Samfundsøkonomi og internationale forhold, 8. udgave | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Samfundsøkonomi og internationale forhold, 8. udgave

Samfundsøkonomi og internationale forhold, 8. udgave, er en internationalt orienteret grundbog i økonomi. Fremstillingen har været afprøvet gennem 30 års undervisning ved bl.a. CBS.

Bogen indeholder en gennemgang af emnerne:

 • Introduktion til samfundsøkonomi
 • Erhvervsudvikling og erhvervspolitik
 • Arbejdsmarkedet
 • Den offentlige sektor
 • Penge- og...
Læs mere

Samfundsøkonomi og internationale forhold, 8. udgave, er en internationalt orienteret grundbog i økonomi. Fremstillingen har været afprøvet gennem 30 års undervisning ved bl.a. CBS.

Bogen indeholder en gennemgang af emnerne:

 • Introduktion til samfundsøkonomi
 • Erhvervsudvikling og erhvervspolitik
 • Arbejdsmarkedet
 • Den offentlige sektor
 • Penge- og valutamarkedet
 • Den globale økonomi
 • Internationalt samarbejde
 • Konjunkturbevægelser og økonomisk styring
 • Økonomisk udvikling og økonomisk politik

Emnerne relateres løbende til udviklingen hos verdensøkonomiens hovedaktører. Samtidig behandles de i et teoretisk perspektiv, så læseren får indblik i en række centrale teorier og modeller, der perspektiverer de udfordringer og valg, landene står over for.

I forbindelse hermed er der lagt vægt på at behandle den voksende gensidige afhængighed, der følger af verdensøkonomiens globalisering, og som påvirker hvert enkelt lands økonomiske handlemuligheder. Til bogens 8. udgave er der foretaget en revision og ajourføring af 7. udgave. Blandt andet er de seneste udviklingstendenser og begivenheder i verdensøkonomien taget under behandling.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
8. udgave (2018), 
248 sider
Vejl. Pris
325,-
ISBN 9788759330579
E-bog (VitalSource Bookshelf)
8. udgave (2018), 
248 sider
Vejl. Pris
255,-
ISBN 9788759332603

Yderligere information

Forord 9

KAPITEL 1
Introduktion til samfundsøkonomi 11
1.1. Begrebet Økonomi 13
1.2. Økonomiske grundspørgsmål 16
1.3. Økonomiske systemer 17
1.4. Markedet 20
1.5. Økonomiske/politiske mål 29
1.6. Økonomiske/politiske midler 33
1.7. Nationalregnskab 36
1.8. det økonomiske kredsløb 43
1.9. Redskaber til økonomisk analyse 46

KAPITEL 2
Erhvervsudvikling og erhvervspolitik 49
2.1. de tre hovederhverv 50
2.2. Produktionens lokalisering 55
2.3. Teorier om økonomisk vækst 59
2.4. Erhvervspolitik 66
2.5. Erhvervspolitik i internationalt perspektiv 72

KAPITEL 3
Arbejdsmarkedet 75
3.1. Arbejdsmarkedsteorier 75
3.2. Arbejdsløshed 80
3.3. Arbejdsløsheden og den økonomiske politik 81
3.4. Arbejdsmarkedets organisering 84
3.5. Arbejdsstyrken 88

KAPITEL 4
Den offentlige sektor 95
4.1. den offentlige sektors udvikling 95
4.2. det offentliges opgaver 97
4.3. den offentlige sektors størrelse 104
4.4. Påvirkning af den økonomiske aktivitet 110

KAPITEL 5
Penge- og valutamarkedet 123
5.1. Penges funktioner 123
5.2. Pengemængde og rente 124
5.3. de finansielle markeder 127
5.4. Inflation og deflation 136
5.5. Pengepolitik 140
5.6. Valutamarkedet 141

KAPITEL 6
Den globale økonomi 149
6.1. Verdenshandelen 149
6.2. Betalingsbalancen 152
6.3. Udenrigshandelsteori 155
6.4. Andre globaliseringsformer 162
6.5. Konkurrenceevnen 164
6.6. Handelspolitik 169

KAPITEL 7
Internationalt samarbejde 177
7.1. Behovet for en politisk ramme om verdensøkonomien 177
7.2. det internationale handelssamarbejde 178
7.3. det internationale valutasamarbejde 181
7.4. Ændrede samarbejdsmønstre 185
7.5. EU-samarbejdet 186

KAPITEL 8
Konjunkturbevægelser og økonomisk styring 197
8.1. Bølgebevægelser i økonomien 198
8.2. Nogle teoretiske hovedspørgsmål 200
8.3. Inflation og arbejdsløshed 207
8.4. den offentlige sektor og konjunkturforløbet 210
8.5. Lukket og åben økonomi 212

KAPITEL 9
Økonomisk udvikling og økonomisk politik 217
9.1. Verdensøkonomi, vækstfaser og krisefaser 218
9.2. den lange vækstfase 1945-1973 222
9.3. Kriseårene 1973-1982 225
9.4. den nye vækstperiode 1983-1989 228
9.5. Økonomien 1990-2007 231
9.6. Økonomien 2008-2016 235
9.7. Tendenser i verdensøkonomien efter 2016 238

Indeks 243

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.