Videnskabsteori og professionel dømmekraft | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Videnskabsteori og professionel dømmekraft

i pædagogisk praksis og opgaveskrivning

Christina Haandbæk Schmidt

Hvorfor skal jeg som pædagog eller pædagogstuderende vide noget om videnskabsteori, og hvad skal jeg bruge det til? Det korte svar er, at det bør du for at støtte dine refleksioner over, hvad viden er, for at blive bevidst om dit menneskesyn og for at forstå dine handlinger i pædagogisk praksis. Det lidt længere svar får du i denne bog.

Hver dag...

Læs mere

Hvorfor skal jeg som pædagog eller pædagogstuderende vide noget om videnskabsteori, og hvad skal jeg bruge det til? Det korte svar er, at det bør du for at støtte dine refleksioner over, hvad viden er, for at blive bevidst om dit menneskesyn og for at forstå dine handlinger i pædagogisk praksis. Det lidt længere svar får du i denne bog.

Hver dag rundt omkring i landets institutioner, skoler, klubber mv. skal pædagoger foretage problemidentifikation, reflektere over og udpege handlemuligheder i løbet af et øjeblik. Med andre ord står de over for, hvad der kan betegnes som en handletvangens øjeblikkelighed. Målet med denne bog er at vise, hvordan anvendelse af videnskabsteori kan styrke din professionelle dømmekraft og give anledning til at forstå og reflektere over situationer fra praksis på en ny og nuanceret måde, alt efter om du trækker på positivistisk, pragmatisk, socialkonstruktivistisk, hermeneutisk eller fænomenologisk tankegods.

Mens første del af Videnskabsteori og professionel dømmekraft introducerer til videnskabsteori i relation til professionel dømmekraft, er omdrejningspunktet i bogens anden del at vise, hvordan du kan skabe en sammenhængende analysestrategi i din opgaveskrivning. Undervejs vil du støde på praksiseksempler, skematiske figurer, cases og opgaveskitser, der hjælper dig med at finde vej fra videnskabsteori til analysestrategi – hvad enten du skriver opgaver på pædagoguddannelsen eller på pædagogiske efter- og videreuddannelser.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2024), 
174 sider
Vejl. Pris
198,-
ISBN 9788759342558
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2024), 
174 sider
Vejl. Pris
178,-
ISBN 9788759344262

Yderligere information

Figuroversigt 8

Tekstbokse med ordforklaringer 9

Introduktion 11
Videnskabsteori som prisme 13
Videnskabsteori på spil i praksis og i opgaveskrivning 15
Bogens indhold 17

DEL 1. VIDENSKABSTEORI I PÆDAGOGISK PRAKSIS 21

Kapitel 1
Professionel dømmekraft 23
Dømmekraftsbegrebet 26
Abbotts definition på dømmekraft 28
En undervisningssituation 31

Kapitel 2
Videnskabsteori 35
Hvad er videnskabsteori? 35

Kapitel 3
Videnskabsteoretiske retninger 39
Videnskabsteoretiske retninger 39
Positivisme 42
Pragmatisme 53
Socialkonstruktivisme 62
Hermeneutik 73
Fænomenologi 82
Videnskabsteoretiske retninger – en opsamling 93

Kapitel 4
Viden og væren 95
Ontologi 95
Epistemologi 97

DEL 2. VIDENSKABSTEORI I OPGAVESKRIVNING 101

Kapitel 5
Analysestrategi og opgavestruktur 103
Den røde tråd i opgaveskrivningen 103
Hvad er en analysestrategi? 105
Et videnskabsteoretisk perspektiv 108
Induktive, deduktive eller abduktive analysestrategier 110
En klassisk opgavestruktur 114

Kapitel 6
Problemidentifikation 119
1. Indledning 122
2. Problemformulering 129
Opsamling 130

Kapitel 7
Ræsonnement 133
3. Teori 134
4. Metode 138
5. Analyse 143
Opsamling 147

Kapitel 8
Handling 149
6. Diskussion 149
7. Konklusion 152
Opsamling 154

Kapitel 9
En konstruktiv kombination af perspektiver 157
Adskilte perspektiver 157
Et integreret perspektiv 160
Dømmekraft og langsommelighed 162

Et etisk efterskrift 165

Litteratur 169

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.