Told, afgifter og moms | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Told, afgifter og moms

En introduktion til den indirekte beskatning i Danmark

Ulla Margrethe Hansen

En væsentlig del af statens indtægter kommer fra told, afgifter og moms, som betales af producenter, importører og forhandlere. Men det er forbrugerne, som i sidste ende bærer udgiften, fordi importører, producenter og forhandlere lægger det, som de har betalt i told, afgifter og moms, oven i prisen på de varer og ydelser, som forbrugerne...

Læs mere

En væsentlig del af statens indtægter kommer fra told, afgifter og moms, som betales af producenter, importører og forhandlere. Men det er forbrugerne, som i sidste ende bærer udgiften, fordi importører, producenter og forhandlere lægger det, som de har betalt i told, afgifter og moms, oven i prisen på de varer og ydelser, som forbrugerne køber. 

Told, afgifter og moms giver et samlet overblik over den del af det danske skattesystem, som kaldes for indirekte beskatning. Bogen gør et komplekst og omfattende fagområde overskueligt og tilgængeligt for en bredere kreds end dem, som arbejder professionelt med indirekte beskatning.

Told, afgifter og moms er skrevet for at give de studerende på de skattefaglige uddannelser et overblik over den indirekte beskatning, så de har et godt udgangspunkt for at fordybe sig yderligere i de enkelte emner. Bogen henvender sig samtidig til alle andre, der ønsker et grundlæggende kendskab til den indirekte beskatning i Danmark.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2023), 
165 sider
Vejl. Pris
250,-
ISBN 9788759342619
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2023), 
165 sider
Vejl. Pris
225,-
ISBN 9788759343562

Yderligere information

Forord 9
   Bogens opbygning 10

1. Introduktion til vores skattesystem 11
   1.1 Direkte beskatning 13
   1.2 Indirekte beskatning 14

2. Fællestræk ved indirekte beskatning 17
   2.1 Der skal penge i kassen 17
   2.2 Opkrævningen sker hos en anden end den, der belastes af skatten 19
   2.3 Indirekte skatter er transaktionsorienteret 21
   2.4 EU-harmonisering 23
   2.5 Registrering 25

3. Told 27
   3.1 Generelt om told 27
      3.1.1 Toldunionen EU 28
      3.1.2 Tolderne er myndighedernes øjne og ører på grænsen 29
   3.2 Hvad skal der betales told af? 31
      3.2.1 Tarifering 31
      3.2.2 Varens oprindelse 37
      3.2.3 Toldværdi 41
   3.3 Hvordan opgøres told? 44
      3.3.1 Toldkontingent og toldsuspension 45
      3.3.2 Toldgodtgørelse 46
   3.4 Hvem skal betale told? 46
      3.4.1 Sikkerhedsstillelse 48
      3.4.2 Almindelige toldprocedurer 50
      3.4.3 Særlige toldprocedurer 55
   3.5 Told på én side 62
   3.6 Vil du vide mere om told? 63

4. Punktafgifter 65
   4.1 Generelt om punktafgifter 65
      4.1.1 EU-harmoniserede punktafgifter 65
      4.1.2 Nationale punktafgifter 68
   4.2 Hvad skal der betales afgifter af? 69
      4.2.1 Vare- og forbrugsafgifter 72
      4.2.2 Miljøafgifter 73
      4.2.3 Energiafgifter 76
      4.2.4 Afgifter på spil 78
      4.2.5 Afgifter på biler 80
      4.2.6 Afgifter på forsikringer 86
      4.2.7 Tinglysningsafgift 88
   4.3 Hvordan opgøres afgifter? 89
      4.3.1 Værdi 91
      4.3.2 Vægt 93
      4.3.3 Volumen 94
      4.3.4 Styk 95
      4.3.5 Andre metoder 96
      4.3.6 Fritagelser for afgift 98
      4.3.7 Godtgørelse af afgifter 101
   4.4 Hvem skal betale afgifter? 104
      4.4.1 Oplagshaver 104
      4.4.2 Varemodtager 105
      4.4.3 Midlertidig varemodtager 106
      4.4.4 Når andre end producenten eller importøren skal betale afgiften 108
      4.4.5 Særligt om cigaretter og nikotinprodukter 110
   4.5 Punktafgifter på én side 111
   4.6 Vil du vide mere om punktafgifter? 112

5. Moms 113
   5.1 Generelt om moms 113
      5.1.1 Moms og EU-harmonisering 114
      5.1.2 Momsens neutralitet 118
   5.2 Hvad skal der betales moms af? 119
      5.2.1 Varer eller ydelser 120
      5.2.2 Levering mod vederlag 121
      5.2.3 Leveringsstedet skal være i Danmark 122
      5.2.4 Leveringen skal foretages af en momspligtig person 126
   5.3 Hvordan opgøres moms? 127
      5.3.1 Fritagelser for moms 128
      5.3.2 Fradrag for købsmoms 133
      5.3.3 Godtgørelse af moms 137
   5.4 Hvem skal betale momsen? 139
      5.4.1 Selvstændig virksomhed 140
      5.4.2 Økonomisk virksomhed 141
      5.4.3 Offentlige virksomheder 144
      5.4.4 Betalingspligtige personer 144
   5.5 Moms på én side 149
   5.6 Vil du vide mere om moms? 150

6. Lønsumsafgift 151
   6.1 Generelt om lønsumsafgift 151
   6.2 Hvad skal der betales lønsumsafgift af? 152
   6.3 Hvordan opgøres lønsumsafgiften? 154
      6.3.1 Metode 1: Fonde, foreninger, spil og visse offentlige myndigheder 154
      6.3.2 Metode 2: Den finansielle sektor 155
      6.3.3 Metode 3: Aviser 156
      6.3.4 Metode 4: Hovedreglen 157
      6.3.5 Lønsummen 159
   6.4 Hvem skal betale lønsumsafgiften? 159
      6.4.1 Virksomheder, som både har momspligtige og lønsumsafgiftspligtige aktiviteter 159
   6.5 Lønsumsafgift på én side 162
   6.6 Vil du vide mere om lønsumsafgift? 163

Litteraturliste 165

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.