Ledelse i demensomsorgen | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Ledelse i demensomsorgen

Refleksioner over ledelse af kerneopgaven

Tina Risager (red.)

Ledelse i demensomsorgen kræver engagement og stor viden om livet med demens og de vanskeligheder, der følger for personen og de nærmeste. Flere borgere med demens har samtidige somatiske og psykiske lidelser, og det medfører en række sociale tab, i takt med at sygdommen skrider frem. Det stiller store følelsesmæssige og faglige krav til de...

Læs mere

Ledelse i demensomsorgen kræver engagement og stor viden om livet med demens og de vanskeligheder, der følger for personen og de nærmeste. Flere borgere med demens har samtidige somatiske og psykiske lidelser, og det medfører en række sociale tab, i takt med at sygdommen skrider frem. Det stiller store følelsesmæssige og faglige krav til de medarbejdere, som skal udføre kerneopgaven, og der er derfor behov for tæt støtte og vejledning fra lederen. På samme tid er demensomsorgen svært udfordret af rekrutteringsvanskeligheder i forhold til både antal medarbejdere og tilstrækkelige faglige kompetencer, lavstatusimage, en hårdt presset økonomi og søjleopdelte samarbejdsflader.

Ledelsen har ansvar for kvalitet og udvikling af kerneopgaven, mens de komplicerede forhold, den skal foregå under, er bagtæppet. Det arbejde indeholder flere gordiske knuder, hvor også den administrative drift fylder stadig mere.

Ledelse i demensomsorgen - Refleksioner over ledelse af kerneopgaven gennemgår hele forløbet, fra der er lavet nationale strategier, retningslinjer og anbefalinger, til de udmønter sig i regionale og kommunale styringsdokumenter, og til de oversættes til faglige løsninger og valg af tilgange og metoder i den behandling og omsorg, der ydes for borgere med demens. Bogen inviterer gennem aktuelle cases til refleksion over håndteringer af vanskelige problemstillinger i praksis.

Ledelse i demensomsorgen - Refleksioner over ledelse af kerneopgaven giver indblik i, hvordan lederen skal balancere mellem på den ene side at kunne påvirke og skabe retning, løsninger og værdi og på den anden side at kunne imødekomme krav og forventninger fra politikere, forvaltning, faglige organisationer, civilsamfund, tilsyn og pårørende. I det spændingsfelt skal lederen sammen med medarbejdere skabe et udviklende arbejds- og læringsmiljø, hvor medarbejderne kan sikre et trygt og værdigt liv for personer med demens.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2023), 
320 sider
Vejl. Pris
400,-
ISBN 9788759342237
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2023), 
320 sider
Vejl. Pris
360,-
ISBN 9788759343883

Anmeldelser

Underviser

Få en intro til bogen i denne video med bogens forfattere: https://youtu.be/DeHmGec1uF8

"Denne bog er en uvurderlig kilde til viden om alle de komplekse vinkler der påvirker lederskabet i demensomsorgen. Den er ikke bare en læseoplevelse, men også et opslagsværk. Indholdsfortegnelsen er nem og overskuelig.... Læs mere

Underviser

Få en intro til bogen i denne video med bogens forfattere: https://youtu.be/DeHmGec1uF8

"Denne bog er en uvurderlig kilde til viden om alle de komplekse vinkler der påvirker lederskabet i demensomsorgen. Den er ikke bare en læseoplevelse, men også et opslagsværk. Indholdsfortegnelsen er nem og overskuelig. Viden gøres forståelig og engagerende, og dens faglige relevans gør den til en investering i både nutid og fremtid" - Eden Denmark

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord af Mickael Bech 11

Forord af Søren Voxted 13

Tak 15

Indledning 17
Tina Risager
Demensomsorgen i det politiske system 22
Kommunalt selvstyre 23
Demensomsorgen som genstandsfelt 27
Bogens stil og struktur 28

Kapitel 1. Lederens bidrag til kerneopgaven 31
Tina Risager
Den demografiske udvikling 31
Demens i et samfundsøkonomisk perspektiv 33
National Demenshandlingsplan 2025 34
Lederens ansvar for kvalitet og udvikling af kerneopgaven 36
Hvem arbejder i demensomsorgen? 37
Rekrutteringsvanskeligheder i demensomsorgen 38
Stigende kompleksitet i demensomsorgen 40
Rekruttering og fastholdelse af ledere 41
Fokus på refleksion og læring i ledelse 42

Kapitel 2. Fra strategi til faglige løsninger i demensomsorgen 45
Tina Risager
Resumé 45
Case 45
Nationale mål og demenshandlingsplan som strategisk redskab for lederen 46
Kort historisk tilbageblik på demensomsorgen 50
Hvor finder lederen inspiration til at udvikle kerneopgaven? 57
National Handlingsplans fokusområder 62

