Retorik | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

Retorik

Teori og praksis

Retorik var oprindelig læren om talekunst. I dag er retorik et moderne kommunikationsfag der beskæftiger sig med mundtlige, skriftlige og multimodale tekster. Med fokus på både overtalelsesvirkning og etisk forsvarlighed er retorik kort sagt læren om god kommunikation.

I RETORIK. TEORI OG PRAKSIS præsenterer retorikforskere fra Københavns...

Læs mere

Retorik var oprindelig læren om talekunst. I dag er retorik et moderne kommunikationsfag der beskæftiger sig med mundtlige, skriftlige og multimodale tekster. Med fokus på både overtalelsesvirkning og etisk forsvarlighed er retorik kort sagt læren om god kommunikation.

I RETORIK. TEORI OG PRAKSIS præsenterer retorikforskere fra Københavns Universitet fagets centrale områder og de vigtigste teoretiske og analytiske begreber. Indføringen dækker bl.a. argumentation, genre, stil og retorisk kritik. Hertil kommer kapitler om retorikkens historie og dens praktiske aspekter – mundtlig fremførelse, kropssprog og udarbejdelsen af mundtlige og skriftlige tekster. I denne udgave er tilføjet et kapitel om visuel retorik.

RETORIK. TEORI OG PRAKSIS er en grundbog til undervisning i retorik på videregående uddannelser, men henvender sig også til andre interesserede. Den giver et samlet overblik over faget og en indføring i dets terminologi. Omfattende litteraturhenvisninger gør desuden bogen nyttig for læsere der vil fordybe sig yderligere i retorik.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Illustreret: Ja
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
2. udgave (2023), 
296 sider
Vejl. Pris
340,-
ISBN 9788759341162
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. udgave (2023), 
296 sider
Vejl. Pris
306,-
ISBN 9788759343500

Yderligere information

Forord 11

1. Hvad er retorik? 13
Af Charlotte Jørgensen og Lisa Villadsen
Persuasio og appelformerne logos, etos og patos 16
Retorisk kommunikation 17
Retorikkens domæne 19
Den retoriske grundsituation 21
Retorikkens fagområder 24
Typiske træk ved retorikkens syn på sprog og kommunikation 26
Retorik – et deskriptivt og normativt fag 31
Supplerende litteratur 33

2. Den retoriske tradition 35
Af Hanne Roer
En eller flere traditioner? 36
De fire former for retorik i det klassiske Athen 37
De attiske talere 41
Dramatiske kvinder 42
Hellenistisk og romersk retorik 43
Senantik retorik 46
Middelalderen 47
Renæssancen 50
Det 17. århundrede 54
Det 18. og 19. århundrede 57
Supplerende litteratur 60

3. Retorikfagets genkomst i nyere tid 61
Af Christian Kock og Elisabeth Hoff-Clausen
Burke om retorik: at ‘fremkalde samarbejde’ 63
Richards om forståelse og misforståelse 64
Perelman om argumentation: at ‘vinde tilslutning’ 65
Toulmin – om argumenters gyldighed på forskellige områder 67
Booth – retorik som lyttende samtale 68
Retorikkens vækst i USA 69
Retorik som fag i Skandinavien 72
Inspiration fra filosofi 73
Grænseområder: Litteratur- og sprogvidenskabelig retorik 76
Ind i det 21. århundrede 78

4. Kommunikationssituationen 79
Af Charlotte Jørgensen og Lisa Villadsen
Kairos 79
Kommunikationssituationen og dens faktorer 80
Kommunikationsform 81
Retor 82
Publikum 84
Bitzer: Den retoriske situation 85
Supplerende litteratur 90

5. Genre 91
Af Lisa Villadsen
De aristoteliske genrer 92
Antikkens opfattelse af retoriske genrer 95
Moderne retorisk genreteori 100
Genrer som handling og funktion 102
Genrebegrebet i retorisk kritik 103
Supplerende litteratur 104

6. Topik 105
Af Christian Kock
Stasis-læren 109
Topik som et emnes aspekter 110
Mellem fakta og normer 110
Hermogenes’ menukort over argumenter 112
At ‘oparbejde’ sine argumenter 113
Topisk tænkning lever videre 113
Topisk tænkning i moderne tid 115
Topoi, temaer, motiver 116
Supplerende litteratur 117

7. Argumentation 119
Af Charlotte Jørgensen og Christian Kock
Påstand-grund-konceptet 119
Den traditionelle tredeling: logik, dialektik og retorik 121
Deduktion, induktion, abduktion og konduktion 126
Syllogismen 128
Entymemet 131
Eksemplet 135
Toulmins argumentmodel 138
Logik, dialektik og retorik – i moderne perspektiv 142
Retorisk argumentationslære og medborgerskab 147
Supplerende litteratur 148

8. Retoriske funktioner og handlinger 149
Af Charlotte Jørgensen og Christian Kock
De tre handlingsniveauer og diskursens formål 150
Funktioner og formål i klassisk retorikteori 152
Funktionstænkning hos senere retorikere 152
Bühlers sprogfunktioner 155
De jakobsonske sprogfunktioner 157
De illokutionære sproghandlingstyper 160
Supplerende litteratur 163
Skematisk begrebsoversigt 164

9. Form og stil 165
Af Charlotte Jørgensen og Christian Kock
De fire klassiske stilkvaliteter 166
Stillejer 169
Stilarter 171
Talesprog – skriftsprog 172
Stilfigurer 175
Stil som påvirkning 178
Supplerende litteratur 180

10. Retorisk kritik 181
Af Lisa Villadsen og Pamela Pietrucci
Den retoriske kritiks udvikling 182
Retorisk kritik er ikke én ting 188
Retorisk kritiks mange former 190
Hvordan griber man retorisk kritik an? 198
Formålet med retorisk kritik 200
Supplerende litteratur 203

11. Visuel retorik 205
Af David Gruber
Visuel retorik – to metoder 208
Metoderne anvendt: “The First Embrace” set på to måder 210
Visuel retorik i populære og normbrydende fotos 214
Ikoniske billeder 214
Billedbegivenheder 215
Anvendelse – analyse af populære billeder 216
Digitale billeder og ‘ikonografisk sporing’ 218
Supplerende litteratur 220

12. Fremførelse 221
Af Merete Onsberg
Den retoriske tekst i aktion 221
Traditionen 222
Stemmen 224
Talen 226
Lyden 228
Kropssproget 230
Gestik, mimik og øjenkontakt 232
Den rigtige stemme og krop 234
Det svære ‘nu’ 236
Supplerende litteratur 236

13. Oplæsning 237
Af Merete Onsberg
Oplæsning – før og nu 237
Fra æstetisk til kommunikerende fag 239
En metodisk ramme for oplæsning af skønlitteratur 241
Oplæsning i praksis 243
Supplerende litteratur 248

14. Retorisk praksis 249
Af Christine Isager, Christian Kock og Merete Onsberg
Systematisk situationsbevidsthed 249
Arbejdet med taler 252
Arbejdet med skrevne tekster 254
Feedback og rådgivning 256
Retorisk medborgerskab i praksis 258
Supplerende litteratur 259

Litteratur 261

Stikordsregister 293

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.