Ledelseskommunikation | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Ledelseskommunikation

Teori og cases om følgeskab og forandring

Lederens kommunikation er afgørende for at skabe følgeskab og forandring på medarbejder-, afdelings- og organisationsniveau. Strategisk kommunikation er en del af ledelsesopgaven, når der på én og samme tid skal skabes resultater og medarbejdertrivsel. Denne bog sætter ledelseskommunikation i kontekst og viser, hvad det kræver at lykkes med...

Læs mere

Lederens kommunikation er afgørende for at skabe følgeskab og forandring på medarbejder-, afdelings- og organisationsniveau. Strategisk kommunikation er en del af ledelsesopgaven, når der på én og samme tid skal skabes resultater og medarbejdertrivsel. Denne bog sætter ledelseskommunikation i kontekst og viser, hvad det kræver at lykkes med opgaven – som leder og som ledelsesteam.

Ledelseskommunikation kommer rundt om både situationer (fx kriser og forandringer), kanaler (fx afdelingsmødet og det virtuelle møde), metoder (fx billedanalyse og samtaleanalyse) og kompetencer (fx retoriske og psykologiske), som skal mestres i ledelseskommunikation og analyse heraf.

Ti kommunikationsforskere folder centrale teorier ud og viser gennem en række aktuelle cases, hvordan de bruges i praksis. Kapitlerne suppleres af personlige refleksioner fra ledere, der har stået over for særlige ledelsesudfordringer i Aarhus Kommune, Region Hovedstaden og på Rigshospitalet, og virksomhedscases, hvor vi ser, hvordan Novo Nordisk, Arla og Nets arbejder med at skabe rammer, rådgivning og kanaler til den gode ledelseskommunikation.

Bogen er skrevet til ledere på diplom- og masteruddannelser og kan desuden med stort udbytte læses af HR- og kommunikationsstuderende, der ønsker at arbejde med ledelsesrådgivning, samt af medarbejdere i stabsfunktioner, der ønsker at støtte ledelsesopgaven.

Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2023), 
416 sider
Vejl. Pris
450,-
ISBN 9788759342091
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2023), 
416 sider
Vejl. Pris
405,-
ISBN 9788759343609
Kapitel E-bog (VitalSource Bookshelf)
1
(2023)
54
ISBN 9788759344163
Vejl. Pris
60,-

Anmeldelser

Medier

"Bogen ‛Ledelseskommunikation’ lover meget […] Og den skuffer bestemt ikke." – Inside Business

Læs mere
Medier

"Bogen ‛Ledelseskommunikation’ lover meget […] Og den skuffer bestemt ikke." – Inside Business

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord 13
   Bogens opbygning 14
   Tak 20

1. Ledelse og kommunikation i et historisk og diskursivt perspektiv 21
   ANN STARBÆK BAGER
   Indledning 21
      Intensiveret interesse for ledelseskommunikation 23
      Er ledelseskommunikation et fagligt felt i sig selv? 24
   Et historisk og diskursivt blik på ledelse 25
      Et væld af definitioner på ledelse 26
   Fire overordnede ledelsesdiskurser 27
      Kontrollørdiskursen 28
      Terapeutdiskursen 29
      Messiasdiskursen 30
      Økolederdiskursen 31
      En spændende og udfordrende brydningstid 33
      Fortællinger fra praksis: Spændt ud imellem ledelsesdiskurser 33
   Orienteringer i ledelseskommunikation 36
      Informationsorienteret ledelseskommunikation 37
      Forståelsesorienteret ledelseskommunikation 38
      Involveringsorienteret ledelseskommunikation 39
      Balanceakt mellem informations-, forståelses- og involveringsorienteret ledelseskommunikation 39
   Korrelationer mellem de fire ledelsesdiskurser og kommunikationsorienteringerne 41
      Monologisk deltagelse vs. dialogisk deltagelse 43
      Fortællinger fra praksis 43
      Ledelsesbobler og -ekkokamre 45
   Diskurser i organisatorisk kommunikationsforskning 46
      Teori- eller praksistilbøjelighed i ledelse 46
      Dissensus- eller konsensustilbøjelighed i ledelse 47
      Fire kommunikationsdiskurser: Funktionalistisk, fortolkende,
positionerende og kritisk 48
      Fortællinger fra praksis 52
   Afrunding: Ledelseskommunikation som et udfordrende fænomen
og lederen som diskursjonglør 54
   Litteratur 56

