Bogserie: Umulige tænkere | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Bogserie: Umulige tænkere

Formålet med bogserien Umulige tænkere er at gøre komplekse teorier tilgængelige for studerende og andre, som vil udføre empiriske analyser.

 

Der er i Danmark en stærk tradition for, at teorier og begreber fra et bredt felt anvendes til samfundsvidenskabelig analyse. Interessante diskussioner og kreative analyser skabes med import af begreber fra filosofi (fx Deleuze), fra psykoanalyse (fx Žižek og Guattari), fra tegnteori (fx Laclau) og så videre. Det kræver selvfølgelig en indsats at gøre begreberne empirisk frugtbare for samfundsvidenskabelig analyse; det er en stor opgave at skabe overblik over nye eller komplekse teorier, oversætte dem til en samfundsvidenskabelig kontekst, udvælge specifikke begreber, som kan fokusere en analyse, og udvikle de udvalgte begreber til empiriske iagttagelseskategorier.

Det er sjældent umuligt, men for ofte lykkes det ikke, og tænkerne fremstår som umulige: Så ser vi analyser, der mobiliserer et stort teoriapparat, aldrig får gjort klart, hvordan det bidrager samfundsvidenskabeligt, og som konkluderer det, som teoriapparatet antog i udgangspunktet.

Bogserien Umulige tænkere vil hjælpe med at gøre det umulige muligt for studerende og andre, som vil udføre empiriske analyser. Bøgerne skal give fokuserede introduktioner til teorier ved at udvælge og udfolde specifikke begreber og vise dem omsat i eksemplariske analyser. Bøgerne er korte, følger en fælles opbygning og fungerer som appetitvækkere (og skal ikke gøre det ud for endnu en introduktion, endsige en fuldstændig introduktion til en ‘skole’ eller et forfatterskab).

Målgruppen er samfundsvidenskabelige specialestuderende og andre, der i forbindelse med en uddannelse vil gennemføre en samfundsvidenskabelig analyse.

Pris og omfang: Hver bog vil koste omtrent 80 kr. og være på 60-80 sider (en lille, bundet bog med ryg), hvilket svarer til 18-24.000 ord (altså et omfang, som svarer til max. tre typiske tidsskriftsartikler). Pris og omfang skal appellere til den nysgerrige læser og pensumlisten.

Opbygning (i grove træk) i følgende kapitler (review-skema for serien følger også denne opbygning):

1.      Introduktion, 5-10 siders præsentation af tænkeren/tænkerne i historisk, samtidig og faglig kontekst: Hvilke problematikker tages op og hvorfor?

2.      Overblik, 10-20 siders overblik over tænkerens/tænkernes begrebsunivers: Hvordan udfoldes problematikkerne?

3.      Begrebsfokus, 10-20 sider, der udfolder udvalgte begreber med henblik på empirisk analyse (afsluttes med en analytik)

4.      Eksempler, 15-25 sider med 2-3 eksemplariske analyser, som kommenteres for instruktivt at vise, hvordan en analyse kan foretages.

Review: Alle bøger i serien udgives først efter review af kvalificerede fagfæller.

Bogserien redigeres af Pia Bramming, Christian Frankel, Erik Højbjerg og Morten Knudsen. Redaktionsgruppen er opsøgende og kan vælge en ansvarlig redaktør til specifikke bøger.

Bogforslag og yderligere oplysninger: Skriv til redaktionsgruppen på nfs@samfundslitteratur.dk, gerne inden du går i gang.

right side

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Ja tak til nyhedsmails fra Samfundslitteratur