Mundtlig retorik i danskfaget | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Mundtlig retorik i danskfaget

Mundtlig retorik i danskfaget er en grundbog til arbejdet med mundtlighed i læreruddannelsens danskfag og en inspirationsbog til alle der interesserer sig for mundtlig kommunikation og formidling. Bogen kan anvendes inden for flere studieområder i læreruddannelsen, i forløb om mundtlighed og literacy og i arbejdet med fiktion og faktiske...

Læs mere

Mundtlig retorik i danskfaget er en grundbog til arbejdet med mundtlighed i læreruddannelsens danskfag og en inspirationsbog til alle der interesserer sig for mundtlig kommunikation og formidling. Bogen kan anvendes inden for flere studieområder i læreruddannelsen, i forløb om mundtlighed og literacy og i arbejdet med fiktion og faktiske tekster.

Mundtlig retorik i danskfaget præsenterer en lang række mundtlige genrer og discipliner og introducerer til retoriske analyseredskaber og didaktiske modeller der kan anvendes i planlægning af mundtlighedsundervisning i folkeskolen.

Mundtlig retorik i danskfaget forsøger med den klassiske retoriske fagdidaktik som det centrale udgangspunkt at samle op på de didaktiske indsigter i mundtlighedsarbejdet der er oparbejdet inden for både dansk- og retorikfaget, og placere disse i en ny didaktisk kontekst hvor bl.a. digitale hjælpemidler spiller en rolle.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2022), 
263 sider
Vejl. Pris
299,-
ISBN 9788759341155
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2022), 
263 sider
Vejl. Pris
269,-
ISBN 9788759341667

Anmeldelser

Medier

https://www.folkeskolen.dk/dansk-dansk-pa-laereruddannelsen-dansklaerer/kom-ind-i-samtalen-og-tag-eleverne-med/4666266
"Eksemplerne er velvalgte og aktuelle, hvilket gør det underholdende at læse, eksempelvis om hvordan faglig formidling... Læs mere

Medier

https://www.folkeskolen.dk/dansk-dansk-pa-laereruddannelsen-dansklaerer/kom-ind-i-samtalen-og-tag-eleverne-med/4666266
"Eksemplerne er velvalgte og aktuelle, hvilket gør det underholdende at læse, eksempelvis om hvordan faglig formidling i undervisningsvideoer fungerer. Forankringen af de teoretiske begreber bliver dejlig konkret." – Folkeskolen.dk

"Jeg vil anbefale bogen til alle dansklærere på læreruddannelserne, men også til mange andre, der gerne vil være med til at "forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre", som det hedder i Folkeskolens formålsparagraf." – Kulturkapellet
https://www.kulturkapellet.dk/sagprosaanmeldelse.php?id=966

"Bogen er yderst velskrevet, en god blanding mellem teori og praksis, med spændende opgaver, hvor man enten selv eller ens studerende kan udfordres." – Læsepædagogen

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Indledning 9
Bogens sigte 10
Bogens indhold 11
Faglige omdrejningspunkter 14
Oversigt over de enkelte kapitler 16
Om bogens transskriberinger 18

DEL 1. RETORISK FAGDIDAKTIK
Hvad er retorik? Retorik i antikken og i nyere tid 20
Retorisk medborgerskab og handlekraft 20
Fagsyn inden for retorikfaget – i antikken og i dag 22
Om bogens første del 24

Kapitel 1. Mundtlighed, mundtlig formidling og mundtlige genrer 25
Begrebet mundtlighed 25
Hvad kendetegner mundtlig formidling? 27
Mundtlige genrer 33
Moderne mundtlige genrer 34
Forslag til videre læsning 36

Kapitel 2. Analyse af kommunikationssituation og argumentation 37
Analyse af kommunikationssituationen 37
Analyse af argumentation 51
Forslag til videre læsning 59

Kapitel 3. Mundtligt sprog 61
Mundtligt sprog i spontane dagligdags situationer 62
Sproget i mundtlig formidling 64
Forslag til videre læsning 70

Kapitel 4. Didaktiske redskaber i mundtlige læreprocesser 71
Den retoriske fagdidaktiks fire søjler: natura, ars, usus, imitatio 71
Den retoriske arbejdsproces 73
At gøre sig parat til mundtlig formidling 74
Forslag til videre læsning 85

DEL 2. MONOLOGISKE GENRER

Kapitel 5. Mundtlig fortælling 89
Indledning 89
Livshistorien – den voksnes personlige fortælling 89
Elevers personlige fortælling 98
Voksnes fortællinger for børn og fortællinger med litterært forlæg 102
Nonverbale udtryksmidler i fortælling 109
Personlige fortællinger og klassiske fortællinger i undervisningen 112
Oversigt over fortælleøvelser og -lege 118
Forslag til videre læsning 121

Kapitel 6. Oplæsning 123
Indledning 123
H.C. Andersens "Kjærestefolkene" 124
Paraverbale udtryksmidler i oplæsning 126
Oplæsning og tekstfortolkning 131
Oplæsning i danskundervisningen 135
Forslag til videre læsning 140

Kapitel 7. Faglig formidling og fremlæggelser i klassen 141
Indledning 141
Lærerens faglige oplæg i undervisningen 142
Elevers mundtlige fremlæggelser 151
Forslag til videre læsning 159

Kapitel 8. Podcasts i mundtlighedsundervisningen 161
Indledning 161
Den narrative podcast 162
Emne- og samtalebaserede podcasts 169
Podcasts i undervisningen 171
Forslag til videre læsning 176

Kapitel 9. Lejlighedstalen – en retorisk kernegenre 177
Indledning 177
Kronprins Frederiks tale til dronning Margrethe og prins Henrik d. 10. juni 1992 178
Analyse 181
Lejlighedstaler i undervisningen 186
Forslag til videre læsning 195

DEL 3. DIALOGISKE OG TRIALOGISKE GENRER

Kapitel 10. Debat i offentligheden og diskussion i klassen 199
Indledning 199
Hvad er forskellen på en diskussion og en debat? 200
Offentlig debat 202
Diskussion og debat i undervisningen 212
Forslag til videre læsning 219

Kapitel 11. Samtaler i undervisningen 221
Indledning 221
Lærerstyrede samtaler 222
Almendidaktiske tilgange til lærerstyrede samtaler 227
Fagdidaktiske tilgange til lærerstyrede samtaler 229
Undersøgende samtaler – i plenum og gruppe 232
Forberedelse af lærerstyrede samtaler 236
Forslag til videre læsning 239

Oversigt over retoriske figurer 241
Troper 241
Figurer 243

Noter 247

Litteratur 253

Register 261

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.