Thomas Gitz-Johansen | Samfundslitteratur

Search form

left side

gitz@ruc.dk's picture
Thomas Gitz-Johansen

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
Omsorg, følelser og relationer
8/1 2019 | Samfundslitteratur
For et barn i vuggestuealderen kan det være en stor udfordring at skulle være i institution fem dage om ugen. Så hvordan har børn i vuggestuen det egentlig? Hvordan tager de voksne i vuggestuen sig...
- integration og sortering
8/3 2006 | Roskilde Universitetsforlag
Unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig dårligere i folkeskolen end etnisk danske unge. Det tilskrives ofte manglende integration, men denne bog viser, at den danske folkeskole ikke kan...