Sprogforum – Redaktion og storgruppe | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Sprogforum – Redaktion og storgruppe

Sprogforums faste redaktionsgruppe
Den faste redaktionsgruppe udgøres af Susanne Jacobsen Pérez (ansv.), Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Sonne Jakobsen, Karen Risager, Lone Krogsgaard Svarstad, Louise Tranekjær og Jan Juhl Lindschouw. De kan kontaktes her:

Susanne Pérez: susannep@ruc.dk
Louise Tranekjær: louiset@ruc.dk
Jan Lindschouw: janl@hum.ku.dk
Mads Jakob Kirkebæk: madskir@hotmail.com
Bergthora Kristjansdottir: bekr@edu.au.dk
Karen Risager: risager@ruc.dk
Lone Krogsgaard Svarstad: losv@kp.dk


Sprogforums redaktionelle storgruppe
Sprogforums storgruppe udgøres af en bred vifte af praktikere, konsulenter og forskere inden for sprog- og kulturundervisning i Danmark. I rekrutteringen af medlemmer til den redaktionelle storgruppe stiles der efter geografisk spredning, repræsentation fra mange forskellige typer og niveauer af sprog- og kulturundervisning samt diversitet i sprog. Se listen over storgruppens medlemmer nedenfor.

Den redaktionelle storgruppe bestemmer suverænt temaerne for Sprogforums enkelte numre, og storgruppens medlemmer indgår i temaredaktionerne til de enkelte Sprogforum-numre. Herudover udgør storgruppen en vigtig sparringspartner for den faste redaktion i forhold til at drøfte den overordnede redaktionelle linje og til at have fingeren på pulsen inden for sprog- og kulturundervisningsområdet. Den redaktionelle storgruppe samles to gange årligt (januar og august) til storgruppemøde. Møderne er inden for de senere år foregået som hybridmøder, således at alle medlemmer, uanset geografisk placering, kunne deltage i dem.

 

Temaredaktionerne:
Temaredaktionerne for de enkelte temanumre sammensættes på storgruppemøderne og består altid af en temaredaktør fra Sprogforums faste redaktionsgruppe, samt medlemmer fra storgruppen med ekspertise eller interesse inden for temanummerets område. At indgå i en temaredaktion indebærer, at man er med til at udfærdige call’et for temanummeret, gennemgå og godkende indgåede abstract og lave opsøgende arbejde i forhold til yderligere relevante skribenter. Temaredaktionens medlemmer varetager kommunikationen med de accepterede forfattere omkring indsendelse af artikler, og de står for den første gennemlæsning, kommentering og godkendelse af de indgåede artikler. Temaredaktionen overgiver herefter artiklerne til den faste redaktion, der står for den videre kommunikation med forfatterne, fagfællebedømmere og forlaget.
 

Ønsker du at blive medlem af Sprogforums storgruppe?
Er du interesseret i at blive medlem af Sprogforums storgruppe, kan du sende en mail til ansvarshavende redaktør Louise Tranekjær: louiset@ruc.dk, hvorefter redaktionen tager stilling i forhold til Sprogforums kerneområde og storgruppens sammensætning.
 

Storgruppens medlemmer pr. februar 2021
Helle Rørbech
Louise Tranekjær
Susanne Pérez
Jan Lindschouw
Elina Maslo
Anne Holmen
Annette S. Gregersen
Karen Sonne Jakobsen
Bergthora Kristjansdottir
Sanne Larsen
Karen Risager
Bente Tobiesen Meyer
Annegret Friedrichsen
Sprogpædagogisk Informationscenter    
Lone Krogsgaard Svarstad
Michael Svendsen Pedersen
Susanne Karen Jacobsen
Mads Jakob Kirkebæk
Anne Sofie Jakobsen
Francesco Caviglia
Susana S Fernández
Ana Kanareva
Petra Daryai-Hansen
Bettina Brandt-Nilsson
Mia Nielsen
Jette von Holst Pedersen
Lillian Rohde
Joshua Sabih
Anna-Vera Meidell Sigsgaard
Kader Maikal
Rikke Huse Bahn
Mette Hermann 

right side

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Ja tak til nyhedsmails fra Samfundslitteratur