Vuggestueliv | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Vuggestueliv

Omsorg, følelser og relationer

For et barn i vuggestuealderen kan det være en stor udfordring at skulle være i institution fem dage om ugen. Så hvordan har børn i vuggestuen det egentlig? Hvordan tager de voksne i vuggestuen sig af børnenes overgang fra hjem til institution? Hvordan drager personalet omsorg for børnenes psykologiske og følelsesmæssige behov? Og hvad betyder...

Læs mere

For et barn i vuggestuealderen kan det være en stor udfordring at skulle være i institution fem dage om ugen. Så hvordan har børn i vuggestuen det egentlig? Hvordan tager de voksne i vuggestuen sig af børnenes overgang fra hjem til institution? Hvordan drager personalet omsorg for børnenes psykologiske og følelsesmæssige behov? Og hvad betyder rammerne for dette omsorgsarbejde for børnenes og de voksnes trivsel i hverdagen?

Denne bog bringer læseren tæt på livet i en vuggestue blandt en gruppe nul- til toårige og deres voksne, hvilket er et område, der sjældent belyses i bogform. Ved at gå helt tæt børnenes udtryk, lytte til deres gråd og grin, bemærke deres bevægelser og være åben for stemningen i rummet tilbyder forfatteren et indblik i, hvordan det er at være vuggestuebarn, og hvad samspillet med de voksne betyder for børnene.

Bogen bygger på tilknytningsteori og præsenterer teoriens centrale begreber som tilknytning, leg, tryghed, trøst, indlevelse, følelsesmæssig afstemning og følelsesmæssig regulering, som alle bliver brugt til at forstå samspillet i hverdagen. Bogen søger også at vise børneperspektiver på vuggestuehverdagen.

Vuggestueliv er essentiel læsning for alle, der vil forstå livet i vuggestuen som ramme for de yngste børns trivsel og udvikling.

Forlag: Samfundslitteratur
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2019), 
218 sider
Vejl. Pris
250,-
ISBN 9788759331767
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2019), 
218 sider
Vejl. Pris
180,-
ISBN 9788759333327

Anmeldelser

Underviser

"En fin fordybelse i de psykologiske og relationelle forhold, der er på spil i vuggestuepædagogikken." - Kirsten Rigbolt, Pædagoguddannelsen Professionshøjskolen Absalon.

... Læs mere
Underviser

"En fin fordybelse i de psykologiske og relationelle forhold, der er på spil i vuggestuepædagogikken." - Kirsten Rigbolt, Pædagoguddannelsen Professionshøjskolen Absalon.

"Dejligt med en bog der har fokus på omsorg for de yngste børn i daginstitutionen. Meget relevant litteratur, for de studerende, som alternativ til et læringsorienteret fokus. Bogen har en god vekselvirkning mellem teori, observationer og analyser - der kan være eksemplarisk for studerende ift. egne projekter/opgaveskrivning." - Anthon Sand Jørgensen, Pædagoguddannelsen Via-uc.

"Endelig en bog, der har et psykodynamisk/ psykologisk perspektiv på dagtilbudspædagogik,  i en tid, hvor det kritisk- psyologiske, det antropologiske og sociologiske fylder ekstrem meget." - Dorte Rudi Andersen, KP pædagoguddannelsen.

"Bogen giver på en ligefrem måde sprog for børns følelsesliv og det, at den er skrevet med udgangspunkt i observationer, gør det let at genkende begreberne i en pædagogisk praksis. Begreberne præsenteres generelt kort, klart og skarpt - det forventer jeg vil blive taget vel imod hos de studerende." - Kim Bach Petersen, VIA University College Pædagoguddannelsen Horsens.

Skjul beskrivelse
Medier


... Læs mere
Medier


"Måske årets vigtigste bog (...). For mig at se er Vuggestueliv den vigtigeste nye bog på vuggestueområdet med tankevækkende forskningsresultater, som både pædagoger, forældre og ikke mindst politikere burde læse og forholde sig til." - Sanni Maria P. Korsgaard, Børns Hverdag.


"I en tid fyldt med læreplaner, er det ganske befriende at læse noget med et andet fokus - og da særligt når det gælder de små vuggestuebørn (...) personligt har bogen givet mig god inspiration til, hvordan jeg kan gribe observationer an i min egen praksis (...) " - Carsten Fjølner, LFS nyt.

