Styrk sproget, styrk læringen | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Styrk sproget, styrk læringen

Pauline Gibbons

Hvordan skal man som lærer arbejde for at styrke læringen for alle elever i et sammensat og multikulturelt klasserum? Hvordan kan man som lærer sikre, at undervisningen både er sprogligt og fagligt udviklende?

Disse spørgsmål giver Pauline Gibbons svar på i denne længe ventede oversættelse af Gibbons klassiker, som nu udkommer i en ny udgave...

Læs mere

Hvordan skal man som lærer arbejde for at styrke læringen for alle elever i et sammensat og multikulturelt klasserum? Hvordan kan man som lærer sikre, at undervisningen både er sprogligt og fagligt udviklende?

Disse spørgsmål giver Pauline Gibbons svar på i denne længe ventede oversættelse af Gibbons klassiker, som nu udkommer i en ny udgave på dansk.

Styrk sproget, styrk læringen er en håndbog til alle lærere og studerende på læreruddannelsen, der gerne vil rustes bedre til arbejdet med elever med dansk som andetsprog.

Bogen bygger på den nyeste internationale forskning i andetsprogspædagogik, som forfatteren levende illustrerer med sine egne erfaringer som både lærer og læreruddanner.

Efter en kortere teoretisk gennemgang, præsenterer Gibbons en lang række øvelser, strategier og modeller til inspiration, som læseren vil kunne omsætte direkte i sin undervisning eller i praktikken. Begrebet stilladsering ( scaffolding ) løber som en rød tråd gennem bogen, og Gibbons giver mange konkrete bud på, hvordan lærere effektivt kan stilladsere elevernes læring både med hensyn til at lære sprog, lære gennem sprog og lære om sprog.

Styrk sproget, styrk læringen henvender sig til primært til lærerstuderende og lærere i grundskolen, men også gymnasielærere og voksenundervisere på sprogcentre vil have gavn af at læse med.

Oversat fra engelsk af Jacob Giese.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2016), 
291 sider
Vejl. Pris
360,-
ISBN 9788759324226
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2016), 
291 sider
Vejl. Pris
263,-
ISBN 9788759327296

Anmeldelser

Underviser

Jeg benytter Styrk sproget, styrk læringen som en reel grundbog. Den rammer alle sproglige udviklingsområder i samtlige skolefag: tale/samtale, skrive, læse... Læs mere

Underviser

Jeg benytter Styrk sproget, styrk læringen som en reel grundbog. Den rammer alle sproglige udviklingsområder i samtlige skolefag: tale/samtale, skrive, læse og lytte. Den demonstrerer udvikling af elevers literacykompetencer på en varieret og grundig måde.

Linda Breum Andersen, cand. pæd. i dansk, lektor, VIA Læreruddannelsen.

Skjul beskrivelse
Medier

"Uanset hvad, så har du som underviser i klasser med flersprogede elever eller som sprog-/dansk som andetsprog-vejleder med "Styrk... Læs mere

Medier

"Uanset hvad, så har du som underviser i klasser med flersprogede elever eller som sprog-/dansk som andetsprog-vejleder med "Styrk sproget, styrk læringen" virkelig noget at se frem til; det er indsigtsfuld læsning - lærerigt, praksisnært, tankevækkende og med en aldrig svigtende loyalitet over for barnet og dets situation.

Det forskningsbaserede fundament er solidt, men med bogens sproglige lethed og den direkte henvendelsesform til dig som lærer bliver læsningen aldrig tør eller tung. Tværtimod er indføringen i sprogligt og fagligt udviklende undervisning både overbevisende og læservenlig.

Så ja, jeg ér begejstret for den flot bearbejdede udgave af bogen med dens faglige indsigt, de mange ideer og det vigtige, meningsfyldte budskab, som vi jo godt kender, men måske af og til glemmer."

