At skulle ville | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

At skulle ville

Om motivationsarbejde og motivationens tilblivelse og effekter

Kristine Bagge Kousholt (red.), John Benedicto Krejsler (red.) og Morten Nissen (red.)

At motivere drejer sig ofte om at få mennesker til at ville det, de skal, eller som det anses som fordelagtigt for dem at gøre. Til dette kræves motivationsarbejde og motivationsteknologier, som på forskellig vis sætter rammerne for menneskelig handling.   

At skulle ville udfolder et kritisk perspektiv på motivation, motivationsarbejde og...

Læs mere

At motivere drejer sig ofte om at få mennesker til at ville det, de skal, eller som det anses som fordelagtigt for dem at gøre. Til dette kræves motivationsarbejde og motivationsteknologier, som på forskellig vis sætter rammerne for menneskelig handling.   

At skulle ville udfolder et kritisk perspektiv på motivation, motivationsarbejde og motivationsteknologier ved at undersøge og re-artikulere selve begrebets forekomst og anvendelse i praktiske, kulturelle og samfundsmæssige kontekster gennem forskellige teoretiske tilgange. Samtidig tilbyder bogen perspektiver, der viser, at nok er der magt, styring, individualisering og ledelse knyttet til motivation og motivering, men motivationsarbejdets ikke-intenderede virkninger handler også om, at praksis aldrig kan forudses, men derimod må udforskes og analyseres.

Formålet med denne forskningsantologi er dermed at re-artikulere motivation som begreb og som teknologi for at kunne opløse motivationens positive taget-for-givet-hed og dermed kritisk at kunne diskutere motivationsbegreber og -teknologier og deres ikke-intenderede effekter.

At skulle ville skal ses som en invitation til dialog - med motivationseksperter, med professionelle og deres ledere, og med alle dem, der udsættes for motivering. Målgruppen er den danske akademiske og professionelle offentlighed, primært i de pædagogiske og sociale fagområder.

Bidragsydere: Dorthe Staunæs, Sabina Pultz, Hanne Knudsen, Dorethe Bjergkilde, Sverre Raffnsøe og Søren Christensen
Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2019), 
233 sider
Vejl. Pris
310,-
ISBN 9788759332870
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2019), 
233 sider
Vejl. Pris
239,-
ISBN 9788759335543

Anmeldelser

Underviser

"Originale og stærke analyser af motivationsbegrebet. Et vigtigt bidrag til studerende der skal arbejde professionelt med mennesker som fx lærer, pædagog, vejleder, socialrådgiver, etc." - Bo Klindt Poulsen, VIA University College

... Læs mere
Underviser

"Originale og stærke analyser af motivationsbegrebet. Et vigtigt bidrag til studerende der skal arbejde professionelt med mennesker som fx lærer, pædagog, vejleder, socialrådgiver, etc." - Bo Klindt Poulsen, VIA University College

"Adresserer motivation og arbejde med motivation på en meget grundig og fundamental måde." - Gitte Riis Hansen, Professionshøjskolen Absalon.

"Spændende problematikker og dejligt med et anerledes/nuanceret perspektiv på motivation." - Christina Bonde, VIA, administrationsbacheloruddannelsen.

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord 9

Indledning 11
Af Kristine Bagge Kousholt, John Benedicto Krejsler og Morten Nissen
Motivation i nyere skandinavisk litteratur 11
Bogens fokus 16
Bogens kapitler 16
Referencer 19

Kapitel 1. At skulle ville. Om at re-artikulere motivationsbegreber og motivationsarbejde 21
Af Kristine Bagge Kousholt, John Benedicto Krejsler og Morten Nissen
Ledelse og selvledelse 22
Pragmatisk viden 24
Fra kritik til re-artikulation 27
Refleksiv pluralisme og transdisciplinaritet 29
Teknologier 32
Subjektivitet 34
Rødder, tendenser og overskridelser 35
Referencer 38

Kapitel 2. Alt, hvad jeg selv behøver, er en lille smule motivation. Eksperimenter med diffraktion 43
Af Dorthe Staunæs, Sverre Raffnsøe og Morten Nissen
Motivation - genealogisk set 47
En postpsykologisk artikulation 53
En affirmativ kritik af motivationsarbejde 63
Referencer 66

Kapitel 3. Du rykker dig, når du bliver udfordret. Følelses- og motivationsarbejde som strategi for forandringsprocesser 69
Af Dorethe Bjergkilde
Ressourcepersonernes kontekstuelle forandringsarbejde 70
Konceptualisering af et procesperspektiv 73
Iscenesættelsen af liminale processer - ny praksis og nyt professionelt selvforhold 75
Konklusion 86
Referencer 87

Kapitel 4. Testtagningsmotivation som myte. At skulle ville det, man skal, så det virker 91
Af Kristine Bagge Kousholt
Præsentation af en dansk case om testtagningsmotivation 92
Præsentation af teori og empiri 97
(Mangel på) testtagningsmotivation som isoleringsøvelse 99
Mytebegrebet i analytisk anvendelse 102
Diskuterende konklusion 117
Referencer 120

Kapitel 5. 'Den store simulation', evalueringsfeber og motivationseffekter. Baudrillard-refleksioner over drive i dansk og transnational skolepolitik 125
Af John Benedicto Krejsler
Evalueringsfeberen og optimeringsdrømmen 126
Simulationens translation til skolepolitik 133
Et simulakrum, en apori og en dom til indadvoksende fedme? eller er der en vej ud? 141
Referencer 145

Kapitel 6. Komme først eller være god? Konkurrence som prekær motivation for læring 149
Af Søren Christensen og Hanne Knudsen
Konkurrence som iagttagelsesform 151
At efterligne og overgå: emulation som motivationsform i pædagogikken 153
Konkurrence i nutidens klasseværelser: CampMat som case 157
Individualiserede læringsmål og maksimeret læring 167
Konklusion: konkurrencelogikker ad bagvejen 169
Referencer 171

Kapitel 7. Motivationsgæld og unge arbejdsløse 173
Af Sabina Pultz
Historisk blik på motivationsarbejdet i dagpengesystemet: en policy-analyse 174
Motivation og arbejdsløshed: fra et økonomisk til et psykologisk begreb 177
Motivation genartikuleret: kapitlets teoretiske greb 179
Motivationsarbejdet i systemet: magtteknologianalyse 181
Motivationsarbejdet fra de lediges perspektiv: selvteknologianalyse 186
Diskuterende konklusion 191
Referencer 195

Kapitel 8. Mere end en motiverende samtale. Eksperimenter med motiverende æstetik 201
Af Morten Nissen, Sverre Raffnsøe og Dorthe Staunæs
Vaner og vilje 203
Æstetisk Dokumentation i U-turn 206
Etiske og æstetiske regimer for kunstnerisk fremstilling 208
Statuen: viljens frisættelse og gendannelse 213
Det dissensuelle fællesskab 218
Konklusion: motivdannelse i det æstetiske regime 221
Referencer 224

Bogens forfattere 229

Indeks 231

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.