Statistik med Excel | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Statistik med Excel

Statistik med Excel omhandler statistiske analyser baseret på funktioner i regnearksprogrammet Excel (Microsoft Office).

Per Vejrup-Hansen viser, hvordan man med et standardprogram som Excel kan udføre en række forskelligartede analyser af fx spørgeskema-data og tidsserier. Samtidig forklares de grundlæggende kendetegn ved de statistiske metoder....

Læs mere

Statistik med Excel omhandler statistiske analyser baseret på funktioner i regnearksprogrammet Excel (Microsoft Office).

Per Vejrup-Hansen viser, hvordan man med et standardprogram som Excel kan udføre en række forskelligartede analyser af fx spørgeskema-data og tidsserier. Samtidig forklares de grundlæggende kendetegn ved de statistiske metoder.

Bogen vil således også være relevant i indledende undervisning i teoretisk statistik.

- Mål for skævhed og spredning i fordelinger
- Test af gennemsnit i forskellige grupper: er de signifikant forskellige? herunder t-test og variansanalyse
- Test af usikkerhed på proportioner eller procentandele - fx andelen af bestemte svarkategorier
- Sammenligning af fordelinger af kendetegn, fx svarfordelinger i forskellige grupper (c2-test)
- Korrelation og korrelationskoefficient
- Regressionsanalyse, herunder bestemmelse af ikke-lineær sammenhæng mellem kvantitative variabler (tendenslinier i Excel) og anvendelse af dummy-variabler for kvalitative kendetegn.

Det vises konkret, hvordan man indtaster spørgeskema-data i Excel og danner tabeller som grundlag for analyser, og der indgår opgaver til hvert kapitel i bogen.

Bogen fungerer fint med Excel 2007, idet der ikke er ændringer i selve funktionerne og dataanalyser i forhold til tidligere udgaver af Excel.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Illustreret: Ja
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
2. udgave (2012), 
152 sider
Vejl. Pris
180,-
ISBN 9788759316740
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. udgave (2013), 
152 sider
Vejl. Pris
135,-
ISBN 9788759317365

Yderligere information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Læsevejledning      5

Kapitel 1

Hvad er statistik? Brugen af Excel     7

Kapitel 2

Beskrivelse af fordelinger . Histogram og fordelingsmål    11

Kapitel 3

Test af forskelle i gennemsnit og proportioner      33

Kapitel 4

Forskelle i fordeling af kvalitative kendetegn (c2-test)     77

Kapitel 5

Korrelation og regression     85

BILAG 1

Statistiske funktioner og dataanalyser i Excel .

Hvor findes de?    115

BILAG 2

Oversigter over anvendte funktioner og dataanalyser      117

BILAG 3

Grundlæggende Excel til statistiske analyser     121

BILAG 4

Tendenslinjer: Matematiske kendetegn     143

Stikord     151


Bogen kan bruges som en selvstændig og kortfattet lærebog eller som supplement i kurser, hvor der anvendes mere omfattende lærebøger, men hvor Excel bruges som statistisk værktøj.

Samtidig er den yderst velegnet som statistik-værktøj for specialstuderende og andre, der bruger surveydata - og som typisk har Excel lige ved hånden.

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.