Simmel - sociologiens eventyrer | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Simmel - sociologiens eventyrer

En af den moderne sociologis grundlæggere. Og på samme tid disciplinens evige outsider og hemmelige tip. I 2018 var det 100 år siden, den tyske sociolog Georg Simmel (1858-1918) døde. Alligevel fremstår hans analyser og essays endnu i dag friske og spændstige, med en overrumplende originalitet og aktualitet. Det kan man forvisse sig om i dette...

Læs mere

En af den moderne sociologis grundlæggere. Og på samme tid disciplinens evige outsider og hemmelige tip. I 2018 var det 100 år siden, den tyske sociolog Georg Simmel (1858-1918) døde. Alligevel fremstår hans analyser og essays endnu i dag friske og spændstige, med en overrumplende originalitet og aktualitet. Det kan man forvisse sig om i dette udvalg af tekster af og om Simmel.

I bogens første del præsenteres en perlerække af Simmels egne tekster, mange af dem for første gang på dansk. De kredser om menneskers erfaring af det moderne liv i storbyen, og denne centrale interesse hos Simmel udmøntes i sociologiske udlægninger af så forskellige fænomener som pengene, måltidet, moden, den fremmede, selskabeligheden og sporvognen. Men det drejer sig også om kunsten og landskabet, om skuespilleren og eventyret og selve sociologiens problem. Der er meget at komme efter, når man først åbner op for den veritable skatkiste af sociologiske indsigter og tværfaglige ekskursioner, som Simmels skrifter udgør.

Gennem 10 nye læsninger af en række forskellige facetter af Simmels omfangsrige værk genintroduceres han i bogens anden del i sin nutidige relevans. Bidragyderne kommer fra en bred vifte af fagdiscipliner, og deres interne mangfoldighed afspejler Simmels egen akademiske alsidighed og tilsyneladende umættelige nysgerrighed på verden omkring ham. Simmel kunne ikke have forudset de sociale medier, dating-kulturen, konkurrencestaten og de mange andre senmoderne fænomener, der dukker op i bogens anden del, men man kan alligevel blive meget klogere også på vores egen tid ved at se på den med det blik, der kommer fra sociologiens eventyrer: Georg Simmel.

Forlag: Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2019), 
447 sider
Vejl. Pris
75,-
ISBN 9788776831721
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2019), 
447 sider
Vejl. Pris
319,-
ISBN 9788776831752

Anmeldelser

Medier

"Resultatet er blevet et skatkammer af en bog, spændende fra storbyen til moden, måltidet, pengene, samlivet, det erotiske eventyr og pengetransaktionernes verden. For slet ikke at tale om alle de frugtbare metateoretiske grundspørgsmål, som Simmel sendte afsted som kuglelyn til eftertidens sociologi." -  Steen Nepper Larsen, Information.

... Læs mere
Medier

"Resultatet er blevet et skatkammer af en bog, spændende fra storbyen til moden, måltidet, pengene, samlivet, det erotiske eventyr og pengetransaktionernes verden. For slet ikke at tale om alle de frugtbare metateoretiske grundspørgsmål, som Simmel sendte afsted som kuglelyn til eftertidens sociologi." -  Steen Nepper Larsen, Information.

"Det underliggende budskap gjennom hele det danske bokprosjektet er at forskere må unngå å stivne i sine respektive nisjer og disipliner, og at de som Simmel anstrenger seg for å gjøre samfunnsvitenskap både intellektuelt underholdende og eksistensielt vedkommende. Akkurat det har denne boka vist og klart og det i den grad at den også har stimulert undertegnedes egne essayistiske sveip." -  Anne Krogstad (Univ. Oslo) , Sosiologen.

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord 7

Redaktionens indledning 9

DEL I

Ekskurs om problemet: Hvordan er samfundet muligt? 23
Sociologiens problem 39
Storbyerne og det åndelige liv 61
Kulturbegrebet og kulturens tragedie 73
Ekskurs om sansernes sociologi 95
Ekskurs om den fremmede 111
Moden 117
Landskabets filosofi 139
Måltidets sociologi 149
Eventyret 155
Om skuespillerens filosofi 169
Sociabilitetens sociologi 177
Pengene i moderne kultur 191
Infelices Possidentes! 205
Individualismens Former 209

DEL II

Eventyret i det korte møde - om et træfpunkt mellem Georg Simmels livsfilosofi og sociologi og om eventyrets senmoderne skæbne 219
Af Nils Gunder Hansen

Simmel og dialektikken: Om Simmels tænkning og de sociologiske formers indre uro 235
Af Martin Hauberg-Lund Laugesen og Joachim S. Wiewiura

Når samfundets sarte tråde spindes - Erving Goffman som arvtager til Georg Simmels interaktionsanalyse 263
Af Michael Hviid Jacobsen

Modernitetserfaringer og Simmels byanalyse: Overstimulering, blaserthed, upersonlighed, abstraktion, intellektualisering - temaer i samtidens sociologi og kunst 287
Af Carsten Thau

Simmels massesociologi 315
Af Christian Borch

Penge og samfundets relationelle felt - Simmels pengefilosofi 331
Af Olli Pyyhtinen

Simmel på rådhuset: Personligheden i brugersamfundet 351
Af Henrik Ørnstrup

Sociabilitet: Samtalekunst og socialt spil 375
Af Anne Scott Sørensen

Mellem ting og mennesker: Simmel om mode og kollektivitet 387
Af Bjørn Schiermer

Velbekomme: Simmel og måltidets sociologi 411
Af Søren Christensen og Mikkel Jacobsen

Bidragydere 431

Emneregister 435

Navneregister 445

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.