Udgiv hos NFS | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Udgiv hos NFS

Her kan du læse mere om den redaktionelle behandling af manuskripter indsendt til udgivelse hos Nyt fra Samfundsvidenskaberne (NFS). 

 

 1. Manuskripter kan indsendes på papir eller elektronisk. Det er en forudsætning for redaktionel overvejelse hos NFS, at manuskriptet ikke tidligere er udgivet andetsted, at det ikke er indsendt til eller under overvejelse hos andre forlag, samt det er skrevet kun af den eller de forfattere, der fremgår af titelbladet.
   
 2. NFS udgiver dog gerne ph.d.-afhandlinger, evt. efter omarbejdelse, som skønnes at kunne anvendes af en lidt bredere kreds (jf. nedenfor om processen), og som kun har været trykt i et mindre oplag i forbindelse med ph.d.-forsvaret.
   
 3. Bestyrelsen opfordrer til, at forfattere drøfter ideer til manuskripter med os uformelt i en tidlig fase, så bestyrelsen kan rådgive og give gode ideer om ting af mere forlagsfaglig art.
   
 4. Alle indleverede manuskripter underkastes fagfællevurdering ("peer review"), hvor to forskningskompetente personer - enten fra bestyrelsen eller udpeget af denne - hver afgiver en faglig udtalelse om manuskriptets egnethed til publicering. Fagfællerne har forskellige muligheder: De kan anbefale udgivelse (med mindre ændringer), anbefale omarbejdning af manus med henblik på genvurdering, eller de kan anbefale, at NFS ikke udgiver manuskriptet.
   
 5. Fagfællerne er anonyme og modtager ikke honorar.
   
 6. Bestyrelsen træffer den endelige beslutning om det enkelte manuskript på basis af fagfællevurderingen.

 

right side

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Ja tak til nyhedsmails fra Samfundslitteratur