Metoder i samfundsvidenskab og humaniora | Samfundslitteratur

Søgefelt

Search Content section

Metoder i samfundsvidenskab og humaniora

Serien giver læseren et forskningsbaseret afsæt for at arbejde med videnskabelige indsamlings- og analysemetoder indenfor samfundsvidenskab og humaniora. 

Bøgerne er skrevet til studerende og forskere på lange og mellemlange videregående uddannelser. De enkelte udgivelser i serien kan henvende sig enten bredt eller til et snævrere felt.

Bogserien er med på BFI-autoritetslisten for serier (niveau 1), og alle bøger i serien er fagfællebedømt i henhold til BFI-kravene. Da der er tale om en bogserie, vil et kapitel i en antologi i denne serie give 1 point i den bibliometriske forskningsindikator. En monografi vil udløse 5 point. ISSN 2446-0710

Serieredaktører er Bente Halkier (KU), M. Azhar Hussain (RUC), Jan Holm Ingemann (AAU), Catharina Juul Kristensen (RUC) og Annette Kjølby (Samfundslitteratur).

Vi modtager gerne uopfordrede manuskripter om emner indenfor seriens udgivelsesområde, ligesom du er velkommen til at kontakte forlagsredaktør Annette Kjølby for nærmere information om krav til serien. Bemærk, at der også kan indsendes forslag til serien i forbindelse med Lærebogsprisen.

 

search Kig i bogen
1/9 2017 | Samfundslitteratur
Videregående kvantitative metoder behandler avancerede emner inden for statistisk modellering af samfundsvidenskabelige fænomener primært med udgangspunkt i data på individniveau. Emnerne i de...
search Kig i bogen
Med videoetnografisk dataindsamling
21/4 2017 | Samfundslitteratur
MULTIMODAL INTERAKTIONSANALYSE giver mulighed for at undersøge sociale interaktioner i detaljen og dermed fremanalysere, hvordan sociale relationer, identitet og mening skabes og tillægges mening det...
search Kig i bogen
en introduktion
Lasse Folke Henriksen og Christian Waldstrøm
27/10 2016 | Samfundslitteratur
Netværksanalyse er en metode, som vinder frem på en række områder indenfor særligt samfunds- og sundhedsvidenskaberne. Netværksanalyse - en introduktion indfører læseren i netværksanalysens...
search Kig i bogen
teori, metode og analyse
7/8 2016 | Samfundslitteratur
Diskursanalyse har efterhånden etableret sig som forskningsretning inden for humaniora og samfundsvidenskab. Der er sket en betydelig udvikling inden for diskursanalytiske metoder, metodologier og...
search Kig i bogen
1/8 2016 | Samfundslitteratur
Mange studerende oplever normativ politisk teori som en særdeles vanskelig disciplin inden for statskundskab og samfundsfag. Det skyldes dels, at disciplinen benytter andre metoder end resten af...

Sidebar section

Er du underviser ?

Få fagligt nyt direkte i din indbakke!
Læs om vores nyhedsbreve

Kontakt forlaget

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.