Internationale virksomhedscases | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

Internationale virksomhedscases

Evnen til at foretage koblinger mellem teori og praksis er af afgørende betydning for at udvikle sig til at blive en kompetent problemløser.

Ved at arbejde med relevante og komplekse problemstillinger i danske virksomheder, der opererer internationalt, kan den studerende afprøve den tillærte viden og dermed opnå en øget praktisk indsigt i de...

Læs mere

Evnen til at foretage koblinger mellem teori og praksis er af afgørende betydning for at udvikle sig til at blive en kompetent problemløser.

Ved at arbejde med relevante og komplekse problemstillinger i danske virksomheder, der opererer internationalt, kan den studerende afprøve den tillærte viden og dermed opnå en øget praktisk indsigt i de teoretiske internationale værktøjers muligheder og begrænsninger.

Internationale virksomhedscases vil derfor være et vigtigt supplement til de mere teoretiske lærebøger, og casesamlingen kan hjælpe de studerende med at omsætte teorier og modelværk til praktiske og realistiske anbefalinger til de respektive virksomheders øverste ledelse.

Bogen indeholder udvalgte cases, som spænder fra OMX Copenhagen 25-virksomheder til mellemstore virksomheder, både reelle og fiktive, der muliggør inddragelse af en række problemstillinger i forhold til undervisningens faglige indhold, læringsmål og pensumlister. Bogen har derfor en relativ bred faglig temaramme, og der er lagt vægt på casenes instruktive karakter i en pædagogisk og praktisk sammenhæng.

Internationale virksomhedscases indeholder yderligere en lang række centrale og anvendelige værktøjer og modeller samlet i appendix samt en udvidet principdisposition for en international marketingplan samt henvisninger til opdaterede informationskilder om internationale markedsforhold. Herved opnår den studerende at få en samlet international værktøjskasse – der umiddelbart er klar til anvendelse.

Bogen henvender sig især til internationalt orienterede undervisningsfag og uddannelser på bachelorniveau i lidt bredere forstand, bl.a. på en række HA-uddannelseslinjer, flere erhvervsakademiuddannelser samt HD-områder. 

 

Bogen kan med fordel bruges i undervisningen sammen med grundbogen Internationalisering. Indtrængningsproblematikken i et globalt perspektiv fra 2022.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
2. udgave (2022), 
476 sider
Vejl. Pris
399,-
ISBN 9788759341704
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. udgave (2022), 
476 sider
Vejl. Pris
359,-
ISBN 9788759341988

Yderligere information

   Forord 11

   Caseintroduktion 15

Udvalgte virksomhedscases
   Case 1
   Ambu A/S 21

   Case 2
   Brdr. Hartmann A/S 33

   Case 3
   Bestseller A/S 45

   Case 4
   Bisca A/S 57

   Case 5
   Carlsberg Group A/S 73

   Case 6
   CO-RO Holding A/S 87

   Case 7
   Coloplast A/S 97

   Case 8
   Dana Lim 111

   Case 9
   Dinesen Floors A/S 123

   Case 10
   DK Company A/S 135

   Case 11
   FC Group (fiktiv) 149

   Case 12
   Fiskeeksportøren A/S (fiktiv) 161

   Case 13
   Flügger Group A/S 173

   Case 14
   GN Group A/S 187

   Case 15
   Harboe Bryggeri A/S 199

   Case 16
   HJP A/S (fiktiv) 211

   Case 17
   JYSK A/S 221

   Case 18
   KOMPAN A/S 231

   Case 19
   LEO Pharma A/S 247

   Case 20
   MagVenture A/S 259

   Case 21
   MC SPECIALUDSTYR (fiktiv) 271

   Case 22
   Montana Furniture A/S 281

   Case 23
   Novozymes A/S 293

   Case 24
   Rationelt Design Holding (fiktiv) 303

   Case 25
   Rosendahl Design Group A/S 315

   Case 26
   Royal Copenhagen A/S 327

   Case 27
   Royal Greenland 339

   Case 28
   Skagenfood A/S 355

   Case 29
   Toms Gruppen A/S 369

   Case 30
   Ventovision A/S (fiktiv) 379

Appendiksoversigt
   Appendiks A
   Udvidet principdisposition for en international markedsføringsplan 395

   Appendiks B
   Metodemæssige overvejelser 401

   Appendiks C
   Grundlæggende organisationsformer (Mintzberg) 409

   Appendiks D
   Porters værdikædemodel 411

   Appendiks E
   Produktporteføljemodeller 415

   Appendiks F
   International profil: Overordnet analyseskema 419

   Appendiks G
   Centrale begreber i performance-analysen 421

   Appendiks H
   Virksomheden og omverdenen 425

   Appendiks I
   Omverdensmodeller: Makro- & mesoplan 427

   Appendiks J
   Markedsformer/konkurrenceformer 433

   Appendiks K
   Hofstede: Kulturelle dimensioner 435

   Appendiks L
   Abells three-dimensional business definition 439

   Appendiks M
   Porters generiske konkurrencestrategier 441

   Appendiks N
   Day & Wensleys model 443

   Appendiks O
   SWOT-analyse 447

   Appendiks P
   TOWS-matrice 449

   Appendiks Q
   Vækstmodeller 451

   Appendiks R
   Fasemodellen 455

   Appendiks S
   Potentielle distributions- og operationsformer på internationale aftagermarkeder 457

   Appendiks T
   Indtrængningsmodeller: Franklin Root 459

   Appendiks U
   Indtrængningsmodeller: Svend Hollensen 461

   Appendiks V
   En netværksmodel 463

   Appendiks W
   David A. Aaker: Brand evaluation model 465

   Appendiks X
   Centrale begreber og indgange til marketingplanens økonomidel 467

   Appendiks Y
   Trends, scenarie-analyser og strategisk usikkerhed 471

   Appendiks Z
   Kilder til dansk og international markedsinformation 475

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.