Medier og samfund | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Medier og samfund

En introduktion

Medier – fra tv, radio og aviser til internet og mobiltelefoner – er en uadskillelig del af samfundet, fra politik og økonomi til kultur og hverdag. Denne bog giver en forskningsbaseret introduktion til det gensidige afhængighedsforhold mellem dagens samfund og dagens medier.

3. udgaven af Medier og samfund er revideret, opdateret og udvidet... Læs mere

Medier – fra tv, radio og aviser til internet og mobiltelefoner – er en uadskillelig del af samfundet, fra politik og økonomi til kultur og hverdag. Denne bog giver en forskningsbaseret introduktion til det gensidige afhængighedsforhold mellem dagens samfund og dagens medier.

3. udgaven af Medier og samfund er revideret, opdateret og udvidet med:

  • Den nyeste danske og internationale forskning om internet og mobile medier
  • Flere eksempelanalyser og arbejdsopgaver
  • En uddybende behandling af de etiske udfordringer og politiske dilemmaer, som digitaliseringen af såvel medier som samfund bringer med sig
  • Helt nye afsnit om:
  • Digitale metoder til undersøgelser af medier og andre kommunikationssystemer, bl.a. med fokus på de data, digitale systemer løbende indsamler om deres brugere
  • Teorier på tværs – diskussioner af emner og begreber, som medie- og kommunikationsforskningen aktuelt debatterer, med sig selv og med det omgivende samfund
  • Internet of things – et kommunikationssystem, som er i færd med at forbinde ikke blot mennesker og maskiner, men en hel række andre naturlige og menneskeskabte ’ting’ i verden – for better or worse.

Bogen henvender sig især til studerende på grundkurser om medier og kommunikation ved universiteter, seminarier og højskoler. Samtidig tilbyder den en konkret og detaljeret indføring i mediernes tilstand til alle, der arbejder med medier eller blot bruger dem til daglig.

 

Klaus Bruhn Jensen er professor ved Københavns Universitet og forfatter til en lang række bøger og artikler om mediebrug, mediehistorie samt digitale medier og kommunikation.

Signe Sophus Lai er tenure-track adjunkt ved Københavns Universitet og står bag adskillige teoretiske og empiriske artikler og bogkapitler om især mobile og andre digitale kommunikationssystemer.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Illustreret: Ja
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
3. udgave (2023), 
285 sider
Vejl. Pris
315,-
ISBN 9788759342817
E-bog (VitalSource Bookshelf)
3. udgave (2023), 
285 sider
Vejl. Pris
284,-
ISBN 9788759343234

Yderligere information

Forord 9

1. Medier, kommunikation og samfund 15
    Meningen med medierne 15
    Medier af tre grader 20
    Kommunikation i tre trin 31
    Kommunikation og handling 34
    Bogens kapitler 40

2. Teksterne i medierne 45
    Tegn og gerninger 45
        Retorik 46
        Hermeneutik 49
        Semiotik 53
    Tekster og kontekster 61
        Intertekstualitet 62
    Genrer og handlinger 67
    Medier og diskurser 69
    Metatekster, metadata og metakommunikation 73

3. Samfundet i medierne 79
    Medier er teknologi 79
        Determination i første instans 83
        Affordances 84
        Emergens 86
        Momentum 88
    Medier er økonomi 92
        Udbud og efterspørgsel 94
        Tre medieøkonomiske modeller 98
    Medier er organisationer 104
        Fem niveauer af medieproduktion 104
        Emergerende medieorganisationer 112

4. Medier som institutioner 115
    Medier og andre institutioner 115
        Hvad er en institution? 115
        Institutioner, aktører og strukturer 118
    Offentligheden som institution 121
    Medier og politik 125
        Politikkens medier 125
        Mediernes politik 130
    Enkeltmedier og kommunikationsmiljøer 138
        Konvergerende medier 138
        Digitale kommunikationsystemer 141
    Kommunikation som institutionalisering 147

5. Mediernes brugere 149
    Brugere og effekter 149
    Effekter og kontekster 153
    Medieeffekter: Kvantitative traditioner 155
    Mediereception: Kvalitative traditioner 163
        Mediebrugens kontekster 164
        Afkodning af medier 167
        Medier i social handling 170
        Medieetnografi? 172
    Socialisering, institutionalisering og medier 178

6. Metoder om medier 185
     “You know my method …” 185
    Interview – individuelt og i grupper 187
        Individuelt interview 188
        Gruppeinterview 188
        Interview som forløb 190
    Survey – offline og online 191
    Observation og etnografi 195
    Eksperimenter – i laboratoriet og i felten 198
    Tekstanalyse, diskursanalyse og kildekritik 203
    Content analysis 206
    Data – lost, found, and made 209
    Digitale metoder til digitale medier 212
    Metoder, teorier og videnskabsteori 217
    Analyseobjekter 218
    Dataindsamlingsmetoder 219
    Dataanalysemetoder 220
    Metodologier 220
    Teorier 221
    Videnskabsteori 222

7. Medierne i samfundet 227
    Institutioner til at tænke med 227
    Time-in-kultur og time-out-kultur 233
    Tegn og tekster i samfundet 237
        Fra tegn og diskurser til hypertekster og mediemiljøer 238
        Fra flow til surf til swipe … 240
        … til feedback til overvågning 245
    Medier af fjerde grad 247
    Medie- og kommunikationsforskningens dobbelte hermeneutik 249
    Medie- og kommunikationsforskningen i samfundet 252

Referencer 259

Indeks 277

 Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.