Performative vendinger | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Performative vendinger

Introduktion til nyere feministisk teori

Dorthe Staunæs (red.), Katja Brøgger (red.) og Kirsten Hvenegård-Lassen (red.)

I en tid, hvor spørgsmål om køn og diversitet fylder i hverdagens debatter på uddannelser, på arbejdspladser, i politik og i medier, samler og oversætter Performative vendinger nøgletekster fra nogle af de mest indflydelsesrige og intellektuelle feministiske teoretikere og gør dem tilgængelige for danske læsere. Nitten oversatte tekster og...

Læs mere

I en tid, hvor spørgsmål om køn og diversitet fylder i hverdagens debatter på uddannelser, på arbejdspladser, i politik og i medier, samler og oversætter Performative vendinger nøgletekster fra nogle af de mest indflydelsesrige og intellektuelle feministiske teoretikere og gør dem tilgængelige for danske læsere. Nitten oversatte tekster og syv introducerende tekster kaster lys over afgørende lokale og globale spørgsmål om materie, affekt, krop, ulighed, racegørelse, queer og det mere-end-menneskelige og demonstrerer, hvordan nyere feministisk teori rækker ud over køn ved at beskæftige sig med alt fra mennesker og dyr til medicinsk teknologi, plantager, spiritualitet, giftigt legetøj, økonomi og planetens tilstand.

Performative vendinger er en kollektiv kraftpræstation, der tegner et atlas over nyere feministisk og intersektionel teori. Et inspirerende værk, der rækker ind i fremtiden og kan tjene som grundbog og opslagsværk mange år frem. Hver sektion indledes med en pædagogisk formidlet introduktion.

 

Oversatte tekster af
Judith Butler, Karen Barad, Rosi Braidotti, Hortense J. Spillers, Sara Ahmed, Mel Y. Chen, Avtar Brah, Ann Phoenix, Jasbir K. Puar, Jennifer C. Nash, Susan Stryker, Cáel M. Keegan, Fatima El-Tayeb, C. Riley Snorton, Rosemarie Garland-Thomson, Samantha Murray, Lynda Birke, Mette Bryld, Nina Lykke, Donna J. Haraway, Felicity Amaya Schaeffer og Clare Hemmings.

Introducerende tekster af
Mons Bissenbakker, Katja Brøgger, Maria Bee Christensen-Strynø, Camilla Bruun Eriksen, Kirsten Hvenegård-Lassen, Iram Khawaja, Nazila Ghavami Kivi, Nina Lykke, Michael Nebeling Petersen, Tobias Raun og Dorthe Staunæs.

Forlag: Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Hardcover)
1. udgave (2024), 
647 sider
Vejl. Pris
449,-
ISBN 9788776832278
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2024), 
647 sider
Vejl. Pris
404,-
ISBN 9788776832551

Yderligere information

Oversættere 11

INTRODUKTION 13

Performative vendinger i nyere feministisk teori. Oversættelser og etisk- politiske overvejelser 15
    Dorthe Staunæs og Katja Brøgger
    En udvidelse af arkivet om feminisme 16
    Oversættelse som performativ 20
    Tak 23
    Litteratur 25

I. MATERIE OG BETYDNING 27

1. Materie og betydning 29
    Katja Brøgger og Dorthe Staunæs
    Performativitet og materie 30
    Kritikken af den sproglige vending og det materielles genkomst 32
    Kroppe der falder uden for tilgængelige kategorier 35
    Materiens agens og rekonceptualiseringen af “det virkelige” 36
    Kritisk posthumaniora og den antropocæne tidsalder 38
    Hvad der “tæller som menneske” 39
    Tanker om oversættelse 42
    Danske udblik 44

2. At yde nogen retfærdighed: Gentildeling af køn og allegorier om transkønnethed 47
    Judith Butler

3. Posthumanistisk performativitet: På vej mod en forståelse af hvordan materie får betydning 65
    Karen Barad

4. En teoretisk ramme for kritisk posthumaniora 95
    Rosi Braidotti

5. Mama’s baby, papa’s maybe: En amerikansk grammatikbog 121
    Hortense J. Spillers

Litteratur 149

II. AFFEKT 159

6. Affekt 161
    Dorthe Staunæs, Kirsten Hvenegård­Lassen og Mons Bissenbakker
    To argumentationslinjer 163
    Affektiv økonomi 166
    Animacitet 169
    Tanker om oversættelse 173
    Danske udblik 174

