Udtalt | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Udtalt

En introduktion til dansk fonetik

Jan Heegård Petersen, Holger Juul, Nicolai Pharao og Marie Maegaard

Denne bog vil åbne dine ører for en verden af lydlig variation som du i virkeligheden allerede kender. Bogen vil give dig et grundlag for at høre de lydlige nuancer i dansk som det tales i dag, og give dig redskaber til at beskrive lydene: Hvordan frembringer vi dem? Hvordan ser lydbølger ud? Hvordan bruger man lydskrift? Hvor mange vokaler er der...

Læs mere

Denne bog vil åbne dine ører for en verden af lydlig variation som du i virkeligheden allerede kender. Bogen vil give dig et grundlag for at høre de lydlige nuancer i dansk som det tales i dag, og give dig redskaber til at beskrive lydene: Hvordan frembringer vi dem? Hvordan ser lydbølger ud? Hvordan bruger man lydskrift? Hvor mange vokaler er der på dansk? Hvordan forandres lyde i sammenhængende tale? Hvorfor taler vi ikke alle sammen ens?

Udtalt – En introduktion til dansk fonetik er en ny, øvelsesbaseret indføring i dansk fonetik. Gennem 14 kapitler klæder bogen dig på til at kunne arbejde med og forholde dig til de grundlæggende emner i dansk fonetik.

Bogen kan bruges som grundbog på alle uddannelser der kræver indsigt i dansk talesprog, fx læreruddannelsen, audiologopædi, retorik, dansk som andetsprog og dansk og lingvistik på universiteter.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2021), 
211 sider
Vejl. Pris
250,-
ISBN 9788759336274
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2021), 
211 sider
Vejl. Pris
225,-
ISBN 9788759338735
Sampak (Softcover) og E-bog (VitalSource)
1. udgave (2021), 
211 sider
Vejl. Pris
290,-
ISBN 9788759338667

Anmeldelser

Medier "Der har længe manglet en tidssvarende grundbog i... Læs mere
Medier "Der har længe manglet en tidssvarende grundbog i dansk fonetik, og det var vi i den grad fået nu. Bogen formidler svære og tekniske emner i et levende sprog, kommer bredt omkring og udmærker sig især ved sin opmærksomhed på variation og vilje til ikke at springe over, hvor gærdet er lavest. Hvis man interesserer sig for sprog, er det svært ikke at blive grebet af den verden, som bogen åbner op for, og jeg glæder mig allerede til at udsætte mine studerende for den!" - Lingoblog.dk
https://www.lingoblog.dk/en-udtalt-succes-anmeldelse-af-udtalt-en-introduktion-til-dansk-fonetik/


"[…] gengivelsen af taleorganernes konfiguration i farvelagte røntgentværsnit er særdeles overbevisende og intuitiv, når man skal efterligne lydproduktionen og kapere begreber som høje, lave, for- og bagtungevokaler." - Sprog og Samfund
Skjul beskrivelse

Yderligere information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord 11

1. Lyd og lydskrift 13
    1.1 Lydskrift og ortografi 14
    1.2 Det internationale lydskriftalfabet IPA 17
    1.3 Tilpasninger til dansk 22
    1.4 Lydskrivning af prosodiske fænomener 24
    1.5 Fin vs. grov lydskrift 25
    1.6 Udtalenormer 26
    1.7 Forholdet mellem bogstaver og lyde i dansk 26
    Yderligere læsning 30

2. Foner og fonemer - og fonetik og fonologi 33
    2.1 Distinktive og ikke-distinktive forskelle på lyde 33
    2.2 Funktion og allofoni 35
    2.3 Fri og bunden variation 36
    2.4 Lydsystemer kan ændre sig 37
    2.5 Fonemer er hypoteser 38
    2.6 Fonemer og bogstaver 39
    Yderligere læsning 40

3. Artikulation 41
    3.1 Den øvre talekanal: Struben 41
    3.2 Taleorganerne oven for struben 43
    3.3 Taleorganerne i bevægelse 46
    Yderligere læsning 47

4. Talens akustik - en kort introduktion 49
    4.1 Grundlæggende akustiske begreber 49
    4.2 Svingningsmønstrene for [i] og [u] 50
    4.3 Spektralanalyse 52
    4.4 Spektrogram af et helt ord 53
    Yderligere læsning 56

5. Konsonanter 57
    5.1 Det danske konsonantinventar 57
    5.2 Konsonanttyperne og deres artikulation 60
    5.3 Andre konsonanter i dansk 71
    Yderligere læsning 74

6. Vokaler 75
    6.1 Det danske vokalinventar 75
    6.2 Vokaldiagrammet 76
    6.3 Vokalkategorier 81
    6.4 Korte, urundede fortungevokaler med /r/ som nabo 87
    6.5 Fuldvokaler og schwa-vokaler 88
    6.6 Monoftonger og diftonger 89
    Yderligere læsning 91

7. Stød 93
    7.1 Stødets funktion: Kommutation 93
    7.2 Stødets frembringelse 95
    7.3 Stødbasis 96
    7.4 Stødte vokaler er lange vokaler 98
    7.5 Stødgrænsen 100
    Yderligere læsning 102

8. Tryk 103
    8.1 Hvordan identificeres tryk fonetisk set? 105
    8.2 Trykkets placering i ordet 105
    8.3 Tryk ved bøjning og afledning 107
    8.4 Bitryk 108
    8.5 Tryk i sammensætninger 108
    8.6 To hovedtryk 109
    8.7 Tryk i ordsammenhæng 110
    8.8 Pragmatiske tryk 111
    Yderligere læsning 112

9. Tonegang 113
    9.1 Tonegang som markør af tryk 113
    9.2 Trykgrupper 114
    9.3 Intonationskonturer 115
    9.4 Intonationskonturen som markør af spørgsmål og emfase 118
    Yderligere læsning 121

10. Når lyde sættes sammen til stavelser 123
    10.1 Vokaler og konsonanter 123
    10.2 Fonotaks: Hvordan enkeltlyde kan kombineres 124
    Yderligere læsning 126

11. Processer i sammenhængende tale 127
    11.1 Schwa-assimilation 127
    11.2 Andre processer i sammenhængende tale 133
    11.3 Fonetisk reduktion 135
    Yderligere læsning 145

12. Udtalevariation 147
    12.1 Dialekt, københavnsk og standdarddansk 147
    12.2 Regional variation 150
    12.3 Københavnsk vinder stadig frem 155
    12.4 Nyere træk i københavnsk 157
    12.5 Ny københavnsk dialekt? 157
    12.6 Andre former for variation 159
    Yderligere læsning 161

13. Anvendt fonetik 163
    13.1 Sprogundervisning 163
    13.2 Børns sprogtilegnelse 165
    13.3 Tale- og sprogvanskeligheder 166
    13.4 Taleteknologi 170
    13.5 Retsfonetik 173
    13.6 Sangere synger lydskrift 173
    13.7 Fonetik og retorik 174
    13.8 Fonetik og sprogpolitik 174

14. Studer selv fonetik med Praat 177
    Praat: Grundlæggende funktioner 178
    Nyttige genvejstaster i Praat 185

Termliste 187

Litteraturliste 197

Hjemmesider 201

Indeks 203

Lydskriftoversigt 211

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.