Strategier til at analysere organisationskultur | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Strategier til at analysere organisationskultur

- Schein, Schultz, Hatch og Luhmann

Som et isbjerg åbenbarer organisationskultur kun en lille del af sig selv, mens størstedelen henligger i skjul, kun tilgængelig for analyse. Forunderligt nok har dette mystiske begreb vist sig at være et af de mest frugtbare indenfor den akademiske organisationsteori.

Denne bog udlægger, hvad organisationskultur er, og hvordan organisationskultur...

Læs mere

Som et isbjerg åbenbarer organisationskultur kun en lille del af sig selv, mens størstedelen henligger i skjul, kun tilgængelig for analyse. Forunderligt nok har dette mystiske begreb vist sig at være et af de mest frugtbare indenfor den akademiske organisationsteori.

Denne bog udlægger, hvad organisationskultur er, og hvordan organisationskultur kan fremanalyseres. Bogen fremlægger og diskuterer organisationskultur og tegner forskellige teoretiske retninger op. Som sit centrale bidrag konstruerer de fire forskellige analysestrategier. Særligt er, at de forskellige strategier hver især er fremstillet som pragmatiske strategier til at analysere organisationskultur - hvilket er en mangelvare i de mange bøger og artikler, der beskæftiger sig med emnet. De fire analysestrategier vil hver især blive sat ind i en praktisk sammenhæng, så det bliver anskueliggjort, hvordan de kan anvendes i praksis. Afsluttende gives en komparativ analyse af de forskellige strategiers bagvedliggende antagelser og begreber, hvilket giver et overblik, der kan støtte analytikeren til at vælge og begrunde valg af analysestrategi.

Bogen henvender sig til studerende på samfunds- og humanvidenskabelige uddannelser, på såvel bachelor- som kandidatniveau, der har et organisationsfag. Hertil henvender den sig til studerende og forskere på egentlige organisationsuddannelser ved dels at diskutere med og udvikle organisationskulturteorier og konstruere analysestrategier, dels ved gennem konstruktionen af en systemteoretisk position at bidrage til forskningen indenfor organisationskultur. Bogen vil desuden være relevant indenfor konsulent- og analyseverdenen med sine pragmatiske strategier til at analysere organisationskultur.


Forlag: Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2021), 
149 sider
Vejl. Pris
195,-
ISBN 9788776832186
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2021), 
149 sider
Vejl. Pris
176,-
ISBN 9788776832230

Yderligere information

Indledning 9
Bogens indhold 11

KAPITEL 1
Organisation - idehistorie og analyse 17
  Arbejds- og organisationshistorie 17
  Organisationsanalyse 21
  Hvad er organisation? 23

KAPITEL 2
Organisationsstruktur 27
  Struktur og strukturalisme 28
  Menneske, funktion og struktur 30
  Organisationsstruktur 34

KAPITEL 3
Kulturbegrebet og organisationskultur 41
  Kulturbegrebet 41
  Kontekstualisering 44
  Hvad er organisationskultur? 46
  Den rationalistiske tilgang til organisationskultur 47
  Scheins funktionalistiske tilgang til organisationskultur 48
  En symbolistisk tilgang til organisationskultur 50
  En syntetisk tilgang til organisationskultur 53
  En luhmannsk tilgang til organisationskultur 54
  Afrunding 56

KAPITEL 4
Scheins funktionalistiske kulturanalysestrategi 59

  Kulturniveauer 61
  Ekstern tilpasning og intern integration 64
  De grundlæggende antagelser og kulturdimensionerne 66
  Analysestrategi og fremgangsmåde 68
  Andre metoder 72
  Sammenfatning og Scheins interventionsmetode 74
  Kritik 75
  Kontekstualisering 76

KAPITEL 5
En symbolsk kulturanalysestrategi 79
  Analysestrategien 81
  Kontekstualisering 86

KAPITEL 6
En dynamisk model (syntesemodellen) som kulturanalysestrategi 91

  Opsamling og overblik 97
  Kontekstualisering 98

KAPITEL 7
En kulturanalysestrategi ud fra Luhmanns systemteori 101
  Luhmanns udlægning af organisationskultur 102
  Den semantiske analyse 108
  Ekstern tilpasning og intern integration 113
  Basal selvreference 115
  Refleksivitet 116
  Refleksion 118
  Samlet analysestrategi ud fra Luhmann 119
  Opsummering og sammenligning 122 
  Kontekstualisering 123

KAPITEL 8
Diskussion af kernebegreber - iagttagelse af teoriernes iagttagelse 127

  Komparativ begrebsanalyse 128
  Afsluttende bemærkninger - hvilken strategi skal man vælge 137

Referencer 143

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.