Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedssamarbejde virker. Hvor man i en årrække har fokuseret massivt på udvikling af beskæftigelsesfaglige kompetencer rettet mod borgerne, går denne bog ad nye veje. Efterhånden som det har vist sig i praksis, at samarbejdet med arbejdsgiverne kan give bemærkelsesværdige resultater i beskæftigelsesindsatsen, er...

Læs mere

Virksomhedssamarbejde virker. Hvor man i en årrække har fokuseret massivt på udvikling af beskæftigelsesfaglige kompetencer rettet mod borgerne, går denne bog ad nye veje. Efterhånden som det har vist sig i praksis, at samarbejdet med arbejdsgiverne kan give bemærkelsesværdige resultater i beskæftigelsesindsatsen, er beskæftigelsesmedarbejderen ikke bare nødt til at kunne sætte sig ind i virksomhedernes logik og perspektiver, men i det hele taget være i stand til at tage nye værktøjer i brug.

 Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen introducerer til en række tilgange, metoder og redskaber inden for følgende områder:

 -          Virksomhedsrettede indsatser

-          Forretningsforståelse

-          Salg og salgsmetoder

-          Forhandling og forhandlingskompetencer

-          Mødeledelse

-          Projektledelse

 De enkelte værktøjer har hver deres egenskaber og kan bruges alene eller i kombination med hinanden. Formålet er ikke kun at skabe forståelse for de enkelte tilgange, metoder og redskaber, men også for de sammenhænge, hvori de indgår i virksomhedssamarbejdet. Derfor indeholder bogen også en gennemgang af væsentlige præmisser og logikker, der påvirker rammerne for virksomhedssamarbejdet, herunder arbejdsmarkedsforhold. Bogen giver læseren ideer til, hvordan denne viden kan udnyttes sammen med de konkrete tilgange og metoder og på den måde skabe værdi og resultater i samarbejdsrelationen mellem jobcentre og virksomheder.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2019), 
255 sider
Vejl. Pris
275,-
ISBN 9788759333167
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2019), 
255 sider
Vejl. Pris
200,-
ISBN 9788759334423

Anmeldelser

Underviser

"Bogen lykkes suverænt godt med at bringe teori tæt på praksis på et område, der mangler et teoretisk fundament. Vi har igennem flere år haft fokus på kompetenceudvikling i de jobrettede samtaleteknikker blandt jobrådgivere. Det virksomhedsrettede arbejde på beskæftigelsesområdet kan derfor måske i nogles øjne let blive reduceret til noget udefinerbart med kompetencer indenfor salg og det at... Læs mere

Underviser

"Bogen lykkes suverænt godt med at bringe teori tæt på praksis på et område, der mangler et teoretisk fundament. Vi har igennem flere år haft fokus på kompetenceudvikling i de jobrettede samtaleteknikker blandt jobrådgivere. Det virksomhedsrettede arbejde på beskæftigelsesområdet kan derfor måske i nogles øjne let blive reduceret til noget udefinerbart med kompetencer indenfor salg og det at være god til mennesker. Jeg er af den overbevisning, at egenskaberne hos en dygtig virksomhedskonsulent på beskæftigelsesområdet er langt mere end blot det at være god til mennesker. Der lægger i mine øjne en særlig disciplin gemt i det at være virksomhedskonsulent på beskæftigelsesområdet. De kompetencer formår bogen at stille skarpt på, og gør det på en lettilgængelig måde, som gør det muligt at relatere eksemplerne til den konkrete dagligdag." - Marc Lykke, Afdelingsleder, Jobcenter Ringkøbing-Skjern.

"Den er 'kort' men meget præcis i det, som er det centrale at lære. Så virkelig anvendelig for studerende, hvor mange i dag ikke magter at læse lange tekster." - Jane Jenny Sehested, Socialrådgiveruddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

"Den er meget praksisorienteret og lader de studerende reflektere."- Lone Vesterby, VIA, Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro.

"Den er 'kort' men meget præcis i det, som er det centrale at lære. Så virkelig anvendelig for studerende, hvor mange i dag ikke magter at læse lange tekster." - Jane Jenny Sehested, Københavns Professionshøjskole.

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Indledning 9
Hvem henvender bogen sig til? 10
Litteraturanvendelsen i bogen 10
Brug bogen pragmatisk 11
Bogens opbygning - en læsevejledning 11

Del 1

Kapitel 1 · Virksomhedssamarbejde i den danske arbejdsmarkedspolitik 17
Fra passiv arbejdsmarkedspolitik til aktiv arbejdsmarkedspolitik 18
Indretningen af det danske arbejdsmarked 32
Refleksionsspørgsmål 43

Kapitel 2 · Virksomhedsrettede indsatser 45
Forskellige indsatser og evidens på området 45
Regler på området 55
Match mellem borger og virksomhed 57
Øvelsesopgave 68

Del 2

Kapitel 3 · Forretningsforståelse - indgangen til virksomhederne 71
De fem videnselementer i forretningsforståelse 72
Præsentation af forretningsforståelsesmodellen 89
Analyse af JAZ A/S - et caseeksempel på forretningsforståelsesmodellens anvendelse 96
Øvelsesopgave 101

Kapitel 4 · Salg og salgsprocesser i samarbejdet med virksomheder 103
Borgerinddragelse i salget 103
Salg som positionering i virksomhedssamarbejdet 105
Beskæftigelsesmedarbejderens salgsopgaver 106
Første forudsætning for salg: Forståelse af virksomhedens behov 106
Anden forudsætning for salg: Lytning 108
Tredje forudsætning for salg: Identifikation af købscenteret 111
To tilgange til salg 113
Klassisk salg 113
Salgshjulet 113
Løsningssalg - når klassiske salgsmetoder kommer til kort 126
Samtalefaser i salg 127
SPIN-modellen i situationer med latente behov 130
Øvelsesopgave 136

Kapitel 5 · Forhandlingskompetencer og forhandlingsteknikker 139
Præsentation af kapitlets indhold 139
Forhandling på beskæftigelsesområdet: Dilemmaer og særlige opmærksomhedspunkter 141
Forhandlingsvariabler på beskæftigelsesområdet 144
Forhandlingsstil 147
De fem forhandlingsstile 148
Relationen mellem forhandlingens parter 153
Forhandlingsforløbet 154
Forberedelsesfasen - planlægning og forberedelse 154
Procesfremmende adfærd i forhandlingen 158
Forhandlingsfasen - informationsudveksling, åbningsbud/ -forslag og indsnævring af aftalemuligheder 163
Efterforhandlingsfasen - indgåelse af aftaler, dokumentation og procesreview 167
Fejring af succes 169 Øvelsesopgave 171

Del 3

Kapitel 6 · Mødeledelse - at træde i karakter på udebane 177
Hovedbudskabet og en indføring i kapitlets indhold 178
Unødvendig ærefrygt og symmetrisk magtforhold 179
Introduktion til møder og mødeorganisering 180
Ressourceoptimerende møder i virksomhedssamarbejdet 181
Mødet - gamemaster-modellen 199
Afslutning og ressourceoptimerende efterbehandling af mødet 204
Udfordrende møder 205
Overvejelser om det personlige (møde)lederskab 208
Øvelsesopgave 212

Kapitel 7 · Projektledelse 215
Hvad er et projekt? 216
Forskellige projekter på beskæftigelsesområdet 218
Projektledelse og gode redskaber 226
Ledelse af medarbejdere i projektet 235
Øvelsesopgave 242

Litteraturliste 243
Internetsider 251

Stikordsregister 253

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.