Jan Kampmann | Samfundslitteratur

Search form

left side

Jan Kampmann

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
i skole og dagtilbud
5/4 2018 | Samfundslitteratur
Skole og dagtilbud underlægges stadig mere detaljerede indholds- og målkrav for deres virksomhed, og i denne proces overses ofte det faktum, at børns muligheder for udvikling og læring har tæt...
En antologi baseret på erfaringer og indblik fra forskning
24/2 2014 | Roskilde Universitetsforlag
Antologien retter sit fokus mod det metodiske felt: visuelle tilgange og metoder. Feltet har været i fremmarch igennem en del år, både internationalt og herhjemme. Det er et omfattende og komplekst...
Exploring contemporary childhoods in the Nordic welfare societies
19/11 2004 | Roskilde Universitetsforlag
The Nordic child is often considered competent: as a family member, a pupil, a consumer or a citizen. Looking more in depth one finds that the idea of the competent child is intimately linked to the...