Operativ skydning for politifolk | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Operativ skydning for politifolk

Jesper Kiwi Hirtsgaard
Del af serien Polititeori

Bogen tager udgangspunkt i modellen "Den operative politibetjent", som berører emnerne teknik, taktik, magtanvendelse og mental parathed. At håndtere en farlig situation kræver en sådan helhedsforståelse af situationen.

Ingen træning kan gøre politibetjente immune over for den stresspåvirkning, de udsættes for i situationen. Men de kan...

Læs mere

Bogen tager udgangspunkt i modellen "Den operative politibetjent", som berører emnerne teknik, taktik, magtanvendelse og mental parathed. At håndtere en farlig situation kræver en sådan helhedsforståelse af situationen.

Ingen træning kan gøre politibetjente immune over for den stresspåvirkning, de udsættes for i situationen. Men de kan uddannes i at træffe de rette beslutninger under pres og vurdere, om og hvordan der skal anvendes magt. Det stiller krav til, at politibetjenten ud over et højt fagligt niveau også skal besidde personlige egenskaber som fx empati, situationsfornemmelse og psykisk balance.

Bogen sigter til at gøre politibetjenten i stand til på den professionsetisk bedste måde at håndtere den farlige situation. 

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2020), 
195 sider
Vejl. Pris
260,-
ISBN 9788759335819
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2020), 
195 sider
Vejl. Pris
198,-
ISBN 9788759336434

Yderligere information

Forord 11

Indledning 13

Kapitel 1 · Den operationelle politibetjent 17
     Forsvarssituationen 19
     Grundprincipper for politiets opgaveløsning i en forsvarssituation 19
     Politiet i et samfundsperspektiv 21
     Vold mod personer i offentlig tjeneste 22
     Voldens karakter 22
     Aggression 23
     Aggression rettet mod politibetjenten 24
     Aggressionsadfærd 25
     Aggressiviteten hos psykisk syge personer 26

Kapitel 2 · Juridiske aspekter 29
     Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 31
     De juridiske aspekter ved, at politibetjenten anvender sit våben 32
     Straffelovens § 13, stk. 1 32
     Den angribende person 35
     Den angrebne/forsvarende persons forhold 35
     Fare for udenforstående 35
     Politiets sikkerhedsinstruks om våbenbetjening 36
     Sigtede skud 37
     Varselsskud 37
     Den Uafhængige Politiklagemyndighed 38
     Tiltalespørgsmålet i straffesager 39
     Klagesystemet 40
     Bevisbedømmelsen 40
     Sagen skal i retten 41
     Erkendelser og hukommelsesforvrængning 43
     Erfaringsmæssig tænkning og rationel tænkning 43
     Efterforskning af skudepisoder 45

Kapitel 3 · Teknik 49
     En skydeuddannelse under udvikling 51
     Forskellige områder, der har særlig betydning for undervisningen 54
     Et trygt og positivt læringsmiljø 55
     Motivation for deltagelse i undervisningen 56
     Arbejdet med læringsmål 57
     Planlægning med fokus på politibetjentens læring 57
     Læring af nye teknikker 58
     Hvornår har man bestået den grundlæggende skydeuddannelse? 59
     Feedback i undervisningen 60
     Planlægning af undervisningen 61
     Struktur og variation i undervisningen 66
     Kvalifikationer og kompetencer i undervisningen 66
     Elevinddragelse 67
     Inddragelse af politibetjentens forståelse af skydeteknikker 67
     Justeringer i undervisningen på baggrund af egen træningsindsats 68
     Uddannelse i at håndtere stress i en forsvarssituation 69
     Train as you fight 69
     Stresstræning 71
     Beslutninger taget i stresssituationer 75
     Dynamiske træningsøvelser 76

Kapitel 4 · Taktik 79
     Beredskabspatruljen 81
     Ansvar i et makkerpar 84
     Den taktiske handleproces OOBH 85
     OOBH-loopet 86
     Observation 87
     Orientering 87
     Beslutning 88
     Handling 89
     At "arbejde inden i" gerningsmandens OOBH-loop 89
     Det oversete OOHyT-loop 91
     Responstid 93
     Kommunikation i en beredskabsopgave 95
     Taktisk kommunikation i makkerparret 96
     Kropssprog 100
     Territorialadfærd 101
     Kampsignaler og dominansadfærd 102
     Impulser og effekter 103
     Dømmekraft 105
     Kan politibetjente være bedre end gennemsnittet? 106
     Handlekraft og beslutningsdygtighed 107
     Opgave eller person 108
     Taktisk uddannelse 110
     Taktiske principper i træningen 111

Kapitel 5 · Magtanvendelse 113
     Magtanvendelse 115
     Magtanvendelse i forbindelse med fysisk træning 116
     Træningsplanlægning 116
     Taktisk og fysisk træning 117
     Generel motorik og koordination i magtanvendelse 121
     Fysisk træning til forbedring af skydning med pistol 122
     Specifik motorik og koordination 123
     Muskelrystelse under skydning 124
     Skydestillingen forbedres gennem styrketræning 125
     Træning af arme, skuldre, ryg og hænder 127

Kapitel 6 · Mental parathed 129
     Mental parathed i en bredere sammenhæng 131
     Mental styring af præstationen 131
     Plus-psyke og minus-psyke 132
     Visualisering 133
     Mindset (tankegang) 134
          Det mangfoldige politi 134
          Krigermindset 135
          Udvikling af mindset 136
          At vinde ved hjælp af mindset 138
     Opmærksomhed 139
     Jeff Coopers color code 142
          HVID (afslappet og uopmærksom) 142
          GUL (afslappet, men delt opmærksom) 142
          ORANGE (specifik advarsel - fokuseret opmærksom) 143
          RØD (angrebet - fokuseret opmærksomhed) 144
          GRÅ og SORT (diffus og irrationel handleevne) 144
     Akut stress og evnen til at udøve kontrol over sin egen situation 145
     Hvorfor udløser hjernen en frygtreaktion 147
     Hjernens alarmberedskab 149
     Den præfrontale cortex 150
     Amygdala 151
     Kort oversigt over stresssystemet 152
     Stress og beslutningstagning 154
     Den "optimale" taktiske arbejdszone 157

Kapitel 7 · Point shooting 161
     Point shooting 163
     Combat accuracy eller "godt nok" 166
     De mest markante fysiologiske reaktioner 168
     Et øje eller begge øjne åbne i skudafgivelsen 171
     Øje-hånd-koordination 172
     Front mod gerningsmanden 174
     Muskelspændinger 176
     Mobilitet, stabilitet og kontrol af bevægeapparatet 178
     Motorisk kontrol 180
     Mobilitet 181
     Balance 182
     Begrænsninger af balancen 184
     Understøttelsesfladens karakter 186
     Inerti og centrifugalkraft 186
     Den proaktive posturale kontrol 187
     Træning af den posturale kontrol 187

Litteratur 189

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.