Mobilisering af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Mobilisering af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø

Bedre sammenhæng mellem forskning og praksis

Denne bog introducerer vidensmobilisering som en strategi til at skabe bedre sammenhæng mellem arbejdsmiljøforskningen og dens anvendelsesmuligheder i praksis.

Bogen præsenterer viden om overordnede perspektiver, konkrete aktiviteter og virksomme mekanismer, som har betydning for, når arbejdsmiljøforskningen skal virke i praksis.

Sigtet med bogen...

Læs mere

Denne bog introducerer vidensmobilisering som en strategi til at skabe bedre sammenhæng mellem arbejdsmiljøforskningen og dens anvendelsesmuligheder i praksis.

Bogen præsenterer viden om overordnede perspektiver, konkrete aktiviteter og virksomme mekanismer, som har betydning for, når arbejdsmiljøforskningen skal virke i praksis.

Sigtet med bogen er at skabe en fælles forståelse omkring etablering af problemfokus, formidlingsstrategier og rammer for samarbejdet mellem forskere og andre aktører, når arbejdsmiljøforskningen skal bringes i anvendelse på arbejdspladsen.

Bogen bygger på en sammenfatning af international forskningslitteratur, som beskæftiger sig med problematikken omkring vidensmobilisering med relevans for arbejds­miljøfeltet. Sideløbende er gennemført en række seminarer, hvor centrale aktører i det danske arbejdsmiljøsystem har drøftet problemfokus, tendenser i litteraturen og udarbejdet anbefalinger til en ny fælles praksis.

Bogen er henvendt til forskere, bevillingsgivende og tilsyns­førende myndigheder, forskningsformidlere (konsulenter og rådgivere) samt arbejdsmarkedets parter og arbejdsmiljø­professionelle på landets virksomheder.

Forlag: Roskilde Universitetsforlag
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2019), 
192 sider
Vejl. Pris
300,-
ISBN 9788778675293
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2019), 
192 sider
Vejl. Pris
238,-
ISBN 9788778675316

Yderligere information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

1 Forord 11

2 Indledning 13
   2.1 Hvad er vidensmobilisering, og hvad handler det om? 16
   2.2 Formålet med hvidbogen 17

3 Resumé 21
   3.1 Hvorfor skal vi beskæftige os med vidensmobilisering? 21
   3.2 Bogens undersøgelsesfokus og design 21
   3.3 Store udviklingspotentialer i det nuværende formidlingsfokus 21
   3.4 Spænding mellem forskningsproduktion og mobilisering af arbejdsmiljøforskning 22
   3.5 Arbejdsmiljøviden er en dynamisk vidensform 23
   3.6 Mellem et lineært formidlingsfokus og interaktiv samskabelse af arbejdsmiljøviden 23
   3.7 Strategiudvikling, hvor aktiviteter udgør flere strenge af mobilisering på samme tid 24
   3.8 Etablering af et udvekslingsfelt kan hjælpe til at bygge bro mellem forskning og praksis 24
   3.9 Sigtelinjer for tilpasning af vidensmobilisering som virkemiddel i arbejdsmiljøindsatsen 25
   3.10 Ti principper kan styrke ny fælles praksis 26

4 Hvad forstår vi ved viden og vidensbasering? 29
   4.1 Forståelser af vidensbaseret praksis 29
   4.2 Hvad er arbejdsmiljøviden? 31
   4.3 Bogens vidensbegreb 39

5 Problemstillingen i et aktørperspektiv 43
   5.1 Mellem politiske beslutninger og forebyggelse på arbejdspladsen 43
   5.2 Arbejdsmiljøsystemet som felter af viden og handling 45
   5.3 Hvordan beskrives og opleves den eksisterende praksis i dag? 48
   5.4 Hvilke rammer er der for samarbejde og koordinering? 52
   5.5 Hvordan vurderes kvalitet og effekt? 53

6 Metode 55
   6.1 Udredning af tilgængelig litteratur om vidensmobilisering 55
   6.2 Identifikation af relevant litteratur 56
   6.3 Udvælgelse af studier 57
   6.4 Kategorisering af indhold og viden 58
   6.5 Beskrivelse og opsummering af resultater 58
   6.6 Konsultation med aktører i arbejdsmiljøsystemet 58

7 Resultater af litteraturudredning 61
   7.1 Litteratursøgning og relevansvurdering 61
   7.2 Centrale perspektiver og systematikker 63
   7.3 Tilgange og forståelse af begreber 72
   7.4 Anvendte aktiviteter og metoder i litteraturen 79
   7.5 Identificerede virkningsmekanismer 118
   7.6 Evaluering af forskningens gennemslagskraft i praksis 141

8 Hvordan kommer vi videre med vidensmobilisering? 149
   8.1 Kompleksitet bør accepteres, så den kan behandles 149
   8.2 Strategiudvikling er nødvendig for forskning og koordinering 150
   8.3 Skab fokus på sammenhænge gennem refleksiv praksis 151
   8.4 Prioritér translationsforskning: 'forskning om brug af forskning' 154
   8.5 Integreret vidensmobilisering bør udbredes og videreudvikles 155
   8.6 Kvalitetsnormer for organisering af vidensmobilisering savnes 157

9 Anbefalinger i et aktørperspektiv 161
   9.1 Muligheder og forudsætninger 161
   9.2 Rammerne for vidensmobilisering 163
   9.3 Samarbejdsprocessen 164
   9.4 Indholdet i forskningen 165
   9.5 Kvaliteten af forskningen 165
   9.6 Forslag til principper for ny fælles praksis 167

10 Metodiske overvejelser 169

11 Perspektiver 171

12 Forfatternes tak 175

13 Appendix 1: Søgestrategi 177

14 Appendix 2: Deltagere på dialogmøderne 179

15 Referencer 181

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.