Ledelse og organisationspsykologi | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Ledelse og organisationspsykologi

Fra videnskabsteori til praksis

Mie Grønlykke og Heidi Nørby-Jæger

Ledelse og organisationspsykologi muliggør, at ledere får øje på sig selv og deres mere eller mindre intuitive præferencer i deres ledelsespraksis. Bogen tilbyder et videnskabsteoretisk landkort med forskellige veje ind i ledelse og organisationspsykologi og introducerer til henholdsvis det systemiske og det psykodynamiske perspektiv. Læseren...

Læs mere

Ledelse og organisationspsykologi muliggør, at ledere får øje på sig selv og deres mere eller mindre intuitive præferencer i deres ledelsespraksis. Bogen tilbyder et videnskabsteoretisk landkort med forskellige veje ind i ledelse og organisationspsykologi og introducerer til henholdsvis det systemiske og det psykodynamiske perspektiv. Læseren får via en konkret case indblik i, hvordan de to perspektiver bidrager med hver deres forståelser og handleanvisninger på forskellige organisationspsykologiske problemstillinger.

Håbet er, at læseren vil opleve, at det vil udvide ledelsespaletten og handlemulighederne i forhold til at bedrive ledelse, når man bliver bevidst om implicitte præferencer udi ledelse samt får indsigt i forskelligartede organisationspsykologiske veje at tage. Det kan både bidrage til organisatorisk vækst og menneskelig trivsel.

Bogen er relevant for ledere, konsulenter og andre med interesse for organisationspsykologi – og for koblingen mellem videnskabsteori, organisationspsykologi og ledelsespraksis. Det være sig studerende på diplom-/bachelorniveau og master-/kandidatniveau samt ledere, konsulenter og andre uden for det formelle uddannelsessystem.

Konkret består bogen af følgende af fire dele:

  • Del 1 (kapitel 1): introduktion til, hvordan indblik i videnskabsteori kan bidrage til ledelsespraksis i en organisationspsykologisk kontekst.
  • Del 2 (kapitlerne 2, 3 og 4): introduktion til teori og perspektiver fra tre forskellige videnskabsteoretiske paradigmer – med særligt fokus på det systemiske og det psykodynamiske perspektiv.
  • Del 3 (kapitel 5): et anvendelsesperspektiv med en case, som belyses ud fra henholdsvis et systemisk og et psykodynamisk perspektiv.
  • Del 4 (kapitlerne 6 og 7): introduktion til to supplerende organisationspsykologiske perspektiver: mentalisering og psykologisk tryghed.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2024), 
192 sider
Vejl. Pris
300,-
ISBN 9788759341193
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2024), 
192 sider
Vejl. Pris
270,-
ISBN 9788759344095

Yderligere information

Introduktion 9
   Hvem er vi? 9
   Hvilken bog har vi skrevet? 10
   Hvem skriver vi til? 14
   Bogens opbygning 14

Del 1

1. Ledelse og videnskabsteori 19
   Et landkort kan være nyttigt 20
   En kort introduktion til centrale videnskabsteoretiske begreber 25
      Paradigme 25
      Perspektiv 25
      Ontologi 25
      Epistemologi 26
      Metode 26
      Teori 26

Del 2

2. Det positivistiske paradigme og positivistisk funderet ledelsesteori 29
   Et positivistisk paradigme 29
      Ontologi 30
      Epistemologi 30
      Metode 30
   Positivismen har sat sit præg på organisationslivet 31
   Et positivistisk blik på individet, gruppen og organisationen 32
      Et positivistisk blik på ‘individet’ 32
      Et positivistisk blik på ‘gruppen’ 33
      Et positivistisk blik på ‘organisationen‘ 33
   Ydre og indre styring 33
   Positivistisk funderet ledelse 35
   Historiske nedslag i positivistisk organisations- og ledelsesteori 37
   Vi opdaterer landkortet 42
   Refleksionsspørgsmål 44
   Hvis du vil vide mere 44

