Videnskabsteori i praksis | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Videnskabsteori i praksis

Er du interesseret i, hvilke præmisser samfundsvidenskabelig forskning bygger på? Og vil du gerne vide, hvordan du selv kan anvende videnskabsteori? Så er denne bog skrevet til dig.

Videnskabsteori i praksis introducerer samfundsvidenskabernes videnskabsteori ved at fokusere på de essentielle konsekvenser af at anlægge forskellige perspektiver. Om...

Læs mere

Er du interesseret i, hvilke præmisser samfundsvidenskabelig forskning bygger på? Og vil du gerne vide, hvordan du selv kan anvende videnskabsteori? Så er denne bog skrevet til dig.

Videnskabsteori i praksis introducerer samfundsvidenskabernes videnskabsteori ved at fokusere på de essentielle konsekvenser af at anlægge forskellige perspektiver. Om du arbejder positivistisk, kritisk realistisk eller konstruktivistisk har skelsættende konsekvenser for, hvad du kan se og lægger vægt på i videnskabelig praksis. Og idet videnskab har så udbredt autoritet i den moderne verden er videnskabsteoretiske valg og standpunkter også afgørende for, hvordan vi orienterer os som borgere og samfund. Videnskabsteoriens praksis og betydning belyses i bogen ud fra en række påtrængende problemstillinger i dagens samfund, især klimaforandringer, populisme og krænkelser.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2024), 
286 sider
Vejl. Pris
300,-
ISBN 9788759344361
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2024), 
286 sider
Vejl. Pris
270,-
ISBN 9788759344828

Yderligere information

Bogens skemaer, figurer og bokse · 9

Forord · 13

1. Videnskabsteori i en krisetid · 15
Hvorfor beskæftige sig med videnskabsteori? · 17
Ontologi, epistemologi og aksiologi · 22
Om denne bog · 26

2. Videnskabsteoretiske perspektiver – en typologi · 31
Videnskabsteoretiske standpunkter · 32
Om typologien · 33
Hvad kendetegner den sociale virkelighed? · 35
Hvad kendetegner mennesket? · 38
Hvad er samfundsvidenskab (ikke)? · 40
Hvilken slags viden kan frembringes? · 42
Værdifri samfundsvidenskab? · 46
Opsummering · 48

3. Positivisme · 51
Positivismens rødder – et kort historisk rids · 52
Hvad er samfundsvidenskab (ikke)? · 56
Hvilken slags viden kan frembringes? · 59
Hvad kendetegner den sociale virkelighed? · 61
Hvad kendetegner mennesker? · 64
Skal samfundsvidenskab være værdifri? · 65
Opsummering · 68

4. Konstruktivisme · 69
Konstruktivismens rødder – et kort historisk rids · 69
Hvad kendetegner den sociale virkelighed? · 72
Hvad kendetegner mennesker? · 76
Hvad er samfundsvidenskab (ikke)? · 77
Hvilken slags viden kan frembringes? · 79
Skal samfundsvidenskab være værdifri? · 83
Opsummering · 86

5. Kritisk realisme · 87
Den kritiske realismes rødder – et kort historisk rids · 87
Hvad kendetegner den sociale virkelighed? · 89
Hvad kendetegner mennesker? · 95
Hvad er samfundsvidenskab (ikke)? · 96
Hvilken slags viden kan frembringes? · 99
Skal samfundsvidenskab være værdifri? · 102
Opsummering · 105

6. Moderat videnskabsteori · 107
Moderat positivisme · 107
Moderat konstruktivisme · 113
Moderat kritisk realisme · 117
De moderate perspektivers brudflader · 120
Opsummering · 122

7. Det videnskabsteoretiske landskab · 125
Aflejringer i landskabet · 125
Nybrud i samfund og forskning · 127
Fænomenologi, hermeneutik og kritisk teori · 129
Det foranderlige videnskabsteoretiske landskab · 136
Opsummering · 141

8. Metoder og teorier · 143
Kvantitativ metode i videnskabsteoretisk lys · 144
Videnskabsteoretiske perspektiver på casestudier og sammenligninger · 147
Interviews og videnskabsteori · 151
Videnskabsteoretiske tilgange til tekstanalyse · 154
Samfundsteori og videnskabsteori · 157
Opsummering · 160

9. Økonomi og klimakrisen · 163
Mainstreamøkonomi ifølge de økonomiske vismænd · 163
Positivisme i mainstreamøkonomi · 167
Kritisk realisme og modvækst · 171
Ideologikamp i konstruktivismens tegn · 175
Opsummering · 179

10. Demokratikrisen og populisme · 181
Demokratikrise og populisme · 181
Populisme som en politisk konstruktion · 185
Diskursteori med positivistiske karaktertræk · 190
Højrepopulismens årsager ifølge en kritisk realist · 193
Opsummering · 196

11. Krænkelser og anerkendelseskrise · 197
Identitetspolitiske konfliktlinjer · 197
En kritisk realist ser på identitetspolitik · 202
Identitetspolitik og det sociales fire dimensioner · 204
Konstruktioner af køn og krænkelser · 206
Positivisme og #MeToo · 209
Opsummering · 213

12. Afkodning af videnskabsteoretiske antagelser · 215
Pejlemærker · 216
Klimaforhandlinger · 222
Grøn vækst · 224
Bæredygtige boliger · 226
Opsummering · 228

13. Viden i kontekst · 229
Idealer for det moderne universitet · 229
Radikalt demokrati på universiteterne · 231
Universiteter som koncerner · 233
Standardiseret frihed med begrænsninger · 237
Opsummering · 241

14. Videnskabsteori i projektarbejdet · 243
Arbejdet med problemorienterede projekter · 243
Videnskabsteori i projektarbejdet · 246
Uddannelse som vækstdilemma · 249
Nyliberal uddannelsespolitik? · 252
Det uddannelsespolitiske hegemoni · 255
Opsummering · 257

15. Krisetilgange i videnskabsteoretiske perspektiver · 259
Positivisters krisetilgang · 259
Kriser og forandringer · 260
Krisekonstruktioner · 263
To essentielle brudflader · 264

Litteratur · 267

Indeks · 279

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.