Anita Monnerup Pedersen | Samfundslitteratur

Search form

left side

Anmp@ucc.dk's picture
Anita Monnerup Pedersen
Anita Monnerup Pedersen er chefkonsulent i Videreuddannelsen; Ledelse og Organisation på Professionshøjskolen UCC. Hun har samtidig været tilknyttet forskningsprogrammet Ledelse og Organisatorisk Læring samme sted. Hun arbejder med ledelses- og organisationsudvikling generelt gennem uddannelse af ledere og længerevarende konsulentopgaver i offentlige organisationer herunder folkeskolen. Aktuelt arbejder hun med opgaver, der fokuserer på de ledelseskompetencer, der matcher den nye folkeskolereforms krav om et øget fokus på elevernes læring også benævnt læringscentreret skoleledelse.

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
ledelse og organiseringer i den reformerede skole
22/10 2015 | Samfundslitteratur
Skolereformen fra 2014 kaldes ofte en læringsreform, fordi den hviler på en ambition og målsætning om mere synlig og målbar læring for alle elever. Men læring er ikke det eneste, skolen skal...