Opgave- og skrivevejledning i klynger | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Opgave- og skrivevejledning i klynger

Håndbog for undervisere og vejledere på videregående uddannelser

En guide til undervisere og vejledere, der er tovholdere for 2-40 studerende, som over en længere periode skriver en større skriftlig opgave, såsom BA-projekt eller speciale.

De 15 kapitler gennemgår et undervisnings- og vejledningsforløb, hvor de studerende er aktive undervejs, og hvor alles opgave adresseres hver mødegang. Progressionen følger...

Læs mere

En guide til undervisere og vejledere, der er tovholdere for 2-40 studerende, som over en længere periode skriver en større skriftlig opgave, såsom BA-projekt eller speciale.

De 15 kapitler gennemgår et undervisnings- og vejledningsforløb, hvor de studerende er aktive undervejs, og hvor alles opgave adresseres hver mødegang. Progressionen følger en opgaves tilblivelsesproces fra formulering af problemstilling til projektdesign, dataindsamling til udformning af de enkelte kapitler og etablering af en rød tråd i opgaven.

De enkelte gange består af en vekslen mellem korte oplæg og øvelser kombineret med, at de studerende giver og får feedback på udkast i en klynge bestående af 3-7 studerende.

De centrale elementer i bogen er input til underviseren/vejlederen, der styrker

- rammesætning af hele forløbet med klare spilleregler

- tilrettelæggelse af de enkelte gange, hvor alle studerendes opgave adresseres

- en fremadskridende procesforståelse, der understøtter studerendes aktive læring.

Bogen indeholder konkrete eksempler på skemaer, øvelser og tjeklister, der fremmer aktiv deltagelse og en procesforståelse, der bidrager til en systematisering af underviserens tidsforbrug og til at fremme studerendes læring. 

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2015), 
128 sider
Vejl. Pris
50,-
ISBN 9788759319833
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2015), 
128 sider
Vejl. Pris
132,-
ISBN 9788759323762

Yderligere information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Kapitel 1

Feedback i klynger  9

1.1. Eksempler på opgave- og skrivevejledning i klynger  12

1.2. Bogens opbygning  15

1.3. Opsummering  16

 

Kapitel 2

Formelle rammer, læringsmål og forventningsafstemning  19

2.1. Opsummering  22

 

Kapitel 3

Planer for undervisning, vejledning og studerendes arbejds- og tidsstyring  25

3.1. Underviser- og vejlederplaner  25

3.2. Studerendes arbejds- og tidsplan  29

3.3. Opsummering  31

 

Kapitel 4

Feedbackkultur og spilleregler  33

4.1. Opsummering  38

 

Kapitel 5

Emneidé kom godt i gang  39

5.1. Opsummering  42

 

Kapitel 6

Gode skrive- og arbejdsvaner  43

6.1. Opsummering  45

 

Kapitel 7

Problemformulering og projektdesign  47

7.1. Opsummering  52

 

Kapitel 8

Empiri og data  55

8.1. Opsummering  58

 

Kapitel 9

Kapitler i en opgave  59

9.1. Metodekapitel  61

9.2. Teorikapitel  64

9.3. Analyse- og databearbejdning  67

9.4. Indledning og konklusion  70

9.5. Undgå plagiering og snyd  73

9.6. Opsummering  75

 

Kapitel 10

Den gode opgave og rød tråd  77

10.1. Den gode opgave, produktet  77

10.2. Vejen hen til den gode opgave, processen  80

10.3. Rød tråd-vejledning  84

10.4. Opsummering  84

 

Kapitel 11

Litteratur- og informationssøgning samt kilde- og referencehåndtering  87

11.1 Opsummering  88

 

Kapitel 12

Evaluering undervejs og til slut  89

12.1 Opsummering  91

 

Kapitel 13

Feedbackformer  93

13.1. Opsummering  97

 

Kapitel 14

E-læring og vejledning af skriftlige opgaver  99

14.1. Opsummering  101

 

Kapitel 15

Få en god skriveproces med klyngefeedback  103

15.1. Fjorten råd til studerende om at skrive opgave med brug af klyngefeedback  103

15.2. Opsummering  106

 

Referencer  107

Indeks  127

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.