Lotte Svane Strange Petersen,  Folkeskolen.dk 

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Indhold

Forfatterens tak 9

Forord 11

Fagredaktørernes forord 15

KAPITEL 1

Stilladsering af sprog og læring 17

En indledning og nogle perspektiver for undervisere 17

Andetsprogselever i klassen: nogle vigtige pointer 19

Forskellige syn på undervisning og læring 27

Bogens opbygning og indhold 35

Resumé 36

Opgaver til lærerstuderende 37

Refleksionsspørgsmål til lærere 37

Forslag til yderligere læsning 38

KAPITEL 2

Samtaler i klassen om at skabe kontekster for sproglig udvikling 39

Hvad hjælper elever til at lære et nyt sprog? 40

Samtaler i klasseværelset og andetsprogselever 46

Resumé 63

Opgaver til lærerstuderende 64

Refleksionsspørgsmål til lærere 64

Forslag til yderligere læsning 65

KAPITEL 3

Gruppearbejde og andetsprogsudvikling 67

Hvordan bliver gruppearbejde effektivt? 72

Forslag til par- og gruppeaktiviteter i fagundervisningen 82

Øvelser især til nybegyndere 89

Om at udvikle og fastholde relationer 91

Resumé 93

Opgaver til lærerstuderende 94

Refleksionsspørgsmål til lærere 95

Forslag til yderligere læsning 95

KAPITEL 4

Fra tale til skrift i fagundervisningen 97

Brug af mådeskontinuum: fra tale til skrift 97

Vigtige pointer for undervisningen 109

Resumé 111

Opgaver til lærerstuderende 112

Refleksionsspørgsmål til lærere 113

Forslag til yderligere læsning 113

KAPITEL 5

At lære at skrive på et andetsprog og i en kulturel kontekst 115

Nogle udfordringer for andetsprogselever 116

Hvad er en genre? 117

Genrer i skolen 121

Eksplicit skriveudviklende undervisning 129

Undervisnings- og læringscirklen 131

Yderligere stilladsering af de yngste elever og begyndere i dansk som andetsprog 143

En stilladserende tilgang til at skrive 146

Evaluering af elevers skrivning: Hvad kan deres tekster fortælle os? 148

Resumé 155

Opgaver til lærerstuderende 156

Refleksionsspørgsmål til lærere 156

Forslag til yderligere læsning 157

KAPITEL 6

Om at læse på et andetsprog og i en kulturel kontekst barrierer og broer 159

Læseprocessen 159

Læserroller 164

Perspektiver for andetsprogselevers læsning 167

Udvikling af fonologisk opmærksomhed: om samspillet mellem lytning og læsning 190

At bygge videre på fonologisk opmærksomhed 194

Om at vælge bøger: en god grund til at bladre videre 197

Resumé 201

Opgaver til lærerstuderende 202

Refleksionsspørgsmål til lærere 202

Forslag til yderligere læsning 203

KAPITEL 7

At lytte en aktiv og kognitivt krævende proces 205

At forstå det, vi hører 206

Forskellige typer lytning 208

Perspektiver for undervisningen 210

Lyde på dansk 219

Resumé 226

Opgaver til lærerstuderende 227

Refleksionsspørgsmål til lærere 228

Forslag til yderligere læsning 228

KAPITEL 8

Integrerede forløb at lære sprog, at lære gennem sprog og at lære om sprog 229

Hvorfor integrere faglig og sproglig udvikling? 229

Hvad skal vi vide for at kunne integrere sproglig og faglig udvikling? 233

Valg af sprogbaserede aktiviteter i et forløb 242

Sammenfatning og dokumentation af fagligt og sprogligt udbytte 244

At lære om sprog 248

Resumé 253

En afsluttende kommentar 254

Opgaver til lærerstuderende 255

Refleksionsspørgsmål til lærere 255

Forslag til yderligere læsning 256

Liste over lærings- og undervisningsaktiviteter 257

Litteraturliste 275

Læs mere på dansk 283

Indeks 289

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.