Internationalisering | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

Internationalisering

Indtrængningsproblematikken i et globalt perspektiv

Beslutning om valg af indtrængningsstrategi er et centralt strategisk område for enhver virksomhed, som ønsker at markedsføre sine produkter eller serviceydelser på internationale aftagermarkeder.

Virksomheder skal tage stilling til dels de indtrængningsformer, der bedst matcher deres interne ressourcer og/eller ambitionsniveau, dels til...

Læs mere

Beslutning om valg af indtrængningsstrategi er et centralt strategisk område for enhver virksomhed, som ønsker at markedsføre sine produkter eller serviceydelser på internationale aftagermarkeder.

Virksomheder skal tage stilling til dels de indtrængningsformer, der bedst matcher deres interne ressourcer og/eller ambitionsniveau, dels til markedsspecifikke forhold: Samarbejdsmuligheder på markedet, markedets salgspotentiale, risikostrukturer og lignende. Indtrængningsformen er hermed et vigtigt element i virksomhedens samlede indtrængningsstrategi for, hvordan den vil bearbejde og forsyne et udenlandsk aftagermarked.

Potentielle operationsformer/distributionsformer anskueliggøres omkring en række fordele/ulemper ved forskellige organisatoriske alternativer via en nærmere vurdering og afvejning af de muligheder, der vil kunne benyttes af en given virksomhed - ud fra realistiske og praktiske betragtninger.

Bogen inddrager en række centrale erhvervsøkonomiske teoriområder i forhold til disses bidrag til indtrængningsproblematikken. Ved at sammenligne og stille forskellige teoretiske perspektiver om indtrængningsproblematikken over for hinanden viser bogen, hvordan de enkelte teoretiske perspektiver både komplementerer og substituerer hinanden.  De forskellige tilgange til internationale markeder viser, hvordan man i praksis kan basere sit markedsvalg og internationale marketingindsats på et fleksibelt grundlag.

Bogen indeholder også flere vigtige modeller samt nyttige henvisninger og oversigter til opdaterede informationskilder om internationale markedsforhold.

Bogen kan med fordel bruges i undervisningen sammen med Internationale virksomhedscases. Med supplerende analysemodeller og værktøjer fra 2022.

 

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
2. udgave (2022), 
121 sider
Vejl. Pris
160,-
ISBN 9788759341728
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. udgave (2022), 
121 sider
Vejl. Pris
144,-
ISBN 9788759341896

Yderligere information

Forord 9

Kapitel 1
Introduktion 11

Kapitel 2
Internationalisering 13
   Internationalisering, globalisering og de-internationalisering 13
   Internationaliseringsmotiver 14
   Internalisering og eksternalisering 15
   Internationaliseringsmodeller 16
   Born Globals 17
   Internetmodellen 17
   Samlede overvejelser 19

Kapitel 3
Markedsvalg 21
   Nærmarkedsmetoden/klyngemetoden 21
   Ad (B) Indikatormetoden/screeningsmetoden/tragtmetoden 22

Kapitel 4
Markedsafgrænsning 29

Kapitel 5
Indtrængningsproblematikken og operationsformer 31
   Præcisering og uddybning af begrebet indtrængningsstrategi 31
   Indtrængningsstrategiens forudsætninger og bestanddele 31
   Indtrængningsstrategi – set i snæver og bred forstand 33
   Væsentlige beslutningsfaktorer 33
   Operationsformer 35
   Underleverandørproblematikken 38

Kapitel 6
Det internationale marketingmix 41
   Produkt som handlingsparameter på internationale aftagermarkeder …  41
   Pris som handlingsparameter på internationale aftagermarkeder 43
   Distribution som handlingsparameter på internationale aftagermarkeder 47
   Promotion som handlingsparameter på internationale aftagermarkeder 49
   Yderligere handlingsparametre 51
   Organisation som handlingsparameter på internationale aftagermarkeder 52
   Overvejelser om sammensætning af optimale marketingmix på internationale aftagermarkeder 53

Kapitel 7
Centrale erhvervsøkonomiske teoriområder vedrørende indtrængning på internationale aftagermarkeder 57
   Forskellige teoretiske perspektiver på indtrængningsproblematikken … 57

Kapitel 8
Spilteori 61
   Præsentation 61
   Spilteoriens formale sandhedsværdi 62
   Spilteoriens reale sandhedsværdi 63

Kapitel 9
Transaktionsomkostningsteori 65
   Præsentation 65
   Transaktionsomkostningsteoriens formale sandhedsværdi 69
   Transaktionsomkostningsteoriens reale sandhedsværdi 70

Kapitel 10
Netværksteori 73
   Præsentation 73
   Forretningsnetværk 73
   Udenlandsk markedsindtrængning og netværksperspektivet 76
   Operationalisering af netværksperspektivet til indtrængningsstrategier
   på udenlandske markeder 78
   Applikationer 78
   Netværksteoriens formale sandhedsværdi 79
   Netværksteoriens reale sandhedsværdi 81
   Netværksmodellens fordele og ulemper som analyseredskab 83

Kapitel 11
Den industriøkonomiske teori 85
   Præsentation 85
   Den industriøkonomiske teoris formale sandhed 89
   Den industriøkonomiske teoris reale sandhedsværdi 90

Kapitel 12
Det ressourcebaserede perspektiv 93
   Præsentation 93
   Den ressourcebaserede teoris formale sandhedsværdi 96
   Den ressourcebaserede teoris reale sandhedsværdi 98

Kapitel 13
Sammenstilling af de udvalgte teoriområder 101
   Sammenstilling af analyseniveau og -enhed 101
   Sammenstilling af forudsætninger 102
   Sammenstilling af væsentlige fokusområder 103
   Sammenstilling af væsentlige variable 104
   Sammenstilling af teoretiske bidrag i forhold til indtrængningsproblematikken 105
   Analysernes erkendelsesmæssige værdi 106

Litteraturfortegnelse 107

Appendiks 111
   Appendiks A) Fasemodellen 113
   Appendiks B) Potentielle distributions- og operationsformer 114
   Appendiks C) Franklin R. Roots model 115
   Appendiks D) Svend Hollensens model 116
   Appendiks E) Netværksmodellen 117
   Appendiks F) Abells markedsafgrænsningsmodel 118
   Appendiks G) Sammenstilling af de fem teoriområder i forhold til indtrængningsproblematikken 119
   Appendiks H) Kilder til dansk og international markedsinformation 120

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.