Pædagogisk psykologisk testning og udredning | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Pædagogisk psykologisk testning og udredning

Viden og færdigheder om test og udredning er vigtige kompetencer for fagpersoner, som arbejder med pædagogisk psykologiske problemstillinger, fx i en folkeskole eller institution for unge med særlige behov. Bogen behandler, hvordan fagpersoner – på en teoretisk og metodisk velfunderet måde – kan anvende test og andre vurderingsredskaber og...

Læs mere

Viden og færdigheder om test og udredning er vigtige kompetencer for fagpersoner, som arbejder med pædagogisk psykologiske problemstillinger, fx i en folkeskole eller institution for unge med særlige behov. Bogen behandler, hvordan fagpersoner – på en teoretisk og metodisk velfunderet måde – kan anvende test og andre vurderingsredskaber og metoder til at belyse pædagogiske psykologiske problemstillinger. Derved kan brugen af test understøtte en kvalificeret udredning, hvor individuelle udviklings- og læringsprocesser analyseres i relation til andre mennesker, sociale fællesskaber og den konkrete pædagogiske praksis.

Bogen består af to dele. Første del introducerer til (a) pædagogisk psykologisk testning, dvs. videnskaben om, hvordan man måler psykiske funktioner og udvælger gode test og (b) pædagogisk psykologisk udredning, dvs. videnskaben om tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af pædagogiske psykologisk testning, altså hvordan test bruges i praksis. Denne første del af bogen behandler testteori, psykometriske egenskaber, testtolkning og forskellige typer af test. Anden del, som er skrevet af en række eksperter fra forskellige områder, består af en række diskuterende og perspektiverende kapitler, som beskæftiger sig med både test og udredning i en større teoretisk og praktisk sammenhæng.

Bogen er skrevet til studerende såvel som praktikere, som har brug for viden om testning i en pædagogisk psykologisk sammenhæng. Første del kan bruges som en let tilgængelig introduktion til et spændende og komplekst fagområde, og anden del kan bl.a. bruges til at dykke ned i forskellige mere specifikke pædagogiske psykologiske praksisfelter, hvor testning anvendes.

Forlag: Samfundslitteratur
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2024), 
236 sider
Vejl. Pris
300,-
ISBN 9788759333457
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2024), 
236 sider
Vejl. Pris
270,-
ISBN 9788759344583

Yderligere information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord 13

Del 1

KAPITEL 1
De grundlæggende principper for pædagogisk psykologisk testning og udredning 17
LOUISE BØTTCHER OG JESPER DAMMEYER

KAPITEL 2
Den pædagogiske psykologiske udredning: tilrettelæggelse og gennemførelse 33
LOUISE BØTTCHER OG JESPER DAMMEYER

KAPITEL 3
Standardiserede test, semistrukturerede metoder og deres relevans for pædagogisk psykologisk udredningspraksis 53
LOUISE BØTTCHER OG JESPER DAMMEYER

KAPITEL 4
Analyse og tolkning af resultater fra test og vurderingsredskaber 71
LOUISE BØTTCHER OG JESPER DAMMEYER

KAPITEL 5
Begreber til at vurdere testredskabers kvalitet 85
LOUISE BØTTCHER OG JESPER DAMMEYER

Del 2
Perspektiver på pædagogisk psykologisk testning og udredning 105

KAPITEL 6
Hvilken viden kan vi (ikke) få fra test? Testkritik som vidensformskritik 107
KRISTINE BAGGE KOUSHOLT

KAPITEL 7
Anvendelse af den interaktive observationsmetode til vurdering af børns udvikling 127
MARIANE HEDEGAARD

KAPITEL 8
Vurdering af kvalitet i daginstitutioner 141
GRETHE KRAGH-MÜLLER OG CHARLOTTE RINGSMOSE

KAPITEL 9
Dynamisk Assessment set i relation til pædagogiske psykologiske problemstillinger 157
GRETHE DAMON

KAPITEL 10
Sociale, psykologiske og faglige vurderinger af udsathed hos børn og unge – med rod i positiv psykologi 171
FRANS ØRSTED ANDERSEN OG LOUISE TIDMAND

KAPITEL 11
Udredning ved mistanke om neuropsykiatriske forstyrrelser 185
LOUISE BØTTCHER

KAPITEL 12
Måling af skiftende tilstande: stress, trivsel og motivation 201
ANDREAS LIEBEROTH

KAPITEL 13
Testning og udredning af komplicerede sager: en udredningscase 221
JESPER DAMMEYER

Indeks 233

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.