7. Affektive økonomier 177
    Sara Ahmed

8. Giftige animaciteter, det ikke-levendes evne til at animere og afficere 199
    Mel Y. Chen 89

Litteratur 219

III. INTERSEKTIONALITET OG RACEGØRELSE 225

9. Intersektionalitet og racegørelse 227
    Kirsten Hvenegård­Lassen, Dorthe Staunæs og Iram Khawaja
    Intersektionalitetsbegrebets genealogi 227
    Kontroverser og de performative vendinger 229
    Racegørelse 230
    Intersektionalitet og levet liv 231
    Cyborgs og ansamlinger 234
    Institutionaliseringen af marginerne 237
    Danske udblik 239
    Tanker om oversættelse 240

10. Er jeg da ikke en kvinde? Intersektionalitet genbesøgt 243
     Avtar Brah og Ann Phoenix

11. “Jeg vil hellere være en cyborg end en gudinde”: Intersektionel tilblivelse i ansamlingsteori 257
     Jasbir K. Puar

12. Institutionalisering af marginerne 275
     Jennifer C. Nash

Litteratur 295

IV. TRANSTEORI OG CISNORMATIVITET 303

13. Transteori og cisnormativitet 305
     Tobias Raun og Mons Bissenbakker
     Transteori som forskningsfelt – LGBT eller DFMT? 307
     Susan Stryker: Vredens produktive kraft 310
     Cáel M. Keegan: Præmissen for teoretisk inklusion 312
     Performativitetens cisnormative grænser – et lokalt eksempel 314
     Tanker om oversættelse 317

14. Mine ord til Victor Frankenstein over landsbyen Chamonix: At performe transkønnet vrede 319
     Susan Stryker

15. At blive disciplineret: Hvor trans* er queerstudier i dag? 337
     Cáel M. Keegan

Litteratur 353

V. QTIBIPoC-TEORI OG QUEER OF COLOR-KRITIK 359

16. QTIBIPoC-teori og Queer of Color-kritik 361
     Michael Nebeling Petersen, Iram Khawaja og Nazila Ghavami Kivi
     Sekulære undertrykkelser 367
     Anatomisk talt 370
     Danske udblik 374

17. Sekulære undertrykkelser: Muslimske europæere, kvindekroppe og performativ politik 377
     Fatima El­Tayeb

18. Anatomisk talt: Afkønnet kød og kønsvidenskaben 425
     C. Riley Snorton

Litteratur 461

VI. HANDICAP OG TYKHED 469

19. Handicap og tykhed 471
     Camilla Bruun Eriksen og Maria Bee Christensen­Strynø
     Tanker om oversættelse 473
     Kritiske handicapstudier 474
     Tykstudier 475
     Tvungen kropsduelighed, identifikation og skurrende betegnelser 476
     Utilpasning 478
     Båndlægning 480
     Handicap og tykhed i mødet mellem krop og verden 483
     Danske udblik 484

20. Utilpasninger: Et materialistisk feministisk handicapbegreb 487
     Rosemarie Garland­Thomson

21. “Båndlagte kroppe”: De somatekniske aspekter af gastrisk båndlægning [gastric banding] 505
     Samantha Murray

Litteratur 523

VII. DET MERE-END-MENNESKELIGE 529

22. Det mere-end-menneskelige 531
     Nina Lykke
     Performative vendinger mod det-mere-end-menneskelige i feministisk forskning 532
     Tre feministiske nøgletekster om det mere-end-menneskelige 535
     Feministisk Antropocæn kritik og postantropocentriske forståelser af de økologiske kriser 536
     Feministiske gentænkninger af dyr-menneske-relationer 538
     Dekolonisering af posthumanistiske feministiske forståelser af det mere-end- menneskelige 540
     Sammentænkning af posthumanistiske, nymaterialistiske og dekoloniale feminismer 542
     Tanker om oversættelse 545
     Dansk og nordisk udblik 547

23. Dyreperformances. En undersøgelse af krydsfeltet mellem feministiske teknovidenskabsstudier og studier af dyr-menneske- relationer 551
     Lynda Birke, Mette Bryld og Nina Lykke

24. Antropocæn, Kapitalocæn, Plantagiocæn, Chthulucæn: At skabe slægt 569
     Donna J. Haraway

25. Materialiserende og betydningssættende spiritualitet [Spirit matters]: Gloria Anzaldúas kosmiske tilblivelse på tværs af grænselandene mellem menneskeligt og ikke-menneskeligt 577
     Felicity Amaya Schaeffer

Litteratur 603

EPILOG 611

At komme til viden 613
     Katja Brøgger, Dorthe Staunæs, Kirsten Hvenegård­Lassen og Nina Lykke

At fortælle feministiske historier 615
     Clare Hemmings

Litteratur 641

Forfatteroversigt 645

Oversigt over originale tekster 647

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et digitalt pensumeksemplar af denne titel.

Anmod om e-bog

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.