2. Lederen som hverdagsforfatter 61
   At lede en mangestemmig organisation
   HEIDI HANSEN
   Indledning 61
   Introduktion til kommunikation-som-konstituerende 62
   Diskursbegrebet 65
      Lederen som hverdagsforfatter 67
   En narrativ tilgang til ledelseskommunikation 68
   Sensegiving og sensemaking 70
   En organisation eksisterer i en diskursiv arena 72
   Samtalerum 73
   Handlekraft 74
   Bugtaleri 76
      Bugtaleri som distanceledelse 77
   Materialitet og handlekraft i et ledelsesperspektiv 78
      Materialitet skaber erindring 79
      Tekst som ikke-menneskelig aktør 79
      Tekst som makroaktør 80
      Cirkulært forhold mellem tale og tekst 80
   Syddansk Universitet som case 81
   Flydende organisatoriske grænser 82
      Universitetsloven som ikke-menneskelig aktør 82
   FN’s 17 Verdensmål bliver SDU’s mål 84
      FN som makroaktør 86
      De 17 Verdensmål organiserer SDU’s materielle tilstedeværelse 87
   Deltagere i SDU’s diskursive arena 89
   Afrunding 94
   Litteratur 95

Virksomhedscase:
Ledelseskommunikationens treenighed 99
   TORBEN BUNDGÅRD, VICE PRESIDENT,
   REPUTATION OG CORPORATE BRAND, NOVO NORDISK
   Grundlagt på stærke værdier 100
   International Meeting: Det strategiske rum 101
   Quarterly Meeting: Resultaterne i fokus 102
   Lars Live: Det personlige og uformelle rum 104
   De vigtige mellemledere 106

3. Relationel ledelseskommunikation 109
   Vejen til at lykkes med distribueret ledelse
   HELLE KRYGER AGGERHOLM
   Indledning 109
   Distribueret ledelse: Når lederen deler ansvaret med medarbejderne 110
   Case I: Skanderborgmodellen 112
   Relationel og samskabende ledelseskommunikation 113
   Den relationelle ledelseskommunikations konkrete elementer 115
   Klar kommunikation om strategi og målsætninger: 5R-afstemtmodellen 116
   Skabelse af gensidig tillid og psykologisk tryghed 120
   Nærvær og lydhørhed 123
   Inddragelse og medbestemmelse 124
   Etablering af fælles ansvar og udvikling 126
   Feedback og konflikthåndtering 127
   Case II: Gentofte Kommunes Job-, Aktivitets- og Kompetencecenter (JAC) 128
   Relationel ledelseskommunikation: Den moderne leders kommunikative praksis 130
   Hvis du vil vide mere 131
   Litteratur 132

Lederrefleksion:
Om at kommunikere i kaos – og sætte retning i det uvisse 137
   PERNILLE LOHSE, CHEF FOR TESTCENTER DANMARK, REGION HOVEDSTADEN
   En uklar opgave – med usikkerhed som vilkår 138

4. Medsamtalende subjekter 143
   En dialogisk diskursanalyse af ledelseskommunikation
   ANNA VIBEKE LINDØ
   Indledning 143
   Den sproglige vending 145
   Hvad er positionering? 147
   Autoritetsbegrebet under forandring 148
   Hvad er en dialog? 149
   Hvad er dialogisk diskursanalyse? 150
   Bang og Døørs dialogmodel 151
   Teknologisering af diskursen 152
   Analysemetoden 154
      Ordvalg: Leksikon 155
      Deiksis: Pegeord 156
      Relationer: Modalitet 157
   Case: Med livet i hænderne 158
   Traumelederen: Den formelle og den indre autoritetstildeling 159
   Autoritetstildeling fra siden og nedefra: Kommunikation med team og patient 162
      Teamet 162
      Patienterne 165
   Opsummering og perspektivering 168
   Afrunding 169
   Litteratur 170