Kapitel 3. Teori at tænke og handle med 67
Tina Risager
Resumé 67
Case 67
Hvad kan lederen bruge teori til i praksis? 68
Teori at tænke med i pleje af syge 70
Systemverden og livsverden 71
Teoretisk afsæt i demensomsorgen 74
Syn på mennesket 75
Ondartet socialpsykologi 77
Oplevelsen af demens 79
Ledelsens forståelse af borgerens psykologiske behov 80
Positivt personarbejde 82
Organisationen, der viser omsorg 83
Opmærksomhed på organisationskulturen 85
VIPS-rammemodel 86

Kapitel 4. En helhedsorienteret forståelse af personen med demens 91
Tina Risager
Resumé 91
Case 91
Kerneopgavens værdi for personen med demens 92
Demensligningen – en helhedsorienteret forståelse af demens 93
Demensgrader 94
Demenstype har betydning for valg af indsatser 95
Kognitive funktioner ved demens 98
Aldersbetingede og kroniske sygdomme 100
Atypiske sygdomstegn 100
Medicinsk behandling og risiko for polyfarmaci 101
Konsekvenser af multifaktuelle problemstillinger 102
Faglige metoder til hverdagsobservation 106

Kapitel 5. Ledelse af demensomsorgen i kommunerne 111
Tina Risager
Resumé 111
Case 111
Lokalpolitisk niveau og kommunalbestyrelse 112
Den kommunale forvaltning 114
Enheder, der leder og leverer indsatserne 116
Juridiske forhold, som ledelsen skal forholde sig til 117
Medarbejdernes faglighed indfrier kerneopgaven 122
Kvalifikationer og kompetencer i demensomsorgen 123
Ydelseskataloger vedrørende sundheds- og serviceloven 129

Kapitel 6. Tilgange og metoder i demensomsorgen 135
Laila Mohrsen Busted
Resumé 135
Case 135
Øget kompleksitet og faglige ressourcer og kompetencer i demensomsorgen 136
Demens kalder på ikke-farmakologiske indsatser i personcentreret praksis 137
Brug af metoder og tilgange i demensomsorgen 141
Faglig ledelse stiller anderledes krav til visioner, mål og værdier for kerneopgaven 153

Kapitel 7. Fra refleksion til forbedrede handlinger i demensomsorgen 157
Tina Risager
Resumé 157
Case 157
De mange sande perspektiver 158
Refleksion i demensomsorgen 161
Fra refleksion til forbedrede handlinger 163
Deltagerforudsætninger 164
Gode rammer for refleksion og læring 165
Når afsked med en medarbejder er nødvendig 171
Metoder og greb til faglig refleksion i demensomsorgen 173
Når du undersøger praksis 178

Kapitel 8. Nærværende ledelse i demensomsorgen – med blikket på borgeren 181
Iben Ljungmann
Resumé 181
Case 181
Hvad er kerneopgaven for lederen? 183
Den nødvendige facilitatorrolle 186
Faglig ledelse i praksis 188
Kvalitetsarbejde i praksis – med blikket på borgeren og miljøet 192
Organisatoriske strukturer, der kan hjælpe en nærværende ledelse på vej 201

Kapitel 9. Med blikket på medarbejderen – perspektivskifte og fagligt sprog 205
Iben Ljungmann
Resumé 205
Case 205
Med blikket på medarbejderne 206
En ledelsesmæssig opgave at have øre for medarbejdernes sprogbrug 206
Perspektivskifte som en central metode i arbejdet 213
Vurdering og videreudvikling af medarbejdernes kompetencer 217
Vejledning og feedback i overensstemmelse med en personcentreret tilgang 220
At fastholde og træne et fagligt sprog – hvorfor er det vigtigt? 223

Kapitel 10. Samarbejdet med pårørende og lokalsamfund 229
Laila Mohrsen Busted
Resumé 229
Case 229
Det nødvendige samarbejde med de pårørende 230
Fagpersonalets ansvar i samarbejdet med pårørende 236
Ledelsens samarbejde med lokalsamfundet 244

Kapitel 11. Ledelse af forandringer i demensomsorgen 257
Tina Risager
Resumé 257
Case 257
Forandringer i arbejdet 258
Projektledelse og forandringsledelse 259
Mennesker i forandring 260
Nye faglige krav kalder på nye faglige løsninger 263
Implementering ved gennembrudsmetoden 271

Kapitel 12. Lederens arbejdsmiljø – at lykkes og trives som leder og menneske 279
Mads Lindholm
Resumé 279
Case 279
Leder og menneske 280
Systemer og relationer 282
Krydspresset og det særlige relationsarbejde 283
Det professionelle nærvær 285
Det gode lederliv 287
Det ledelsesmæssige ståsted 289
Ledelse og egenomsorg 291

Litteratur 295

Indeks 313

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.