Rapportering om mediernes udvikling i Danmark | Samfundslitteratur

Search form

Content section

Rapportering om mediernes udvikling i Danmark

Aktiv, overvældet, adspredt eller afhængig?

Denne bog handler om, hvordan danskerne forholder sig til nyheder og aktualitetsstof. Vi ved meget om medie- og nyhedsbrug generelt, men mindre om, hvilke vaner og opfattelser der ligger bag.

Det omfattende kvalitative materiale, suppleret med et afsluttende survey, viser, hvordan nyhedsforbruget i høj grad er afhængigt af hverdagens forpligtelser,...

Read more

Denne bog handler om, hvordan danskerne forholder sig til nyheder og aktualitetsstof. Vi ved meget om medie- og nyhedsbrug generelt, men mindre om, hvilke vaner og opfattelser der ligger bag.

Det omfattende kvalitative materiale, suppleret med et afsluttende survey, viser, hvordan nyhedsforbruget i høj grad er afhængigt af hverdagens forpligtelser, hvor forskellige befolkningsgrupper har meget forskellige tilgange til nyheder. De unge er f.eks. meget fokuserede på indhold og det, bogen benævner personlige nyheder, mens de ældre er mere tro mod traditioner og bestemte nyhedsinstitutioner.

Bogen viser også, at betydningen af ekkokamre og filterbobler er overdrevet, og at de fleste danskere føler sig ganske godt rustede til at navigere i et stadigt mere komplekst nyhedslandskab.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2019), 
92 pages
Price
49,-
ISBN 9788759335925

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.