Sameksistens | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Sameksistens

Hverdagsliv og naboskab i et multietnisk boligområde

I den offentlige debat om indvandring og integration tales der ofte om ghettodannelse og parallelsamfund , og der skelnes tydeligt mellem os og dem . Her fremstilles etniske grupper som segregerede enklaver i samfundet, men virkeligheden er langt mere nuanceret. Mange af de boligområder, der hentydes til, er nemlig multietniske boligområder, og her...

Læs mere

I den offentlige debat om indvandring og integration tales der ofte om ghettodannelse og parallelsamfund , og der skelnes tydeligt mellem os og dem . Her fremstilles etniske grupper som segregerede enklaver i samfundet, men virkeligheden er langt mere nuanceret. Mange af de boligområder, der hentydes til, er nemlig multietniske boligområder, og her bor bl.a. mange etniske danskere.


I både den offentlige debat og i forskningen om indvandring og integration i urbane rum i Danmark overser man ofte den interaktion, der foregår mellem mennesker med forskellige etniske baggrunde. Denne bog handler netop om interetniske relationer i sociale boligområder.

Hermed udfylder bogen et hul i dansk forskning om indvandring og integration og lægger sig op ad den fremvoksende internationale antropologiske, sociologiske og humangeografiske litteratur om udfoldelsen af interetniske relationer i hverdagsliv.


Bogen er baseret på et etnografisk feltarbejde i Grønnevang i form af deltagerobservation og interview med beboere og andre personer i området. Grønnevang er et større multietnisk socialt boligområde i København, som er beboet af omkring 50 procent etniske danskere og 50 procent etniske minoriteter. Gennem autentiske historier beskriver bogen de personer, der lever i boligområdet, og deres indbyrdes relationer.

Bogens omdrejningspunkter er naboskabets forskelligartede relationer og hverdagspraksisser samt magtforholdet mellem beboere, som udgør etnisk minoritet og majoritet.

Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2016), 
228 sider
Vejl. Pris
250,-
ISBN 9788778674722
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2016), 
228 sider
Vejl. Pris
200,-
ISBN 9788778674975

Yderligere information

Forord · 7

Indledning · 9

Det politiske liv og hverdagslivet · 10

Metodiske overvejelser · 16

Feltarbejdet · 19

Bogens kapitler · 22

Kapitel 1 · Fortællinger om og fra Grønnevang · 25

Udefraperspektiver · 28

Stedsfornemmelser · 32

Stedsidentitet · 33

Sammenfatning · 42

Kapitel 2 · Stedets muligheder · 45

Grønnevangs åbenhed og lukkethed · 46

Rumlige praksisser · 54

Sammenfatning · 62

Kapitel 3 · At naboskabe · 63

Fortællinger om naboskab · 66

Praktiseringer af naboskab · 73

Naboskab og/som fællesskab? · 85

Sammenfatning · 87

Kapitel 4 · Minoritet og majoritet · 89

Konflikter omkring italesættelser af relationer · 93

Kategorisering og identiteter · 95

Italesættelse af relationer · 100

Sammenfatning · 107

Kapitel 5 · Hverdagens forbindelser · 109

Naboskabskontakt og etnicitet · 113

Stedets kontaktformer · 115

Hverdagspraksissers virkningsfuldhed · 122

Sammenfatning · 125

Kapitel 6 · Forbundethed: oplevelser af venskab og slægtskab · 127

Oplevelser af forbundethed · 128

Forskellige betydninger af venskab · 132

Beslægtethed med fremmede · 139

Sammenfatning · 150

Kapitel 7 · Gæster og værter: om mad, udveksling og magt · 153

Aktiviteter, kulturelle hensyn og magt · 155

Værter og gæster · 163

En picnic uden værter eller gæster · 167

Mad og udveksling · 169

Sammenfatning · 176

Kapitel 8 · Om at bo i et multietnisk boligområde · 179

Kultursnak · 182

Den normale forskellighed · 185

Integrationssnak · 192

Sammenfatning · 206

Konklusion · 209

Identiteter og relationer · 209

Forholdet mellem politisk liv og hverdagsliv · 213

Litteratur · 219

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.