Virksomhedscase:
TED Talk-inspireret koncept blev en gamechanger 173

   GITTE RY MATHIASEN,
   SENIOR SUPPLY CHAIN COMMUNICATIONS MANAGER, ARLA
    ‘Why, what, how’-præsentationer fungerede ikke 173
   CalTalks som nyt koncept 174
   CalTalks fik toplederne ud af deres comfortzone 175
   CalTalks som oplevelse 176
   Datadrevet intern markedsføring 177
    “Imitation er den ærligste form for smiger” 178
   Hvorfor blev CalTalks en succes? 179
   Hvordan er lederkommunikation i Arla i dag? 180
   Mine bedste råd til dig som leder, der overvejer et TED Talk-koncept 181

5. Den interaktionelle skabelse af lederroller 183
   MIE FEMØ NIELSEN
   Lederroller og autentisk ledelse 185
   Roller og identitet 188
   Analysemodel 191
   Data og analyser 192
      Eksempel 1: Vi skal ikke lave cellearbejde 193
      Eksempel 2: Der er nogle for specielle spændinger 196
      Eksempel 3: Du er vant til strategiprocesarbejde 197
   Fra handling til rolle 202
   Positioneringsakser til analyse af lederroller 203
   Perspektiver for fremtidigt arbejde med analyse af lederroller 205
   Sådan kan du bruge samtaleanalyse til at styrke din ledelseskommunikation 208
   Litteratur 210

Lederrefleksion:
Når fagligheden skal frem 215

   MICHELLE GULDBORG HAGELBERG, TIDL. RIGSHOSPITALET, NU SELVSTÆNDIG
   Kultur: At opbygge og opretholde en sund kultur i personalegruppen som helhed trods individualistkompetencer 217
   Faglighed: At opbygge og opretholde en høj faglighed og organisationsforståelse trods individualistkompetencer 219
   Nedbryde faggrænser: At udbrede opgaveglidning for at opnå organisatorisk legitimitet 220

6. Overbevisende lederkommunikation 223
   Retoriske værktøjer til at finde og disponere indhold
   PER LILJENBERG HALSTRØM
   Indledning 223
   Tre retoriske værktøjer til forandringskommunikation 224
      Topik: Et værktøj til bredt at afsøge argumenter 224
      Det retoriske pentagram 227
      Oplæggets struktur: Hey! You! See! So! 230
   Case: Ny rektor med forandringskommunikation til lærerstab 231
      Rektors interview: Fire typer modstand skitseret 234
      Lærernes interview: En femte og sjette kilde til modstand 235
      Konklusion på interviews: Manglende argumentation for rektors beslutning 237
   Topik: Værktøj til at finde, bearbejde og forstærke sin argumentation 238
      Omstændigheder 239
      Parallelle topoi 242
   Delkonklusion om topik som middel til at opdage og bearbejde argumenter 243
   Oplæggets tilpasning til den retoriske situation 244
   Oplæggets struktur 247
   HYSS-modellen 249
   Konklusion: Problemet ved rektors oplæg er tredelt 254
   Litteratur 256

Virksomhedscase:
Ledelseskommunikation som katalysator for transformation og fusion 259
   PIA STOKLUND, TIDL. HEAD OF GROUP COMMUNICATIONS,
   OG JEANNETTE SPIES, TIDL. HEAD OF INTERNAL COMMUNICATIONS, NETS
   Nets Group Communications 259
   Ledelseskommunikationen som centralt omdrejningspunkt 260
   Annoncering af fusionen mellem Nets og Nexi: Sådan klædte vi lederne på 261
   At lede sit team og sig selv i en tid præget af usikkerhed 261
   Klare budskaber og forventninger til lederne 262
   At navigere i perioden fra ‘Signing’ til ‘Closing’ 264
   Fælles tilgang og onboarding af Communications Directors og HR Directors 265
   Effektiv ledelseskommunikation som centralt element i den fortsatte proces 266
   Gode råd 266

