Niels Grønbæk Nielsen | Samfundslitteratur

Search form

left side

Niels Grønbæk Nielsen

Bøger af forfatteren

- uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis
30/6 2014 | Samfundslitteratur
Bogen henvender sig til alle studerende, der uddanner sig til professionsbachelor. Den beskriver, hvordan man som professionsbachelor til stadighed udvikler egne kompetencer og den praksis, man er en...