Videnskab i virkeligheden | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Videnskab i virkeligheden

- en grundbog i videnskabsteori

Videnskab i virkeligheden tager afsæt i de studerendes fremtid som vidensarbejdere.

Andreas Beck Holm kombinerer en grundig gennemgang af videnskabsteoretiske positioner og problemstillinger med en perspektivering til vidensarbejdernes udfordringer i virksomheder og organisationer og til, hvordan de studerende selv kan arbejde med teorierne.

Stoffet...

Læs mere

Videnskab i virkeligheden tager afsæt i de studerendes fremtid som vidensarbejdere.

Andreas Beck Holm kombinerer en grundig gennemgang af videnskabsteoretiske positioner og problemstillinger med en perspektivering til vidensarbejdernes udfordringer i virksomheder og organisationer og til, hvordan de studerende selv kan arbejde med teorierne.

Stoffet præsenteres tilgængeligt og overskueligt, bl.a. gennem opsummerende kapitler, fremhævning af nøglebegreber, samt arbejds- og refleksionsspørgsmål.

I 3. udgaven af denne bredt anvendte introduktion til videnskabsteori er nogle kapitler revideret, og der er indføjet et nyt kapitel om videnskab og køn.

Videnskab i virkeligheden er bredt anvendt i undervisning i videnskabsteori og modulet studium generale, især inden for human- og samfundsvidenskaberne, men også på det erhvervsvidenskabelige felt samt på en række mellemlange videregående uddannelser.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Illustreret: Ja
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
3. udgave (2023), 
286 sider
Vejl. Pris
375,-
ISBN 9788759341506
E-bog (VitalSource Bookshelf)
3. udgave (2023), 
286 sider
Vejl. Pris
338,-
ISBN 9788759342343

Yderligere information

Forord 9

Kapitel 1 · Indledning 11
Om videnskab, videnssamfund og vidensarbejdere 11
Om denne bog 18
Refleksionsspørgsmål 19

DEL 1 · KLASSISK VIDENSKABSTEORI

Kapitel 2 · Positivismen: Den første videnskabsteori 23
Videnskabsteoriens forhistorie 23
Comte og den klassiske positivisme 28
Logisk positivisme 35
Positivisme i samfundsvidenskaberne 37
Positivismen: En opsummering 41
Positivismen i praksis 43
Arbejdsspørgsmål 46

Kapitel 3 · Poppers kritiske rationalisme 47
Poppers videnskabsteori 47
Poppers kritiske rationalisme: En opsummering 55
Kritisk rationalisme i praksis 56
Arbejdsspørgsmål 59

Kapitel 4 · Pragmatismen 61
Videnskab og praksis 61
Viden og samfund 64
Moderne pragmatisme: Richard Rorty 68
Pragmatismen: En opsummering 69
Pragmatisme i praksis 70
Arbejdsspørgsmål 73

Kapitel 5 · Kuhns paradigmeteori 75
Fra normalvidenskab til videnskabelig revolution 76
Mellem Popper og Kuhn: Imre Lakatos 86
Kuhns paradigmeteori: En opsummering 86
Paradigmeteori i praksis 87
Arbejdsspørgsmål 91

Kapitel 6 · Opsummering: Den klassiske videnskabsteori 93
Hvilke nøglebegreber har vi set på? 93
Nogle temaer i den klassiske videnskabsteori 96
Vidensarbejderen og den klassiske videnskabsteori 98
Refleksionsspørgsmål 99

DEL 2 · SAMFUNDSTEORETISKE VIDENSKABSTEORIER

Kapitel 7 · Hermeneutikken 103
Schleiermacher og Dilthey: Den klassiske hermeneutik 104
Moderne hermeneutik: Gadamer 110
Hermeneutik i samfundsvidenskaberne 115
Hermeneutikken: En opsummering 118
Hermeneutisk videnskab i praksis 119
Arbejdsspørgsmål 123

Kapitel 8 · Strukturalismen 125
Saussures strukturelle lingvistik 126
Lévi-Strauss’ strukturelle antropologi 131
Poststrukturalisme 137
Strukturalisme i samfundsvidenskaberne 139
Althussers symptomallæsning 142
Strukturalismen: En opsummering 144
Strukturalistisk videnskab i praksis 146
Arbejdsspørgsmål 149

Kapitel 9 · Socialkonstruktivisme 151
Socialkonstruktivismens inspirationskilder 152
Verden som social konstruktion 154
Naturvidenskaben som konstruktion af kendsgerninger: Bruno Latour 160
Videnskaben som felt: Pierre Bourdieu 164
Socialkonstruktivismen: En opsummering 167
Socialkonstruktivistisk videnskab i praksis 169
Arbejdsspørgsmål 172

Kapitel 10 · Opsummering: Samfundsvidenskabelige videnskabsteorier 173
Hvilke nøglebegreber har vi set på? 173
Nogle temaer i samfundsvidenskabernes videnskabsteori 176
Vidensarbejderen og samfundsvidenskabernes videnskabsteori 179
Refleksionsspørgsmål 181

DEL 3 · UDVALGTE TEMAER I SAMFUNDSVIDENSKABERNES VIDENSKABSTEORI

Kapitel 11 · Videnskab, politik og samfund 185
Universitetet: Principper og historie 185
Forskeren, videnskaben og samfundet 189
Videnskab, politik og samfund: En opsummering 201
Videnskab og politik i praksis 202
Arbejdsspørgsmål 205

Kapitel 12 · Videnskab og køn: Feministisk videnskabsteori 207
Videnskaben i samfundet – og samfundet i videnskaben 208
Videnskab, politik og værdier 212
Spørgsmålet om objektivitet 214
Feministisk empirisme, standpunktsteori og postmoderne kritik 215
Feministisk videnskabsteori: En opsummering 221
Arbejdsspørgsmål 225

Kapitel 13 · Videnskab og etik 227
Hvad er etik? 228
Utilitarismen 230
Kants sindelags- og pligtetik 235
Dydsetikken 241
Forskning og etik 245
Forskningsetik: En opsummering 250
Etik i praksis 251
Arbejdsspørgsmål 254

Kapitel 14 · Opsummering: Samfundsvidenskabernes videnskabsteori 255
Hvilke nøglebegreber har vi set på? 255
Nogle vigtige træk ved de udvalgte temaer i samfundsvidenskabernes videnskabsteori 258
Vidensarbejderen og de tre temaer i samfundsvidenskabernes videnskabsteori 259
Refleksionsspørgsmål 260

Kapitel 15 · Afrunding 263

Bogens væsentligste teoretikere: En oversigt 267

Vejledende tidslinje 271

Bibliografi 273

Indeks 281

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.