Kjetil Sandvik | Samfundslitteratur

Search form

left side

sandvik@hum.ku.dk's picture
Kjetil Sandvik
Lektor ved Afdeling for Film, Medier og Kommunikation, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet, faglig koordinator for masteruddannelsen i Cross Media Communication. Forskningsfokus på strategisk tværmedial kommunikation, nye medier og storytelling i forbindelse med organisations og netværkskommunikation, politisk og offentlig kommunikation, markedsføring, journalistik, forskningskommunikation. Endvidere fokus på hvordan sociale, mobile og netværkede medier har indflydelse på vores hverdag og oplevelser af verden. Har siden mit ph.d-projekt arbejdet med computerspils æstetik og dramaturgi med fokus på computerspils potentiale som interaktive fiktionsform og særlige deltagelsesfokuserede brugermodi og endvidere potentiale i diverse læringskontekster. I senere år er dette forskningsfelt blevet udvidet med diverse projekter med fokus på a) deltagelses-baserede udstillingspraksisser som inkluderer augmented og mixed reality og samspil mellem fysiske og medierede rum og materialiteter, b) udvikling af nye praksisser for anvendelse af digitale medier i børns leg, c) nye metoder for læring med fokus på livslang læring, blended learning og spil og læring, og d) mediernes rolle i vores forhold til døden og især i forhold til forældres sorgpraksisser.

Bøger af forfatteren

28/8 2023 | Samfundslitteratur
Verden i dag er en verden af medier.Overalt støder vi på medier, og vi bruger dem i stigende grad aktivt. Vi nøjes ikke med at læse avis, høre radio, se fjernsyn eller gå i biografen. Vi er også...
search Kig i bogen
Producent-, bruger- og hverdagsperspektiver
8/8 2018 | Samfundslitteratur
Dagens medievirkelighed er kendetegnet ved en mangfoldighed af medier, som især i kraft af mediernes digitalisering kan krydsforbindes på forskellige måder, og hvor forskellige medier ikke blot er...
search Kig i bogen
At skabe, analysere og dele data
7/8 2017 | Samfundslitteratur
Digitaliseringen og dens resultater er med os overalt - fra kommunikation 24/7 på mobile medier til personlig sundhedsstatistik. Denne gennemgribende digitalisering af samfundet medfører en...