Mediejura | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

Mediejura

Ytringsfrihed og informationsfrihed er to afgørende kendetegn for et demokratisk samfund.

Med frihed følger også ansvar, og her dukker straks dilemmaer op, som man kan opleve næsten dagligt: krænkelser af privatlivet; injurier; hadefulde ytringer; mani­pulation; skjult reklame og mange andre problemstillinger, som både er juridiske og...

Læs mere

Ytringsfrihed og informationsfrihed er to afgørende kendetegn for et demokratisk samfund.

Med frihed følger også ansvar, og her dukker straks dilemmaer op, som man kan opleve næsten dagligt: krænkelser af privatlivet; injurier; hadefulde ytringer; mani­pulation; skjult reklame og mange andre problemstillinger, som både er juridiske og etiske.

Bogen gennemgår centrale mediejuridiske begreber, vigtige retsregler og etiske ret­ningslinjer. Og den referer en lang række eksempler på afgørelser i konkrete sager.

Denne nye og 4. udgave af Oluf Jørgensens klassiker har fået Peter Lind Nielsen som medforfatter, og bogen er udvidet med helt nye kapitler om ophavsret og kommerciel kommunikation. Der er væsentlige ændringer i kapitlet om aktindsigt, som bygger på ombudsmandens praksis efter den nye offentlighedslov, og alle øvrige kapitler er ajourført med nye regler og afgørelser.

Mediejura indeholder vigtig viden for alle, der arbejder med professionel kommu­nikation til offentligheden. Journalistik, der skal sikre os uafhængig information. Kommunikation, der skal tjene en virksomhed, en myndighed, et parti eller anden organisation.

Alle har brug for klarhed over, hvad man må, og hvad man ikke må. Den klarhed giver Mediejura.

Se også websitet med links til retsregler, afgørelser og supplerende information. https://dmjxmediejura.mediajungle.dk/

Forlag: Ajour
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Ajour boghandel)
1. udgave (2019), 
344 sider
Vejl. Pris
368,-
ISBN 9788793453555

Yderligere information

Forord 11

Kapitel 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED
1.1 Indledning 13
1.2 Grundrettigheder 14
1.3 Formål 17
1.4 Muligheder og grænser 20
1.5 Tre principielle sager 26
1.6 Pejlemærker 30

Kapitel 2 MEDIER
2.1 Indledning 36
2.2 Medieansvarsloven 38
2.3 Presseetik og genmæle 41
2.4 Radio- og fjernsynsloven 52
2.5 Public service 53
2.6 Persondataregler 56

Kapitel 3 ADGANG OG OPTAGELSER
3.1 Indledning 63
3.2 Arealer og bygninger 64
3.3 Møder 74
3.4 Kommunikations- og informationssystemer 78
3.5 Skjult mikrofon og kamera 83
3.6 Nye research værktøjer 88
3.7 Selvstændige lovbrud 89

Kapitel 4 AKTINDSIGT
4.1 Indledning 92
4.2 Hvor gælder aktindsigt? 94
4.3 Informationsgrundlag 97
4.4 Undtagelser for sager 102
4.5 Undtagelser for dokumenter 105
4.6 Undtagelser for oplysninger 110
4.7 Miljøoplysninger 114
4.8 Anmodning om aktindsigt 117
4.9 Afgørelse og kontrol 120
4.10 Aktindsigt ved EU 125
4.11 Egen acces 127

Kapitel 5 KILDER
5.1 Indledning 131
5.2 Interview 132
5.3 Tavshedspligt 135
5.4 Ytringsfrihed 142
5.5 Lækager 151
5.6 Offentlig forvaltning 153
5.7 Kildebeskyttelse 158

Kapitel 6 OPHAVSRET
6.1 Indledning 166
6.2 Hvad er beskyttet af ophavsretsloven 167
6.3 Hvad består eneretten i og hvor lang tid varer den? 172
6.4 Overdragelse af rettigheder 174
6.5 Ubeskyttede værker og ytringsfriheden 178
6.6 Pressemeddelelser og interviews 180
6.7 Citater 181
6.8 Privat og personlig brug 183
6.9 Ophavsretten på nettet og sociale medier 183
6.10 Særligt om fotos og fotomotiver 186
6.11 Sanktioner ved krænkelser 188
6.12 Udenlandske værker og krænkelser på nettet 189

Kapitel 7 PUBLICERING
7.1 Indledning 191
7.2 Privatliv og offentlige roller 192
7.3 Personbilleder 208
7.4 Samtykke 217
7.5 Injurier 224
7.6 Hadefulde ytringer 238

Kapitel 8 KOMMERCIEL KOMMUNIKATION
8.1 Indledning 243
8.2 Markedsføringsloven 244
8.3 Hvordan må man kontakte potentielle kunder? 247
8.4 Advertorials og skjult reklame 248
8.5 Brug af kendetegn og personer i markedsføring 249
8.6 Særlige krav ved markedsføring af visse produkter 251
8.7 Reklamer, sponsorering og produktplacering i tv og radio 252
8.8 Andre regler 256
8.9 Krisekommunikation 257

Kapitel 9 KRIMINAL- OG RETSSAGER
9.1 Indledning 259
9.2 Politiet 261
9.3 Retsmøder 264
9.4 Aktindsigt 275
9.5 Retsreportage 282

Kapitel 10 KONTROL OG ANSVAR
10.1 Indledning 294
10.2 Pressenævnet 295
10.3 Radio-og tv-nævnet 300
10.4 Tilsyn og ombudsmænd 303
10.5 Domstole 306
10.6 Ansvarsplacering efter almindelige regler 316
10.7 Ansvarsplacering efter medieansvarsloven 320

Stikord 332

Litteratur 340

Forkortelser 344

Sidebar section

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.