YouTube-kulturen | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

YouTube-kulturen

Thomas Mosebo Simonsen

YouTube er et altomfavnende og allestedsnærværende kulturelt fænomen. YouTube er måden at konsumere audiovisuelt indhold på for en hel generation. YouTube er en platform i stadig vækst og udvikling. YouTube er børnesange, dansevideoer, filmklip, musikarkiv og gør det selv-videoer. YouTube er arkiv og hukommelse. YouTube er...

Læs mere

YouTube er et altomfavnende og allestedsnærværende kulturelt fænomen. YouTube er måden at konsumere audiovisuelt indhold på for en hel generation. YouTube er en platform i stadig vækst og udvikling. YouTube er børnesange, dansevideoer, filmklip, musikarkiv og gør det selv-videoer. YouTube er arkiv og hukommelse. YouTube er interessefællesskaber, subkulturer, celebrity-adgang og læringsværktøj. YouTube er kultur!

YouTube-kulturen undersøger YouTube som mediefænomen og medieplatform – og sætter platformen i mediehistorisk og medieinstitutionelt perspektiv. Læs om, hvordan YouTube adskiller sig fra tidligere distributions- og indholdsformer, og om, hvordan YouTube er eksponent for en tiltagende dataficeringskultur: YouTube-brugere er blevet leverandører af data i et platformsfunderet økosystem.

YouTube-kulturen sætter også fokus på YouTubes indhold og dets udtryksformer, ligesom selvfremstilling, celebritetsformer og politik er udvalgte temaer.

YouTube besidder særegne affordances og æstetiske træk, der adskiller sig fra øvrige medieplatforme. YouTube-kulturen giver eksempler på, analyserer og undersøger, hvordan blandt andet affekt, humor og det kontroversielle er en væsentlig del af YouTube-kulturen, og hvordan det har betydning for, hvordan brugerne bruger, tilgår og til stadighed udvikler platformen.

Bogen er til studerende, forskere og praktikere inden for medier, kommunikation og de æstetiske fag – samt til alle nysgerrige, der vil vide mere om, hvordan YouTube er kommet til at spille en væsentlig rolle i vores (medie)kultur.

Forlag: Samfundslitteratur
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2023), 
278 sider
Vejl. Pris
330,-
ISBN 9788759332641
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2023), 
278 sider
Vejl. Pris
297,-
ISBN 9788759342688

Anmeldelser

Medier

"Det er svært at anfægte YouTube som dominerende magtfaktor og er du, lige som kapellets anmelder, interesseret i at vide mere om det, så kan denne bog ikke anbefales varmt nok." – Kulturkapellet

Læs mere
Medier

"Det er svært at anfægte YouTube som dominerende magtfaktor og er du, lige som kapellets anmelder, interesseret i at vide mere om det, så kan denne bog ikke anbefales varmt nok." – Kulturkapellet

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord 9

Introduktion 11
   YouTube i et platformsperspektiv 13
   En særegen indholdskultur 14
   Attraktioner 16
   YouTube som kultur 17
   YouTube-forskning 18
   Bogens indhold og progression 20

1 – YouTube-kulturens udvikling 25
   Banal nationalisme og kosmopolisme 27
   YouTube som socialt netværk 29
   YouTube-fællesskabet 32
   Hybridkulturen 35
   YouTube og copyright 36
   Multi-Channel-Networks 38
   YouTube tager kontrol med indholdet 41
   Rewind-videoerne – YouTube-fællesskabets oprør mod YouTube 46
   Opsamling på YouTube-kulturen 49

2 – YouTube i et medieplatformsperspektiv 51
   Studier af medier, software og platforme 51
   Mediet som platform – den mediehistoriske udvikling 53
   Platformsmetaforer 55
   Medieplatformes teknologiske features 57
   Medieplatformes fluxtilstand 62
   Platformssamfundet 63
   Platformisering 64
   Infrastrukturelle og sektorielle platforme 67
   Opsamling på YouTube i et medieplatformsperspektiv 68

3 – Medieplatformenes affordances 71
   Affordance-begrebets oprindelse 72
   YouTubes affordances 75
   Opsamling på medieplatformenes affordances 91

4 – YouTube som streamingplatform og populærkulturel platform 93
   Fra lineær til ikke-lineær distribution 94
   Det korte format 97
   YouTube som streamingplatform 98
   YouTube i konkurrence med streamingaktører 99
   En parallel populærkultur 109
   YouTube som lavkultur? 110
   Mellem formalisme og hedonisme 115
   Opsamling på YouTube som streamingplatform og populærkulturel platform 118

5 – Digitale mediers æstetiske udvikling 121
   Audiovisuelle udtryksformer 121
   Æstetiske transformationer 124
   YouTube som reaktionsmedie  129
   Filmens og tv-mediets skærmrelationer 130
   Den individuelle skærm 131
   Udvidelse af skærmen 133
   Opsamling på digitale mediers æstetiske udvikling 139

6 – YouTubes æstetiske udtryksformer 141
   Udtryksformer og kommunikative fællestræk på YouTube 144
   Hverdagsæstetik og folkelig kreativitet 145
   Det affektives æstetik 153
   Digital æstetik 163
   Tekstbaseret og grafisk æstetik – tertiær oralitet 165
   YouTube-memer 168
   Mashup-kultur 169
   Opsamling på YouTubes æstetiske udtrykssystem 175

7 – Selvpræsentationer og parasociale relationer 177
   Autenticitet som fundament for YouTuberens selvpræsentation 178
   Jeget som performance 181
   Parasociale relationer 187
   Vloggen som eksempel på den performative selvpræsentation  190
   Opsamling på selvrepræsentationer og parasociale relationer 201

8 – YouTubes celebriteter og selvbranding 203
   Det ordinære og det ekstraordinære 204
   Celebritet som tværmedialt kredsløb  209
   Tre typer af celebriteter på YouTube 213
   Opsamling på YouTubes celebriteter og selvbranding 224

9 – YouTubes politiske sfære 225
   Medieplatformenes politisering 225
   YouTube som politisk platform 227
   Emotionel appel 231
   Rasmus Paludan – et eksempel på en politisk YouTuber 237
   Emotionel mise-en-scene 238
   Paludan som meme og kulturelt symbol for de unge 241
   Opsamling på YouTubes politiske sfærer 243

Afslutning 245

Litteratur 251

Indeks 273

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.