Brian L. Due | Samfundslitteratur

Search form

left side

Brian L. Due

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
En multimodal tilgang til innovationens kreative faser
20/8 2014 | Samfundslitteratur
Innovation starter med idéudvikling. Der findes mange gode og velmenende råd til bedre kreative processer. Men der er brug for en dybere forståelse af idéudviklingssituationernes interaktionelle...