcer, organisationsudvikling, arkitektur og design af uddannelsesinstitutioner, samt lovgivning og reformarbejde inden for uddannelse, undervisning og pædagogik.

AT UNDERSØGE LÆRING fokuserer med afsæt i empiriske undersøgelser på, hvordan man kan udforske læring og læreprocesser, og hvilke krav man bør stille til forskningsprocessen. Dermed behandler bogen også det fundamentale spørgsmål om, hvad man kan forstå ved viden om læring og læreprocesser. Bogens temaer og spørgsmål udgør tilsammen de dele i vidensproduktionens maskinrum , som skal spille sammen for at tilvejebringe videnskabelig viden.

Forfatterne inddrager eksempler fra aktuel uddannelsesforskning samt fra forskning knyttet til udviklingen af teorier om læring generelt.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2017), 
224 sider
Vejl. Pris
275,-
ISBN 9788759326169
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2017), 
224 sider
Vejl. Pris
215,-
ISBN 9788759330609

Anmeldelser

Underviser

At undersøge læring er en skøn lille 'bibel', der har til formål at give praktikeren, undersøgeren, den studerende en indføring til feltet. Den er teoretisk, men har det praktiske for øje, og den er derfor perfekt anvendelig til projektskrivning på landets universiteter og professionshøjskoler. Den har fokus på hele processen fra idégenerering til... Læs mere

Underviser

At undersøge læring er en skøn lille 'bibel', der har til formål at give praktikeren, undersøgeren, den studerende en indføring til feltet. Den er teoretisk, men har det praktiske for øje, og den er derfor perfekt anvendelig til projektskrivning på landets universiteter og professionshøjskoler. Den har fokus på hele processen fra idégenerering til konklusionen. Det gode ved bogen er, at den både fungerer som en grundbog og et opslagsværk. Den fungerer både inden start, og når man går i stå under processen." Studerende, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

At undersøge læring er særlig brugbart for projektarbejdet, da den giver et overblik over, hvordan alt fra emnevalg, videnskabsteoretisk ståsted, teorivalg, undersøgelsesdesign og analysemetode unægteligt hænger sammen og derfor også kræver gennemtænkning af alle projektets faser i forhold til hinanden. Bogen er nem at anvende som opslagsværk til hjælp på specifikke spørgsmål til specifikke udfordringer samtidig med, at den er nem at læse i en helhed, hvor der er en naturlig progression i bogens kapitler. ( ) Jeg har savnet en oversigtsbog som denne i mit projektarbejde. Studerende, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Indhold

Læring som forskningsfelt 9
Bogens formål 10
Læring 11
Forskningsfeltets bredde 11
De centrale spørgsmål og bogens indhold 16
Generelle forskningsmæssige problemstillinger 18
Bogens struktur 19

Emnevalg 23
Kapitlets formål, læringsmål og struktur 25
Faglige perspektiver og erkendelsesinteresse 27
Undersøgelsens genstand 45
Undersøgelsens mål: Begrebsafklarende, evaluerende, konstruerende 49
Opsamling på kapitlet 50
Forslag til videre læsning 51
Øvelser 51

At vælge videnskabsteoretisk ståsted 53
Kapitlets formål, læringsmål og struktur 55
Centrale begreber 57
Videnskabsteoretiske positioner 60
Videnskabsteori i udarbejdelsen af forskningsdesign 70
Opsamling på kapitlet 73
Forslag til videre læsning 73
Øvelser 74

At vælge undersøgelsesdesign 75
Kapitlets formål, læringsmål og struktur 75
Undersøgelsesgenstand, teori og metoder 76
Erkendelsesinteresse 77
Undersøgelsesenheder 78
Rammer 79
Kvantitative og kvalitative metoder 80
Tid 81
Undersøgelse af et uddannelsesforløb for unge 82
Typer af undersøgelsesdesign 85
Opsamling på kapitlet 97
Forslag til videre læsning 98
Øvelser 98

At vælge teori 101
Kapitlets formål, læringsmål og struktur 102
Hvad er teori? 105
Formålet med teori 107
Brugen af teori: Analytisk og empirisk begrebsanvendelse 108
Teorianvendende og teoriudviklende projekter 111
Brugen af teori teoribygninger som konstruktører eller lyskastere? 113
Brugen af teori sammenstykning af flere teorier i en undersøgelse 117
Opsamling på kapitlet 120
Forslag til videre læsning 121
Øvelser 121

Empiriske metoder 125
Kapitlets formål, læringsmål og struktur 125
Empiriske tilgange og metodekategorier 127
Observationer 130
Interview 133
Spørgeskemaer 137
Registre og sekundær empiri 140
Dokumentstudier 141
Deltagerroller i spændingsfeltet mellem nærhed og distance 143
Kombinationsmuligheder og koblinger mellem kvalitativ og kvantitativ 145
Opsamling på kapitlet 147
Forslag til videre læsning 148
Øvelser 148

Analyse 149
Kapitlets formål, læringsmål og struktur 150
Relationen mellem undersøgelse og analysemetode 150
Kontekstens betydning for analysen 154
Analysemetoder 156
Indholdsanalyse 157
Grounded theory 159
Induktiv og deduktiv analysemetode 160
Diskursanalyse 162
Didaktisk analyse 164
Narrativ analyse 166
Forhold af betydning for analyseproces og -fremstilling 168
Opsamling på kapitlet 177
Forslag til videre læsning 178
Øvelser 179

Konklusionen 181
Kapitlets formål, læringsmål og struktur 184
Eksempel: Nationale test i folkeskolen i et læringsperspektiv 185
Emnevalg og fagfelt 188
Videnskabsteoretisk ståsted og erkendelsesinteresse 191
Undersøgelsesdesign 193
Teorivalg 196
Empirisk metode 197
Analysemetode 201
Konklusionen som formidling 203
Opsamling på kapitlet 205
Forslag til videre læsning 208
Øvelser 208

Referencer 209

Indeks 220

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.