Grit Niklasson | Samfundslitteratur

Search form

left side

gritniklasson@gmail.com's picture
Grit Niklasson
Jordemoder, socialrådgiver, pædagog, cand. scient. soc. i socialt arbejde og ph.d. Skriver populærvidenskabelige bøger til børn og voksne om graviditet og fødsel og redigerer lærebøger til pædagogstuderende og sundhedsstuderende.

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
i sundhedsarbejde
12/5 2020 | Samfundslitteratur
Denne bog henvender sig til alle sundhedsbachelorer, men især vil kommende bioanalytikere, fysioterapeuter, sygeplejersker, jordemødre, radiografer og ergoterapeuter have udbytte af bogen, da den er...
search Kig i bogen
i socialt og pædagogisk arbejde
12/5 2020 | Samfundslitteratur
Denne bog henvender sig til alle professionelle inden for socialt og pædagogisk arbejde. Den er skrevet tæt op ad gældende bekendtgørelser og studieordninger for pædagog- og...
search Kig i bogen
Kvinders oplevelse af tilbud, valg og krav
1/4 2015 | Samfundslitteratur
Stadigt færre børn fødes med handicap. Tilsvarende falder antallet af børn eller mødre, som mister livet i forbindelse med graviditet og fødsel. Alligevel har de kommende forældre mere opmærksomhed...