Medieæstetik | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Medieæstetik

- en introduktion

Jacob Lund (red.) og Ulrik Schmidt (red.)

Medieæstetik drejer sig om de måder, hvorpå medier er med til at forme vores sansning og opfattelse af verden, hinanden og os selv. Det medieæstetiske perspektiv bidrager således til kritiske analyser af og teorier om samtiden, dens kulturelle og politiske liv samt de materielle og teknologiske betingelser, den sætter for vores sansning.

I 15...

Læs mere

Medieæstetik drejer sig om de måder, hvorpå medier er med til at forme vores sansning og opfattelse af verden, hinanden og os selv. Det medieæstetiske perspektiv bidrager således til kritiske analyser af og teorier om samtiden, dens kulturelle og politiske liv samt de materielle og teknologiske betingelser, den sætter for vores sansning.

I 15 tematisk afgrænsede kapitler, skrevet af førende danske og norske forskere, tegner Medieæstetik. En introduktion et billede af det komplekse internationale felt af æstetisk orienteret medieforskning og medieorienteret æstetikforskning og præsenterer dets centrale teoretikere, positioner og problemstillinger.

Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2020), 
341 sider
Vejl. Pris
360,-
ISBN 9788759332344
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2020), 
341 sider
Vejl. Pris
315,-
ISBN 9788759337905

Yderligere information

Introduktion · 11
    Jacob Lund og Ulrik Schmidt
       Litteratur · 21

Del 1. Positioner

1. Informasjon, maskiner og estetikk · 25
    Ina Blom
       Maskiner og allmennkunnskap · 26
       Sosiale maskiner · 28
       Maskinell sansning og grepet om fremtiden · 31
       Hva slags motstand? · 35
       Litteratur · 37

2. Mediegenealogi · 41
    Knut Ove Eliassen
       Genealogi og arkeologi · 42
       En refunksjonalisert Foucault · 44
       Medieimmanens · 45
       Mediekonvergens · 47
       Makt og kontroll · 48
       Kybernetikk · 49
       Symbolske, analoge og digitale medier · 50
       Kulturteknikker · 51
       Biopolitikkens arkiver · 53
       Subjektiveringsprotokoller · 54
       Medienes estetiske grensesnitt · 55
       Computeren som dechiffreringsnøkkel · 56
       Den totalt forvaltede verden? · 57
       Politisk handlingsrom? · 58
       Oppsummering · 60
       Litteratur · 61

3. Mediearkeologi · 63
    Anders Skare Malvik
       Hva er mediearkeologi? · 64
       Mediebegrepet · 65
       Arkeologibegrepet · 68
       Kittlers 'oppskrivingssystemer' · 72
       Wolfgang Ernsts 'kalde blikk' · 76
       Hvordan og hvorfor mediearkeologi? · 78
       Litteratur · 79

4. Posthumanisme · 83
    Jacob Wamberg 
       Mod en generaliseret posthumanisme · 83
       Tre slags konstruktiv teknologirettet posthumanisme:
           Transhumanisme, kritisk posthumanisme, spekulativ posthumanisme · 86
       Humanisme og medier · 89
       Posthumanisme og (post)medier · 94
       Posthumanistisk medieæstetik · 99
       Litteratur · 105

Del 2. Rammesætninger

5. Rum · 111
    Ulrik Schmidt
       Mediet-som-midte og mediet-som-miljø · 111
       Åbne og lukkede rum · 115
       Individualisering og afkobling af medierummet · 117
       Syntetiske rum og adskillelsen af sanserne · 119
       Forstørrede og formindskede rum · 121
       Flydende rum · 123
       Økologiske medierum · 124
       Elementære medier · 125
       Litteratur · 127

6. Tid · 131
    Jacob Lund
       Menneske, teknik og tid · 132
       Medieteknologisk tid · 134
       24/7: En tid uden tid · 136
       Komputationel medietid og fænomenologisk tid · 139
       Foranderlighed i vores oplevelser af nærvær · 140
       Afrunding: Samtidighedens tid · 142
       Litteratur · 144

7. Bilde · 147
    A. S. Aurora Hoel
       Bildet som vindu · 149
       Bildet som naturlig tegn · 151
       Bildet som flate · 153
       Bildet som språk · 155
       Bildets og sansningens egen logikk · 158
       Bildehandlinger · 160
       Det tekniske bildet · 161
       Det syntetiske bildet · 164
       Bildeinstrumenter · 165
       Det operative bildet · 167
       Bildet som miljø · 169
       Epilog · 170
       Litteratur · 171

8. Lyd · 175
    Rune Søchting
       Lyd og medier · 176
       Et øre vendt mod støjen: Kittler og fonografen · 177
       Det akusmatiske · 179
       Den allestedsnærværende højttaler: Højttaleren som arkitektonisk objekt · 183
       Den allestedsnærværende lytning · 185
       Afrunding · 187
       Litteratur · 188

Del 3. Forbindelser

9. Infrastruktur · 193
    Eivind Røssaak
       Infrastrukturer som tenker · 193
       NATO, Marx og maskiner · 196
       Etnografi og empiri · 198
       Fabrikkarbeid og glitch · 200
       Mobiltelefonen og verden · 204
       Adferdsprodukter · 208
       Nettet som fabrikk · 210
       Medienes geologi · 212
       Avdatafisering og elektronisk kolonialisme · 214
       Litteratur · 216

10. Data og arkiver · 221
    Nanna Bonde Thylstrup, Daniela Agostinho og Kristin Veel
       Arkiver som medier · 222
       Det ukendte · 224
       Fejl · 226
       Sårbarhed · 229
       'Hvis': Arkiver som tidsteknologier · 231
       Litteratur · 233

11. Software og interface · 237
    Christian Ulrik Andersen og Søren Bro Pold
       Interfacets kunst · 238
       Fra interface til metainterface · 241
       Metainterfacets brugeroplevelse · 242
       Metainterfacets produktionsapparat · 245
       Metainterfacets infrastruktur · 246
       Metainterfacets sandhed · 250
       Metainterfacets krop · 251
       Konklusion · 254
       Litteratur · 255

12. Design · 259
    Rosita Satell og Anders V. Munch
       Optisk kultur · 261
       Branding · 263
       Digitalisering · 266
       Mediering · 267
       Mediagent design · 271
       En medialiseret designkultur · 273
       Litteratur · 276

Del 4. Udvekslinger

13. Oplevelse · 281
    Mette-Marie Zacher Sørensen
       Oplevelsers mediehistoriske betingelser · 282
       Oplevelser af ansigter · 286
       Oplevelsers infrastrukturelle betingelser: Passive brugere og aktive oplevelser · 288
       Oplevelse, opmærksomhed, affekt og subjekters agens · 290
       Litteratur · 294

14. Krop, køn og identitet · 297
    Louise Yung Nielsen
       Introduktion · 297
       Feministisk aktivisme på sociale medieplatforme · 301
       Generobring af blikket · 303
       Performative kroppe og billeder · 305
       Digitale medier og tynde kroppe · 307
       Opsamling · 312
       Litteratur · 313

15. Subjektivitet · 317
    Torsten Andreasen
       Mediets affordance · 317
       Dispositivets determination · 321
       Intimate Transactions: Engagementets design · 324
       Interfacesamfundet · 327
       Interfacets destitution · 329
       Litteratur · 332

Om bidragsyderne · 335

Indeks · 339

 

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.