Selvledende organisering | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Selvledende organisering

Hvad sker der, når alle skal være selvledende?

Selvledende organisering undersøger, hvilke organisatoriske dynamikker der udfor­dres, og hvordan de kommer til udtryk, når alle skal lede (mere) selv. Det umiddel­bart individuelle begreb selvledelse bliver i bogen et organisatorisk begreb og det betyder, at man som læser må glemme det meste af...

Læs mere

Hvad sker der, når alle skal være selvledende?

Selvledende organisering undersøger, hvilke organisatoriske dynamikker der udfor­dres, og hvordan de kommer til udtryk, når alle skal lede (mere) selv. Det umiddel­bart individuelle begreb selvledelse bliver i bogen et organisatorisk begreb og det betyder, at man som læser må glemme det meste af det, man troede, man vidste om selvledelse. Bogen leverer et nyt organisatorisk perspektiv på selvledelse, men også en kritik af den individuelt orienterede, normative konsulentlitteratur om selvledelse, som ellers er udbredt.

Bogen tager afsæt i forestillingen om, at organisatorisk værdiskabelse i det moderne arbejdsliv er knyttet til selvet : at det er i menneskets menneskelighed, at den cen­trale organisatoriske værdiskabelse sker. Det vil sige menneskets evner til at begå fejl, starte forfra, vurdere og lære nyt. Når selvet kommer i centrum for organiseringen, skaber det særlige organisatoriske dynamikker, der alle samtidig skal balanceres.

Selvledende organisering udvikler begreberne Passion, Kunnen og Resultat til at forstå og håndtere denne komplekse organisatoriske verden med. Bogen bygger på forskning, og gennem bogen illustreres bogens pointer løbende med eksempler fra forskningsprojektet Trivsel, produktivitet og selvledelse (TRIPS).

Målgruppen for bogen er bachelor-, kandidat- og masterstuderende, der arbejder med at forstå, analysere og skabe forandringer, trivsel og læring af organisatorisk art på såvel private som offentlige arbejdspladser. Bogen henvender sig også til konsu­lenter, ledere og medarbejdere, der arbejder med at forstå og udvikle organisationer, når og hvor selvledelse er udbredt.

Bogen forudsætter en grundlæggende viden om organisation og ledelse. Den kan bruges som lærebog, som opslagsbog eller som inspirationsbog, idet den både beskriver den historiske udvikling af teorier om selvledelse og illustrerer sine pointer og begreber med eksempler fra forskellige arbejdspladser.

Forlag: Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2019), 
240 sider
Vejl. Pris
350,-
ISBN 9788776831639
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2019), 
240 sider
Vejl. Pris
279,-
ISBN 9788776831769

Yderligere information

Forord 9
Taksigelser 10

Prolog 13
Bogens baggrund 15
Bogens opbygning 16

Kapitel 1

Indledende overvejelser 19
Selvledelseslitteraturen - et overblik 19
Hvordan forstås selvledelse i casene? 21
Et performativt perspektiv 25

Del 1 · Forandring, nydelse og selvet

Kapitel 2
Forandringsimperativet 35
Forandring - det 'gamle sort' 35
Fra modsætninger til kompossibilitet 40
Værdipluralisme 44
Forandringsimperativet - en opsummering 49

Kapitel 3
Nydelsesimperativet 51
Lidenskab og lidelse 52
Fra motivation til nydelse 55
At lede selvet 56
Det dobbelte produktivitetskrav 57
Nydelsesimperativet - en opsummering 61

Kapitel 4
Selvet i centrum 63
Fra materiel til immateriel produktion 64
Fra 'død' til 'levende' viden 65
Fra bureaukratier til kulturer 67
Selvledelse som ledelseskoncept 69
Morgendagens ledelsesform 70
Kritisk selvledelsesteori 72
Selvet i arbejdets tjeneste - en opsummering 75

Del 2 · Passion, Kunnen og Resultat

Introduktion til bogens del 2 79

Kapitel 5
Passion 83
"Det er skønt at være en Bio-tekker" 84
Passionsforventning i selvledende organisering 85
Selvledelsens fundament: motivation, engagement og empowerment 87
Engagement som ledelsesstrategi 90
Fra opgaver med mening til mening i arbejdet og identitet 96
Drejningen i den nyere forskning - mening i arbejdet 100
Mening, selvledelse og passion 104
Selvledende organisering - ledelse af kulturer og identiteter 105
Passion - mellem lyst og lidelse 110
Passion og selvledende organisering - en opsummering 116

Kapitel 6
Kunnen 121
Hvad skal en lærer kunne? 122
Kunnen i selvledende organisering 124
Kompetence som konkurrenceevne 125
Kompetence som individuel mestring 128
Styring og mestring 131
Mestring 134
Kompetence som magtteknologi 140
Medarbejderfiguren i selvledende organisering 146
Selvledelsesautoritet 149
Kunnen - mellem perfektionisme og pragmatik 155
Kunnen og selvledende organisering - en opsummering 157

Kapitel 7
Resultat 161
Posten når altid frem 163
At overholde standarder og overskride dem - samtidigt 164
Standardisering som rationalisering af arbejde 167
Ledelse gennem standarder og potentialer 171
Styring af præstationer 173
Ledelse gennem systemer og selvledende organisering 182
Transformation og forandring gennem potentialer 183
Talent - et spørgsmål om potentiale 183
Resultat og selvledende organisering - en opsummering 192

Kapitel 8
Selvledende organisering - etik og ansvarlighed? 195
Ledelse i og af selvledende organisering 197
At omsætte begreberne til selvledende organisering i praksis 199
Etik i selvledende organisering 202
Mellem hyperindividualisering og hyperansvarlighed 207
Obskur gennemsigtighed 209
At lede selvledende organisering 211

Bilag
Om TRIPS-projektet 213
Forskningsdesign 213
Forskningsspørgsmål 214
Design af det kvalitative casestudie 215

Litteratur 221

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.