Hvad er betingelserne for at deltage? | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Hvad er betingelserne for at deltage?

Læs om målgruppe, rettigheder og udgivelsestidspunkt. English version below.

 

Målgruppe
Bidraget skal henvende sig til studerende på videregående uddannelser (korte, mellemlange og lange) eller efteruddannelser (akademi, diplom og master). Vi modtager forslag bredt inden for samfundsvidenskaberne, humaniora, natur- og sundhedsvidenskaberne, og dit forslag kan henvende sig til både dansksprogede og engelsksprogede uddannelser

Du kan se Samfundslitteraturs forskellige fagområder og udgivelser her.

 

Rettigheder
Samfundslitteratur betinger sig udgivelsesret på alle indleverede forslag. Det betyder, at Samfundslitteratur også kan vælge at skrive kontrakt på forslag, som ikke er blandt prisvinderne. Vi giver svar til alle ansøgere - inden kåringen af vinderen medio november - hvorvidt forslaget udgives.

Afviser Samfundslitteratur projektet, er ansøger frit stillet til at udgive forslaget hos andre forlag.

Forslag som er kontraktbundne eller indleveret til andre forlag, kan ikke komme i betragtning til Lærebogsprisen.

Du kan heller ikke deltage i konkurrencen med forslag, der allerede har fået tilsagn om publicering hos Samfundslitteratur eller et andet af S Forlagene (Roskilde Universitetsforlag, Nyt Fra Samfundsvidenskaberne, CBS Press og Biofolia). Forslag, vi allerede har givet redaktionel feedback på (mht. indhold, struktur m.m.), kan heller ikke komme i betragtning.

 

Udgivelsestidspunkt
Vinderen af Lærebogsprisen forpligter sig til at levere det endelige manuskript senest 1. september 2025. 

Skulle det mod forventning vise sig, at ingen af de indkomne forslag findes udgivelsesegnede, forbeholder vi os ret til ikke at uddele årets pris.

 

MEN DU SKAL LIGE VIDE LIDT MERE FØRST:

Sådan deltager du
Her kan du læse om, hvordan du deltager, og hvad dit lærebogsforslag skal indeholde for at komme i betragtning.

Hvordan bedømmes forslaget?
De indsendte forslag bedømmes af en jury. Klik for at læse mere om juryen og deres kriterier.

Tidligere vinderprojekter
Læs om de tidligere vindere af Lærebogsprisen. Lærebogsprojekterne har gennem årene været bredt og godt fordelt på fag og uddannelser.

 

ENGLISH VERSION

Audience
The book must adress students at higher educations (short, medium and long) or further educations (academy, diploma and master). We receive proposals broadly within the social sciences, humanities and other sciences. Your proposal can be addressed to programs in both Danish or English.

 

Rights
Samfundslitteratur can choose to sign contracts on proposals that are not among the prize winners. We will provide answers to all applicants whether the proposal is published. If we reject the project, applicants are free to publish the proposal with other publishers.

Proposals that are contractually bound or submitted to other publishers can not be considered for the prize. Furthermore you cannot participate with proposals that have already been awarded for publication at Samfundslitteratur or other of the publishers of SL (Roskilde Universitetsforlag, Nyt fra samfundsvidenskabene, CBS Press and Biofolia). Proposals we already have given editorial feedback to (regarding content, structure, etc.) can not be considered.

 

Date of publication
The winner of  Lærebogsprisen must submit the final manuscript no later than September 1st, 2025. 

If we find that none of the proposals are ready for publication, we reserve the right not to award the year's price.

 

 

right side

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Ja tak til nyhedsmails fra Samfundslitteratur