Novellen | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Novellen

Teori og analyse

Noveller deler en række dominerende træk; de er fiktionstekster med et enstrenget plot, der er koncentreret omkring en begivenhed eller en situation, som sætter spørgsmålstegn ved det velkendte og givne.

Novellen - teori og analyse er en indføring i analysen af noveller. Bogen lægger vægt på læsersynsvinklen og sætter fokus på de vilkår...

Læs mere

Noveller deler en række dominerende træk; de er fiktionstekster med et enstrenget plot, der er koncentreret omkring en begivenhed eller en situation, som sætter spørgsmålstegn ved det velkendte og givne.

Novellen - teori og analyse er en indføring i analysen af noveller. Bogen lægger vægt på læsersynsvinklen og sætter fokus på de vilkår for menings- og betydningsdannelse, som novellegenren tilbyder læseren. Bogen sammenkæder en række anerkendte teorier om novellen med nyere teorier om dens enkeltaspekter, herunder fiktion, karakter, plot og begivenhed og den gennemgår, hvorfor novelle og short story bør ses som betegnelser for den samme genre: novellegenren.

Hvert kapitel giver en grundig indføring i et aspekt af novellegenren, især novellens teori, definition og subgenrer samt novellesamlingen, novellen i andre medier og dens relationer til nabogenrerne fortælling, eventyr, kortprosa og roman. Bogen indeholder desuden et længere kapitel om linjer i novellegenrens litteraturhistorie og afsluttes med en detaljeret model til analyse af noveller.

Bogen henvender sig til litteratur- og danskstuderende samt studerende ved læreruddannelsen og beslægtede fag på professionshøjskoler og universiteter.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2016), 
184 sider
Vejl. Pris
69,-
ISBN 9788759321560
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2016), 
184 sider
Vejl. Pris
62,-
ISBN 9788759327135

Yderligere information

Forord 9

Indledning 11

Teorierne 12

Terminologien 13

Novelle og short story 13

Omfangskriteriet 14

Bogens metode og opbygning 15

1. Fra Goethe til May linjer i novellebegrebets historie 17

Ordet novelle 17

De første teoretikere 18

De tyske romantikere 19

Friedrich Schlegel 20

Johann Wolfgang Goethe 20

Ludwig Tieck 22

E.K. Bennett 23

De russiske formalister 25

B.M. Éjxenbaum 25

Viktor Shklovsky 26

A.M. Petrovsky 26

Short story 27

Edgar Allan Poe 28

Brander Matthews 28

Ernest Hemingway 29

Short story-teoriens fornyelse 30

Dansk novelleteori 33

Nykritikken 34

Søren Baggesen 35

Aage Henriksen 38

Lars Arild 39

Novelleteoriens skeptiker: Jørgen Dines Johansen 40

Litteraturhistorisk novelleteori 41

Bo Hakon Jørgensen 42

Marie Lund Klujeff 44

Erik Skyum-Nielsen 45

Debatten om novellens død 46

2. Novellen 49

Genrebegreb 49

Genreetiketten novelle 51

Novelledefinition 51

Fiktion 51

Karakterer 54

Begivenheden 55

Plot 61

Sjuzet og fabula 62

Begær 63

Afvigelse 64

Sammenhængsskabende elementer 66

Fortæller 68

Prosa 70

Realisme 71

Tomme pladser og tolkningspotentiale 74

Underliggørelse (ostranenie) 78

Genreblanding 79

3. Novellens subgenrer 81

Begrebet subgenre 81

Dannelsen af subgenrer 83

Subgenrernes kendetegn 84

4. Noveller i samlinger 89

Linjer i novellesamlingens historie 93

Giovanni Boccaccios Decameron 94

Geoffrey Chaucers Canterburyfortællingerne 95

Miguel de Cervantes Saavedras Eksemplariske noveller 97

Johann Wolfgang Goethes Tyske udvandrerhistorier 98

Den moderne novellesamling og rammefortællingens skæbne i dansk litteratur 99

5. Novellen og andre medier 101

Genreforvandling 101

Netnoveller 102

Sms-noveller 102

Lyd- og radionoveller 106

Novellefilm 107

6. Novellen og andre prosagenrer 111

Fortællingen 112

Eventyret 115

Kortprosaen 116

Romanen 119

7. Linjer i novellegenrens historie 123

Principperne for novellens historiske forvandlinger 123

Forhistorien 126

De første noveller 128

Novellens gennembrud 134

Moderne noveller: Mellem romantik, realisme og naturalisme 136

Modernistiske noveller 142

Efter modernismen 148

Minimalistiske noveller 149

Novellen i dag 151

8. Model til novelleanalyse 153

9. Analyseeksempel: Karen Blixen: Den fede mand 159

Generelle betragtninger over Den fede mand 159

Den fede mand som litterær fortælling 160

Den fede mand som novelle 161

Den fiktive verden 161

Karakterer 162

Begivenheden 163

Plot 166

Fortæller 166

Realisme 167

Genreforvaltning 167

Litteratur 169

Stikordsregister 179

Navneregister 18

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.