3. Det kritisk realistiske paradigme og det psykodynamiske perspektiv 45
   Et kritisk realistisk paradigme 45
      Ontologi 46
      Epistemologi 46
      Metode 47
   Det psykodynamiske perspektiv 48
   Et psykodynamisk blik på individet, gruppen og organisationen 49
      Et psykodynamisk blik på ‘individet’ 49
      Et psykodynamisk blik på ‘gruppen’ 52
      Et psykodynamisk blik på ‘organisationen‘ 53
   Psykodynamisk systemteori 53
      Gruppers samarbejde om hovedopgaven: Arbejdsgrupper og grundantagelsesgrupper 58
      Forsvarsmekanismer 63
      Projektioner og projektiv identifikation 64
      Følelser som data 72
      Rolle, person og autoritet 77
      Yderligere begreber til lederens selvrefleksion 80
   Vi opdaterer landkortet 85
   Refleksionsspørgsmål 86
   Hvis du vil vide mere 86

4. Det socialkonstruktionistiske paradigme og det systemiske perspektiv 87
   Et socialkonstruktionistisk paradigme 87
      Ontologi 88
      Epistemologi 88
      Metode 89
   Det systemiske perspektiv 90
   Et systemisk blik på individet, gruppen og organisationen 90
      Et systemisk blik på ‘individet’ 90
      Et systemisk blik på ‘gruppen’ og ‘organisationen‘ 91
   Historien og grundlæggende begreber inden for det systemiske perspektiv 91
   Autopoiesis og de tilpasse forstyrrelser 94
   Kontekst 97
   Fra familieterapi til konsulent og ledelsespraksis – fra det lineære til det cirkulære 97
   Principper i dialog 98
   Anerkendelse 99
   Kommunikationens tre dele 101
   Fortællingernes kraft 102
Praksisformer og metoder i det systemiske perspektiv 105
      5F – en styrkebaseret procesmodel 105
      Spørgsmålstyper – Karl Tomms spørgehjul 107
      Domæneteori 111
      CMM (Coordinated Management of Meaning) 112
   Vi opdaterer landkortet 115
   Refleksionsspørgsmål 117
   Hvis du vil vide mere 117

Del 3

5. Organisationspsykologi i praksis 121
   Case: Softwarefirmaet Willpay 121
      Team A 123
      Team B 123
   Psykodynamisk systemteori i praksis 124
      Psykodynamisk systemteori 124
      Forskellige forståelser af hovedopgaven 125
      Arbejdsgruppetilstand 126
      Grundantagelsestilstand 127
      Yderligere forsvarsmekanismer 127
         At bære noget på andres vegne 130
      Gode møder bidrager til god opgaveløsning og trivsel 131
      Dobbelt opmærksomhed 132
      3T kan bidrage til mindful handling 132
      Rollebevidsthed: autorisering og magt 134
      Valens 135
      Positiv og negativ formåen 136
   Systemisk ledelse i praksis 137
      Autopoiese 137
      Lineært og cirkulært 138
      Principper for dialog 139
      Kybernetik i praksis 140
      Relationel bevidsthed og anerkendelse 141
      En styrkebaseret tilgang til forandring 143
      Karl Tomms spørgehjul 144
      Domæneteori 145
      CMM 147
      Fortællingernes kraft 149
   Refleksionsspørgsmål 150

Del 4

6. Psykologisk tryghed 155
   Kort historik 155
   Hvad er psykologisk tryghed, og hvorfor skal vi arbejde for det? 156
   Hvorfor opstår psykologisk tryghed ikke af sig selv? 156
   Hvordan ser psykologisk utryghed ud – og hvad med psykologisk tryghed? 159
   Så hvordan etablerer man psykologisk tryghed? 160
   Refleksionsspørgsmål 169 Hvis du vil vide mere 169

7. Mentalisering 171
   Kort historik 171
   Hvad er mentalisering? 172
   Hvorfor arbejde med mentalisering? 172
   Hvorfor falder mentalisering ikke alle naturligt? 173
      Tilknytningen spiller ind på mentaliseringsevnen 174
   Mentaliseringssvigt 180
   Hvad kan lederen gøre? 183
   Refleksionsspørgsmål 184
   Hvis du vil vide mere 185

Farvel og tak 187

Litteratur 189

Indeks 191

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.