Semantik | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Semantik

SEMANTIK handler om hvad ord og sætninger betyder. Denne bog giver en grundlæggende indføring i analyse af ords og sætningers betydning med talrige eksempler og øvelser fra især dansk. Men begrebsapparatet kan også bruges på andre sprog. 

Bogen afviger fra traditionel semantik ved at lægge hovedvægten på betydning anskuet som konventionelt...

Læs mere

SEMANTIK handler om hvad ord og sætninger betyder. Denne bog giver en grundlæggende indføring i analyse af ords og sætningers betydning med talrige eksempler og øvelser fra især dansk. Men begrebsapparatet kan også bruges på andre sprog. 

Bogen afviger fra traditionel semantik ved at lægge hovedvægten på betydning anskuet som konventionelt redskab for sprogbrug snarere end som middel til at betegne tilstande i omverdenen. Den består af 5 dele:

  • Del 1 giver en kort introduktion til hvad sproglig betydning er, og hvordan den beskrives i forskellige teorier.
  • Del 2 handler om hvordan man kan beskrive ords betydning, og om forskellige typer af ordbetydning.
  • I del 3 præsenteres en model for beskrivelsen af sætningsbetydning. Her starter man med sætningens kerne, og den udbygges gennem forskellige lag af betydning til den fulde ytring.
  • I del 4 diskuteres det sproglige tegn på baggrund af bogens gennemgang, og der peges på grunde til sproglig kompleksitet.
  • Endelig diskuterer del 5 forholdet mellem semantik og pragmatik, den rolle sproglig variation spiller, og semantikkens placering i lingvistikken.

Bogen kan både bruges til selvstudium og som introduktionsbog for studerende på sprogstudier.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2019), 
303 sider
Vejl. Pris
340,-
ISBN 9788759332979
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2019), 
303 sider
Vejl. Pris
263,-
ISBN 9788759333204

Anmeldelser

Medier

"Semantik formår på elegant vis at gøre det hele: Emnerne fremstilles i en naturligt fremskridende fortællende stil, som for den sproginteresserede gør bogen næsten lige så svær at lægge fra sig som en spændende roman, samtidig med at alle fænomener og adskillige særtilfælde og undtagelser underbygges med eksemplar på dansk. Strukturen gør den måske sværere at overskue som... Læs mere

Medier

"Semantik formår på elegant vis at gøre det hele: Emnerne fremstilles i en naturligt fremskridende fortællende stil, som for den sproginteresserede gør bogen næsten lige så svær at lægge fra sig som en spændende roman, samtidig med at alle fænomener og adskillige særtilfælde og undtagelser underbygges med eksemplar på dansk. Strukturen gør den måske sværere at overskue som opslagsværk i en eksamenssituation, men gør til gengæld eksamensforberedelsen til en fornøjelse."

Michael Bach Ipsen i Sprog og samfund, 2019/1.

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord 9

DEL 1. GRUNDLAGET

Kapitel 1. Indledning 13
1.1 Sprogs konventionelle betydning 13
1.2 Sprogligt udtryk og sprogligt indhold 15
1.3 Skopus 17
1.4 Kompositionalitet, konstruktioner og idiomer 19
1.5 Forskellige semantiske teorier: kort oversigt 21

DEL 2. LEKSIKALSK BETYDNING

Kapitel 2. Leksikalsk betydning 35
2.1 Hvad er et ord? 35
2.2 Isomorfi mellem udtryk og indhold 37
2.3 Homonymi, polysemi og vag betydning 39
2.4 Betydningsrelationer mellem leksemer af relevans for sandhedsbetingelser 47

Kapitel 3. Konventionaliserede betydningsrelationer fra en kognitiv synsvinkel 57
3.1 Prototyper, uklar begrebsafgænsning og basisniveau 57
3.2 Meronymi 61
3.3 Scripts og frames 62
3.4 Betydningsændring 64

Kapitel 4. Deiksis 77
4.1 Hvad er deiktiske tegn? 77
4.2 Deiktiske tegns forankringsfunktion 79
4.3 Svagt deiktiske tegn 81
4.4 Ikke-deiktisk betydning i stærkt deiktiske tegn 82
4.5 Associativ pluralis 83
4.6 Deiktiske tegns afledte funktioner 83
4.7 Tilegnelse af deiktiske tegn 86

Kapitel 5. Tegn hvis betydning ikke bidrager til sandhedsbetingelser 91
5.1 Den traditionelle forståelse af sproglig betydning 91
5.2 Konventionel implikatur? 91
5.3 Diskurspartikler 93
5.4 Epistemisk modale, evidentielle og emotive adverbier 97

Kapitel 6. Grænsen mellem leksikalsk betydning og konstruktionsbetydning 101
6.1 Individueret og ikke-individueret 101
6.2 Kausative og inkoative verber 104
6.3 Andre semantiske klasser af verber 106
6.4 Bevægelsessituationer 107

DEL 3. SÆTNINGER

Kapitel 7. Semantisk sætningsanalyse: indledning 115
7.1 Reference, prædikation og indholdssyntaks 115
7.2 Den lagdelte model 120

Kapitel 8. Sagforhold 125
8.1 Sætningskernen 125
8.2 Modifikationer af sagforhold 155

Kapitel 9. Propositioner 167
9.1 Sagforhold og propositioner 167
9.2 Sagforhold og propositioner i ledsætninger 169
9.3 Faktivitet 174
9.4 Tempus 176
9.5 Modifikation af propositioner: epistemisk modalitet og evidentialitet 182

Kapitel 10. Illokutioner 197
10.1 Kodet illokution 197
10.2 Performative verber 202
10.3 Modifikation af illokutioner 207

Kapitel 11. Substantivfraser 213
11.1 Indledning 213
11.2 Lagdelingen i appellativiske substantivfraser 214
11.3 Paralleller og forskelle mellem lagdeling i substantivfraser og sætninger 222
11.4 Lagdeling i danske substantivfraser i typologisk perspektiv 225
11.5 Substantivfraser med proprier og pronomener og determinativets rolle 231

Kapitel 12. Informationsstruktur 237
12.1 Indledning 237
12.2 Topic, kommentar og fokus 237
12.3 Eksempler på kodet informationsstruktur i andre sprog end dansk 239
12.4 Udtryk for informationsstruktur i dansk 242

DEL 4. TEGNET

Kapitel 13. Tegn, tegnudtryk, tegnindhold og isomorfi 253
13.1 Tegn, tegnudtryk og tegnindhold 253
13.2 Isomorfi mellem udtryk og indhold 257

DEL 5. SEMANTIKKENS KONTEKSTER

Kapitel 14. Forholdet mellem semantik og pragmatik 265

Kapitel 15. Semantik og sproglig variation 275
15.1 Sociolingvistikkens fokus på udtale 275
15.2 Social eller konnotativ betydning 276
15.3 Generationsbestemt variation og sprogforandring 278
15.4 Diskurser som dimension i en semantisk beskrivelse 278
15.5 Omstridt betydning af visse tegn og flydende betegnere 280

Kapitel 16. Semantikkens placering i lingvistikken 283

Appendiks. Notation af sætningers betydning med fokus på deres lagdelte struktur 289

Indeks 299

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.