7. Visuel ledelseskommunikation i en digital kontekst 269
   HANS-CHRISTIAN CHRISTIANSEN OG GITTE ROSE
   Indledning 269
   Hvorfor gør billeder indtryk? 271
   Hvad er en metafor, og hvordan fungerer den? 272
      Metaforik i ledelse og kommunikation 273
      Metaforer og symboler i visuel betydningsdannelse 276
   Ledelse gennem skærme 278
      Sociale medier simulerer ‘rigtige’ samtaler 278
      Medieringen af øjenkontakt, mimik og kontekst 279
   Personlig branding og Thought Leadership med billeder 280
      Thought Leadership som modreaktion på støj og misinformation 281
      Visuel vidensformidling 282
      Metaforer og branding i covers 284
   Billeder og metaforer i forandringsledelse 285
      Visuel forandringskommunikation i en VUCA-tidsalder 287
      Lederkommunikation og billedlig metaforik i forandringsledelse 289
      Veje og rejser i forandringslandskaber 290
      Alternative metaforer til at skildre forandringsprocesser i virksomheder? 292
   Afrunding: Værdien af metaforer og billeder i ledelseskommunikation 295
   Litteratur 295

Lederrefleksion:
Hvordan kommunikerer vi det? 301
   MARTIN ØSTERGAARD CHRISTENSEN, STADSDIREKTØR, AARHUS KOMMUNE
   Sociale medier som ledelsesgreb 302
   De ‘vilde problemer’ 303
   De gode historier skal frem 306
   Gode råd 309

8. Ledelseskommunikation under kriser 311
   FINN FRANDSEN OG WINNI JOHANSEN
   Indledning 311
   Ledelse og lederskab under kriser 312
   Ekstern kommunikation under kriser 314
      Krisekommunikation som imagegenoprettelse 315
      Situationsbestemt krisekommunikation 317
      Krisekommunikation i den retoriske arena 320
   Intern kommunikation under kriser 323
   Herlufsholm i krise: Ledelseskommunikation og de mange stemmer i arenaen 325
      Herlufsholm-ledelsens krisekommunikation 327
      De mange stemmer i arenaen 333
   Arenaen og dens kommunikative kompleksitet 341
   Litteratur 342

9. Forandringskommunikation 347
   HELLE PETERSEN
   Indledning 347
   Den tværfaglige ramme 348
   Forandringens nødvendighed og mening 349
   Modstand mod forandring 354
   Følelser i forandring 355
   Lederen som container 356
   Den vigtige relevansformidling 359
   Cen/lok-strategien 360
   Den adfærdspsykologiske model 362
   Den socialpsykologiske model 365
   Forandringsagenten 367
   Falck som case 368
      Forandringskommunikationen forberedes 370
      Nyheden om fyringsrunde lanceres 372
      Lederne klædes på 374
      Cen/lok-strategi 375
      Fra mellemlederens perspektiv 378
   Afrunding: God forandringskommunikation er lidt af en balancekunst 379
   Litteratur 380

10. Dialogisk feedback 383
   Feedbacksamtaler, som medarbejderne efterspørger
   BIRGITTE RAVN OLESEN
   Hvad er feedback? 385
   Dialogisk kommunikationsteori 386
   Dialog og magt 389
   Dialogisk feedback = produktiv feedback 393
   En case fra MUS i en stor virksomhed 399
      Hvor går det galt? 400
   Praktiske værktøjer til at arbejde med dialogisk feedback 404
      Metakommunikation som dialogisk kompetence 404
      Skelnen mellem observation, oplevelse og tolkning 405
      Mærk efter, hvor du selv er 409
      Vær opmærksom på din tilgang og dit sprog 410
   Dialogisk feedback fordrer dialogisk forholdemåde og øvelse 411
   Litteratur 411

Bidragydere 414

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.