"Når dette observationsstudie, hvor omsorgen, følelserne og relationernes betydning for vuggestuebarnet og personalet er i fokus, sættes ind i det større projekt, kan jeg kun håbe på, at de rigtige mennesker bliver optaget af fundene og handler på dette." - Susanne Rank Lücke, Sundhedsplejersken.

" (...) et kraftfullt vitnesbyrd om det viktigste barn har behov for i sitt liv." - Ingeborg Tveter Thoresen, KORUS.

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord 9

Indledning · Om forskningsprojekt, teori og metode 11
   Vuggestueprojektet og det bredere forskningsprojekt 11
   Et tilknytningsteoretisk perspektiv 13
   Beslægtet forskning om omsorg i dagtilbudsforskning 14
   Den undersøgte vuggestue 15
   Inspiration fra spædbarnsobservation 16
   Observationerne i praksis 17
   Observatøren som forskende subjekt 18

DEL 1 · MELLEM BØRN OG VOKSNE

Kapitel 1 · Leg i vuggestuen 25
   Interesse og undersøgelse 27
   De voksnes rolle i legen 28
   Intersubjektiv leg 29
   Leg og ikke-leg 36
   Om leg - en opsamling 38

Kapitel 2 · Tryghed og utryghed 39
   Det, man kommer med 40
   Betydningen af at blive taget imod 43
   En sikker base 45
   Udvikling af tryghed over tid 48
   Om tryghed - en opsamling 50

Kapitel 3 · Gråd og trøst 51
   Brugen af krop og stemme 52
   Om gråd og trøst - en opsamling 56

Kapitel 4 · Indlevelse i børnene 59
   At høre forskel på gråd 62
   Andre eksempler på indlevelse 70
   Når indlevelsen udfordres 72
   Om indlevelse - en opsamling 79

Kapitel 5 · Tilknytning i vuggestuen 81
   Tilknytningen til personalet 81
   Tilknytning og trøst 83
   Tilknytning til forældre og pædagoger 85
   Genforening med mor eller far 90
   Om tilknytning - en opsamling 93

Kapitel 6 · Regulering af børnenes følelser 95
   Opmuntring og livliggørelse 96
   Et gensidigt samspil 99
   Social reference 101
   Om regulering af følelser - en opsamling 103

Kapitel 7 · Det afstemte samspil 105
   Det afstemte samspil 106
   En åben og modtagelig tilstand 108
   Når afstemtheden udfordres 112
   Om afstemt samspil - en opsamling 117

DEL 2 · DE VOKSNE OG DERES RAMMER

Kapitel 8 · Personalets følelser og behov 121
   Nydelsen ved at være sammen med små børn 121
   Tilknytningen til børnene 122
   Børnenes store behov 123
   Det krævende omsorgsarbejde 126
   Omsorgen for omsorgsgiverne 128

Kapitel 9 · Når omsorgen er under pres 133
   De rigtig gode dage 133
   Når dagene er pressede 136
   En hård sommer 140

Kapitel 10 · Omsorgsarbejdets betingelser 147
   Institutionens økonomi 147
   Kvalitetssikring og dokumentationskrav 148
   Manglende sprog for omsorgsarbejdet 151

DEL 3 · FIRE BØRNS PERSPEKTIVER

Kapitel 11 · Alicia 157
   Utryg ved mig 160
   Brug for at sidde hos en voksen 162
   Tristheden sidder i kroppen 164
   Tryggere og gladere 165

Kapitel 12 · Lisa 169
   Under radaren 170
   Ubemærket ked af det 172
   Afskærmning mod omverdenen 173
   Samspil med mig 176

Kapitel 13 · Sophia 181
   En betragter i vuggestuen 182
   Kontrol over grænsen mellem indre og ydre 183
   Undersøger selv omgivelserne 185
   Samspil med mig 188
   Åbning mod omgivelserne 191

Kapitel 14 · Marie 195
   Mange og store følelser 198
   Fra stimulering til overstimulering 200
   Uro i kroppen 202
   At observere og aflæse Marie 204
   Konklusioner 207
   Forskellige børn, forskellige behov 208
   Betydningen af betingelserne 210
   Et sprog for omsorg 211

Litteratur 213

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christine Ploug Lindberg på cpl@samfundslitteratur.dk.